Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak wpływać na zwiększenie efektywności pracy poprzez diagnozę i odpowiednie zróżnicowanie form zatrudnienia Konferencja:KONGRES KADRY Prowadzący: MONIKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak wpływać na zwiększenie efektywności pracy poprzez diagnozę i odpowiednie zróżnicowanie form zatrudnienia Konferencja:KONGRES KADRY Prowadzący: MONIKA."— Zapis prezentacji:

1 Jak wpływać na zwiększenie efektywności pracy poprzez diagnozę i odpowiednie zróżnicowanie form zatrudnienia Konferencja:KONGRES KADRY Prowadzący: MONIKA MALINA, WITOLD KRAJEWSKI Warszawa, październik 2005

2 Data: 3 października 2005 r. 2 Agenda Just-in-time w pozyskiwaniu personelu Pracownik etatowy a pracownik tymczasowy Szkolenie i motywowanie personelu tymczasowego Efektywność kosztowa Kryteria doboru dostawców usług pracy tymczasowej Wskaźniki efektywności Pytania i odpowiedzi

3 Data: 3 października 2005 r. 3 Just-in-time w pozyskiwaniu personelu Zwiększone potrzeby personalne Minimalna wielkość zatrudnienia XI ROK XIIXIXVIIIVIIVVIIVIIIIII Zmiany w skali zamówień

4 Data: 3 października 2005 r. 4 Just-in-time w pozyskiwaniu personelu Cele: Ścisłe dopasowanie wielkości zatrudnienia do bieżących potrzeb (brak niedoborów i przerostów w zatrudnieniu Efektywność nakładów na zatrudnienie (koszty osobowe ściśle powiązane z wielkością zamówień)

5 Data: 3 października 2005 r. 5 Just-in-time w pozyskiwaniu personelu Opcje rozwiązań: Pracownik zatrudniony na czas określony Pracownik sezonowy Pracownik tymczasowy

6 Data: 3 października 2005 r. 6 Pracownik etatowy a pracownik tymczasowy Skala 1-3: 1- najmniej korzystne, 3 – najbardziej korzystne Pracownik na czas określony Pracownik sezonowy Pracownik tymczasowy Szybkość pozyskania123 Szybkość zakończenia współpracy (elastyczność) 113 Powiązanie kosztów z zapotrzebowaniem 113 Nakład pracy administr.113 Powtarzalność zatrudnienia123 Motywacja pracownika321 Możliwość rotacji321 SUMA (max = 21)11 (52%) 17 (81%)

7 Data: 3 października 2005 r. 7 Pracownik tymczasowy – specyfika relacji Pracodawca użytkownik Pracownik tymczasowy Agencja pracy tymczasowej

8 Data: 3 października 2005 r. 8 Pracownik tymczasowy – co go motywuje? Poczucie identyfikacji z firmą pracodawcy użytkownika: –Tak90% –Nie10% Źródło: Randstad (Badanie motywacji pracowników tymczasowych 2004)

9 Data: 3 października 2005 r. 9 Pracownik tymczasowy – co go motywuje? Źródło: Randstad (Badanie motywacji pracowników tymczasowych 2004) Możliwość uzyskania stałego zatrudnienia: –Jasna informacja: czy, kiedy, pod jakimi warunkami można uzyskać stałe zatrudnienie Otwarta komunikacja: –Osoba (u pracodawcy użytkownika) zajmująca się wdrożeniem pracownika tymczasowego –Dostęp do potrzebnych informacji –Regularne spotkania, dzielenie się opiniami

10 Data: 3 października 2005 r. 10 Pracownik tymczasowy – co go motywuje? Źródło: Randstad (Badanie motywacji pracowników tymczasowych 2004) Poczucie, że nie należy do gorszej kategorii: –Komunikacja względem stałego zespołu (kim są pracownicy tymczasowi, jaka jest ich rola) –Pochwały nie tylko dla pracowników stałych –Upomnienia nie tylko dla pracowników tymczasowych –Budowanie współpracy poprzez właściwy przydział zadań

11 Data: 3 października 2005 r. 11 Pracownik tymczasowy – co go motywuje? Źródło: Randstad (Badanie motywacji pracowników tymczasowych 2004) Brak izolacji: –Udział pracowników tymczasowych w życiu firmy –Udział agencji w organizacji i finansowaniu imprez, upominków, itp. Dostęp do przywilejów: –Jasne informacja o powodach braku dostępu do pewnych przywilejów (jeśli nie ma możliwości) –Dostęp do przywilejów, które nie wiążą się z kosztami –Określenie zasad współudziału agencji

