Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 16 września 2008 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 16 września 2008 roku"— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 16 września 2008 roku
Wypełnienie procedur międzynarodowych instytucji finansowych, jako warunek realizacji inwestycji drogowych na przykładzie Autostrady A1 Warszawa, 16 września 2008 roku

2 Autostrada A1 Północny 152 km odcinek autostrady A1, realizowany w systemie koncesyjnym, jest finansowany przez udziałowców (5%) oraz międzynarodowe instytucje finansowe (95%): EBI i NBI

3 Procedury instytucji finansowych

4 Schemat oceny inwestycji
Ocena wstępna Identyfikacja projektu Ocena Środowiskowa i Społeczna Kwalifikacja ze względów środowiskowych Wstępna analiza weryfikacji środowiskowej … i społecznej Identyfikacja ryzyk i problemów Badanie zgodności z wymogami Banku w zakresie … ochrony środowiska i podsumowanie wniosków … w Nocie do Komisji Europejskiej Publikacja informacji na stronie internetowej wraz … z podaniem do wiadomości publicznej – jeżeli … dostępne – OŚ i OŚS

5 Schemat oceny inwestycji
Ocena Wstęp: Identyfikacja głównych aspektów i zakresu … Oceny Środowiskowej i Społecznej Ocena Środowiskowa Ocena Bioróżnorodności i Zarządzania Zasobami … Naturalnymi Zmiany klimatyczne Ocena Społeczna Środowiskowe i społeczne możliwości wnioskodawcy Zaangażowanie interesariuszy Ocena ryzyka projektu

6 Schemat oceny inwestycji
Klasyfikacja oddziaływań środowiskowych Identyfikacja wymogów monitorowania Środowiskowe i społeczne uwarunkowania umowy Uzupełnienie dokumentacji Monitorowanie Kontrola następcza w trakcie wdrażania i ukończenia … projektu Archiwizacja

7 Dyrektywy środowiskowe
Dyrektywa Siedliskowa Dyrektywa Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory z dnia 21 maja 1992r. (zm. Dyrektywą 97/62/EWG) Dyrektywa Ptasia Dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków z dnia kwietnia 1979r. (zm. późn. Dyrektywami) Maj 2004r. – lista rządowa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia – (DzU ) 72 obszary specjalnej ochrony ptaków i 184 projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk Maj 2005r. – lista dodatkowa (Shadow List): 141 obszary specjalnej ochrony ptaków i 380 projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk

8 Ocena bioróżnorodności

9 Procedura krajowa

10 Harmonogram OOŚ

11 Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne przeprowadzono dla Etapu I …(2001 i 2005) i Etapu II inwestycji (2006 i 2008) Udział wzięli przedstawiciele organizacji …ekologicznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim …oraz przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych Uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się w … czasie spotkania lub przesłania wniosków na piśmie Raport został udostępniony na stronie internetowej … GTC oraz EBI i NBI

12 Zmiany projektowe

13 Zmiany projektowe Projekt mostu przez Wisłę koło Grudziądza zaproponowany przez GDDKiA

14 Zmiany projektowe Zamienny projekt mostu przez Wisłę koło Grudziądza
Projekt dostosowany do wymogów zidentyfikowanych … w Raporcie Natura 2000 Całkowita długość mostu około m Most północny dojazdowy 880 m Most główny nurtowy 410 m 2020 m Most południowy dojazdowy 730 m

15 Wnioski

16


Pobierz ppt "Warszawa, 16 września 2008 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google