Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monika Nowicka Monika Nowicka. Tylko na jednym rysunku wszystkie wierzchołki wielokąta leżą na okręgu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monika Nowicka Monika Nowicka. Tylko na jednym rysunku wszystkie wierzchołki wielokąta leżą na okręgu."— Zapis prezentacji:

1 Monika Nowicka Monika Nowicka

2 Tylko na jednym rysunku wszystkie wierzchołki wielokąta leżą na okręgu.

3 Wielokąt jest wpisany w okr ą g, gdy jego wierzchołki leżą na okręgu. Wielokąt jest wpisany w okrąg, gdy jego wierzchołki leżą na okręgu.

4 Środek okręgu opisanego na trójkącie leży w punkcie przecięcia symetralnych boków tego trójkąta. AB C S Kreślimy symetralne boków trójkąta ABC Symetralne przecinają się w punkcie S Odległości wierzchołków trójkąta od punktu S są równe Kreślimy okrąg o środku w punkcie S i promieniu SA

5 S A p styczna punkt styczności Styczna do okręgu jest prostopadła do promienia okręgu w punkcie styczności.

6 Tylko na jednym rysunku wszystkie wszystkie boki wielokąta są styczne styczne do okręgu.

7 Wielokąt jest jest opisany na okręgu, gdy jego boki są styczne do okręgu. r r

8 Kreślimy dwusieczne kątów trójkąta. Dwusieczne przecinają się w punkcie S. Odległości punktu S od boków trójkąta są równe. S K L M Promieniem SK kreślimy okrąg o środku w punkcie S. A B C Okrąg jest styczny do boków trójkąta. Środkiem okręgu wpisanego w trójkąt jest punkt przecięcia dwusiecznych kątów tego trójkąta.

9 KWADRAT TRÓJKĄT RÓWNOBOCZNY SZEŚCIOKĄT FOREMNY OŚMIOKĄT FOREMNY PIĘCIOKĄT FOREMNY Wielokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości i wszystkie kąty jednakowej miary, nazywamy wielokątem foremnym. Wielokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości i wszystkie kąty jednakowej miary, nazywamy wielokątem foremnym.

10 Odcinkiem równym promieniowi okręgu zaznaczamy na okręgu kolejno sześć punktów, które są wierzchołkami sześciokąta foremnego. Gdy połączymy co drugi punkt, otrzymamy trójkąt równoboczny.

11 Kreślimy dwie prostopadłe średnice Łącząc punkty na okręgu otrzymujemy kwadrat Kreśląc dwusieczne kątów prostych otrzymujemy kolejne cztery punkty na okręgu Łącząc wszystkie punkty otrzymamy ośmiokąt foremny

12 SZE Ś CIOK Ą T FOREMNY kąt wewnętrzny kąt wewnętrzny 6 trójkątów równobocznych

13 O Ś MIOK Ą T FOREMNY kąt wewnętrzny 8 trójkątów równoramiennych

14 Środek okręgu opisanego na wielokącie foremnym i środek okręgu wpisanego w ten wielokąt leżą w tym samym punkcie. Środek okręgu opisanego na wielokącie foremnym i środek okręgu wpisanego w ten wielokąt leżą w tym samym punkcie.

15 R r R a a a Środek okręgu opisanego na trójkącie równobocznym dzieli wysokość trójkąta w stosunku 2:1. Środek okręgu opisanego na trójkącie równobocznym dzieli wysokość trójkąta w stosunku 2:1. h trójk Ą t równoboczny

16 KWADRAT R r a a

17 SZE Ś CIOK Ą T FOREMNY a a R R r

18


Pobierz ppt "Monika Nowicka Monika Nowicka. Tylko na jednym rysunku wszystkie wierzchołki wielokąta leżą na okręgu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google