Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wypełnienie procedur międzynarodowych instytucji finansowych, jako warunek realizacji inwestycji drogowych na przykładzie Autostrady A1 Warszawa, 16 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wypełnienie procedur międzynarodowych instytucji finansowych, jako warunek realizacji inwestycji drogowych na przykładzie Autostrady A1 Warszawa, 16 września."— Zapis prezentacji:

1 Wypełnienie procedur międzynarodowych instytucji finansowych, jako warunek realizacji inwestycji drogowych na przykładzie Autostrady A1 Warszawa, 16 września 2008 roku

2 Autostrada A1 Północny 152 km odcinek autostrady A1, realizowany w systemie koncesyjnym, jest finansowany przez udziałowców (5%) oraz międzynarodowe instytucje finansowe (95%): EBI i NBI

3 Procedury instytucji finansowych

4 Schemat oceny inwestycji Ocena wstępna Identyfikacja projektu... Ocena Środowiskowa i Społeczna Kwalifikacja ze względów środowiskowych Wstępna analiza weryfikacji środowiskowej … i społecznej Identyfikacja ryzyk i problemów Badanie zgodności z wymogami Banku w zakresie … ochrony środowiska i podsumowanie wniosków … w Nocie do Komisji Europejskiej Publikacja informacji na stronie internetowej wraz … z podaniem do wiadomości publicznej – jeżeli … dostępne – OŚ i OŚS

5 Schemat oceny inwestycji Ocena Wstęp: Identyfikacja głównych aspektów i zakresu … Oceny Środowiskowej i Społecznej Ocena Środowiskowa Ocena Bioróżnorodności i Zarządzania Zasobami … Naturalnymi Zmiany klimatyczne Ocena Społeczna Środowiskowe i społeczne możliwości wnioskodawcy Zaangażowanie interesariuszy Ocena ryzyka projektu

6 Schemat oceny inwestycji Klasyfikacja oddziaływań środowiskowych Identyfikacja wymogów monitorowania Środowiskowe i społeczne uwarunkowania umowy Uzupełnienie dokumentacji Monitorowanie Kontrola następcza w trakcie wdrażania i ukończenia … projektu Archiwizacja

7 Dyrektywy środowiskowe Dyrektywa Siedliskowa Dyrektywa Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory z dnia 21 maja 1992r. (zm. Dyrektywą 97/62/EWG) Dyrektywa Ptasia Dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków z dnia 2 kwietnia 1979r. (zm. późn. Dyrektywami) Maj 2004r. – lista rządowa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 – (DzU.2004.229.2313) 72 obszary specjalnej ochrony ptaków i 184 projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk Maj 2005r. – lista dodatkowa (Shadow List): 141 obszary specjalnej ochrony ptaków i 380 projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk

8 Ocena bioróżnorodności

9 Procedura krajowa

10 Harmonogram OOŚ

11 Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne przeprowadzono dla Etapu I …(2001 i 2005) i Etapu II inwestycji (2006 i 2008) Udział wzięli przedstawiciele organizacji …ekologicznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim …oraz przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych Uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się w … czasie spotkania lub przesłania wniosków na piśmie Raport został udostępniony na stronie internetowej … GTC oraz EBI i NBI

12 Zmiany projektowe

13 Projekt mostu przez Wisłę koło Grudziądza zaproponowany przez GDDKiA

14 Zmiany projektowe Most północny dojazdowy 880 m Most główny nurtowy 410 m 2020 m Most południowy dojazdowy 730 m Zamienny projekt mostu przez Wisłę koło Grudziądza Projekt dostosowany do wymogów zidentyfikowanych … w Raporcie Natura 2000 Całkowita długość mostu około 2 000 m

15 Wnioski

16 www.a1.com.pl


Pobierz ppt "Wypełnienie procedur międzynarodowych instytucji finansowych, jako warunek realizacji inwestycji drogowych na przykładzie Autostrady A1 Warszawa, 16 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google