12 Data: 3 października 2005 r. 12 Status pracownika tymczasowego Źródło: Randstad (Badanie motywacji pracowników tymczasowych 2004) Pozytywne aspekty: – Mam jakąkolwiek pracę59% –Dobre relacje z agencją22% –Terminowe wypłaty wynagrodzeń16% –Elastyczność 1% Negatywne aspekty: –Krótkotrwałe umowy o pracę43% –Brak pewności, niestabilność33% –Brak przywilejów23%

13 Data: 3 października 2005 r. 13 Zmiany po przystąpieniu Polski do UE Zmniejszenie liczby kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy tymczasowej - szczególnie w kategorii robotnik wykwalifikowany Spadek motywacji do zatrudniania się na stałe u pracodawców – użytkowników Wyższe oczekiwania finansowe kandydatów.

14 Data: 3 października 2005 r. 14 Jak wpływać na efektywność kosztową? Przesłanka finansowa pracy tymczasowej: Oszczędności finansowe poprzez: –Zamianę kosztów stałych zatrudnienia na zmienne –Dopasowanie kosztów zatrudnienia do bieżących potrzeb –Wyeliminowanie kosztów ukrytych

15 Data: 3 października 2005 r. 15 Jak wpływać na efektywność kosztową? ELEMENT KOSZTUUWAGI 1. Wynagrodzenie PT zasada równego traktowania 2. Składki ZUS pracodawcy 3. PFRON 4. ZFŚS jeśli agencja prowadzi 5. Ekwiwalent za urlop 6. Wynagrodz. za czas choroby do czasu rozwiązania umowy 7. Inne koszty Odzież robocza, badania lekarskie, szkolenia bhp, itp. 8. Wynagrodzenie APT Elementy składowe ceny za usługę (stawki agencji):

16 Data: 3 października 2005 r. 16 Jak wpływać na efektywność kosztową? Cena za usługę (stawka agencji) Niedobory w planowaniu (koszty nadgodzin) Koszty nadmiernego planowania Koszty rotacji i szkolenia nowych osób Koszty związane z niższą wydajnością niedoświadczonych osób Utracone zyski wynikające z niepełnej realizacji zamówień na PT Koszty administracyjne Czas poświęcany na kontakty z dostawcą i planowanie Inne Model Góry Lodowej

17 Data: 3 października 2005 r. 17 Jak eliminować koszty ukryte? Dobór dostawcy w oparciu o zakres działań w ramach oferowanych usług Wybór pomiędzy tradycyjnym sposobem świadczenia usług a podejściem indywidualnym Monitorowanie efektywności rozwiązania (pomiar)

18 Data: 3 października 2005 r. 18 Kryteria doboru dostawców usług pracy tymczasowej Kryteria ramowe: –Doświadczenie na rynku –Specjalizacja –Gwarancje jakości –Gwarancje finansowe –Referencje

19 Data: 3 października 2005 r. 19 Kryteria doboru dostawców usług pracy tymczasowej Kryteria szczegółowe: –Podejście do rekrutacji i selekcji –Udział we wprowadzaniu nowych osób –Przejęcie planowania pracowników tymczasowych –Programy motywacyjne dla pracowników tymczasowych –Programy badania wydajności i ocen pracowniczych –Podejście do pomiaru efektów swoich usług (raportowanie) –Podejście do komunikacji

20 Data: 3 października 2005 r. 20 Pomiar efektywności WskaźnikCel Poziom realizacji zamówień100% Czas realizacji zamówień6-24h Struktura godzin prac0 nadgodzin Liczba godzin utraconych (nieobecności) 0% Wskaźnik utrzymania pracowników 12 miesięcy Rotacja0% Poziom satysfakcji pracowniczejNajwyższy w skali Wydajność pracownikówZgodna z normą OszczędnościPLN, %

21 Data: 3 października 2005 r. 21 Good to know you ! Pytania ?


Pobierz ppt "Jak wpływać na zwiększenie efektywności pracy poprzez diagnozę i odpowiednie zróżnicowanie form zatrudnienia Konferencja:KONGRES KADRY Prowadzący: MONIKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google