Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne metody outsourcingu ryzyka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne metody outsourcingu ryzyka"— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesne metody outsourcingu ryzyka

2 Czym jest Outsourcing ? „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić TANIEJ, LEPIEJ I WYDAJNIEJ niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my” - Henry Ford Outsourcing (outside resource using) - wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie procesów niezbędnych do funkcjonowania firmy dostawcom, którzy wykonają je efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie. Outsourcing to decyzja biznesowa, podejmowana zwykle z uwagi na redukcję kosztów, bądź możliwość skoncentrowania się na własnych kompetencjach.

3 Czym jest ryzyko ? Ryzyko (wł. risico) 1. prawdopodobieństwo niepowodzenia, porażki. 2. działanie, którego efekt jest niepewny, dyskusyjny. 3. podjęcie takiego wyzwania, odważenie się na takie niebezpieczeństwo, ryzykowanie. 4. praw. możliwość pojawienia się szkody obciążającej osobę poszkodowaną niezależnie od jej winy, jeżeli umowa lub przepis nie nałożyły obowiązku wyrównania tej szkody na inną osobę; Źródło: Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Europa pod redakcją naukową prof. Ireny Kamińskiej-Szmaj, autorzy: Mirosław Jarosz i zespół, 2001 Ryzyko - potencjalna zmienność rezultatów; Źródło: Williams C. A., Smith M. L., Young P.C. Risk Management and Insurance 1995; Mowbray, Blanchard i Williams, 1969 (klasyczne ujecie w teorii zarządzania ryzykiem) Ryzyko czyste występuje wówczas, gdy istnieje niebezpieczeństwo poniesienia straty bez żadnej szansy wygranej; Ryzyko spekulacyjne występuje wówczas, gdy istnieje szansa zarówno wygranej jak i straty;

4 Co zrobić z ryzykiem? Zarządzanie ryzykiem
Metody i działania zmierzające do redukcji oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie podmiotu. Szczegółowe poznanie charakteru i zakresu potencjalnego ryzyka pozwala na wybór czynności zapobiegawczych (np. ubezpieczenie od niektórych rodzajów ryzyka), bądź też minimalizujących jego wpływ i skutki. Celem zarządzania ryzykiem jest umożliwienie firmie rozwoju i realizacji planów w najbardziej bezpośredni i efektywny sposób ( organizational risk management – ORM ).

5 Jak zarządzać ryzykiem ?

6 Gdzie identyfikować ryzyko ?
Struktura organizacyjna, Analiza przepływów informacji, Analiza finansowo- księgowa, Lustracja obiektów, Analiza wypadków powodujących szkodę, Analiza najsłabszych ogniw oraz przesłanek i odbioru ryzyka, Analiza wad i usterek, Listy kontrolne.

7 Jak mierzyć ryzyko ? Pomiar ryzyka - proces polegający na ustaleniu prawdopodobieństwa poniesienia straty w wyniku potencjalnego ryzyka oraz ich ewentualnego poziomu. MAKSYMALNA MOŻLIWA STRATA – największa strata, jaka może potencjalnie powstać na skutek pojedynczego zdarzenia,  MAKSYMALNA PRAWDOPODOBNA STRATA – największa strata, jaka prawdopodobnie może powstać na skutek pojedynczego zdarzenia, Pomiar częstości lub poziomu strat, Szacowanie szkód materialnych bezpośrednich i strat finansowych oraz strat w zasobach ludzkich, określenie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie, oszacowanie dodatkowych kosztów odbudowy stosownie do obowiązujących w czasie odbudowy norm i wymagań.

8 Jak klasyfikować i finansować ryzyko ?
Dywersyfikacja ryzyka; Kontrola i ograniczenie ryzyka ( zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym – poprawa niezawodności): Minimalizacji ryzyka (Risk improvement), Opracowywania planu postępowania w sytuacji kryzysowej (Catastrophy Planning), Opracowywania planów wyjścia z kryzysu (Disaster Recovery Plan), Opracowywania planów zachowania ciągłości działania (Business Continuity Planning), Bezpieczeństwa i higieny pracy (Health and Safety), Ochrony środowiska (Environmental risks) , Zarządzania ryzykami specjalnymi.

9 Jak zbudować Catastrophy Planning ?
Plan na wypadek nieprzewidzianych okoliczności musi obejmować : szkolenie pracowników zastępczych, archiwizację zbiorów komputerowych z dala od organizacji, modernizację systemu tłumienia ognia, zabezpieczenie kredytu z instytucji kredytowych, szkolenie/planowanie na wypadek katastrofy przy pomocy straży pożarnej lub innej organizacji rządowej, urządzenie do archiwizowania danych komputerowych typu cold – lub hot – site, modyfikację budynków, jak np. instalowania przegród ogniotrwałych, stworzenie strategii komunikowania się ze społeczeństwem, stworzenie grupy lub sztabu reagowania w sytuacji kryzysowej.

10 Jak unikać, bądź transferować ryzyko ?
Zlecanie wykonania niebezpiecznych czynności lub procesów technologicznych na zewnątrz organizacji; Odstąpienie od realizacji planowanego projektu; Sprzedaż / transfer ryzyka – umowa ubezpieczenia: Zagadnienia ogólne ( prawne ) dotyczące umowy ubezpieczenia, Charakterystyka najistotniejszych kategorii umów ubezpieczenia, Kształtowanie umowy ubezpieczenia – zakres,parametry, dodatkowe klauzule;

11 Transfer ryzyka w Polsce

12 Skutki powodzi na 600 km odcinku rurociągu

13 Pożar w rafinerii

14 Skutki pożaru w zakładzie przemysłowym

15 Katastrofa na platformie wiertniczej

16 Broker – optymalny partner w outsourcingu
Uwarunkowania faktyczne i prawne – profesjonalny pełnomocnik klienta; Wynagrodzenie brokera; Odpowiedzialność brokera; Umowa brokerska; Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej;

17 Jak wybrać brokera ubezpieczeniowego?
Wysoka suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej; Interdyscyplinarny i kompetentny zespół; Doświadczenia rynkowe; Referencje; System obsługi IT; Zakres świadczonych usług (umowa brokerska);

18 Kim jesteśmy ? Należymy do czołówki firm brokerskich w Polsce;
W 2005 roku uplasowaliśmy ponad 132 mln zł składek; Stanowimy profesjonalny, 40-osobowy zespół skupiający ponad 20 licencjonowanych brokerów; „Łowca nagród” - Medale Europejskie, Gazele Biznesu, Firma Przyjazna Klientowi; Wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000;

19 Pomysł STBU na outsourcing ryzyka
TANIEJ; LEPIEJ; NAJBEZPIECZNIEJ;

20 Najbezpieczniej ? Kompleksowe programy ubezpieczeniowe; Zarządzanie ryzykiem; Audit ubezpieczeniowy; Survey ubezpieczeniowy, Restrukturyzacja programów; Administrowanie umowami; Monitoring likwidacji szkód; Doradztwo i konsulting; Rekomendacje dotyczące poprawy zabezpieczeń organizacyjnych lub technicznych; Opracowywanie planów postępowania w sytuacji kryzysowej, wyjścia z kryzysu, zachowania ciągłości działania, w zakresie ochrony środowiska; Monitoring rynku ubezpieczeniowego; Autorskie rozwiązania;

21 - potrafimy tego dokonać !
Outsourcing ryzyka - potrafimy tego dokonać ! STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Sopot, ul. Polna 58/60, tel Warszawa, ul. Niemcewicza 26, tel

22 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Nowoczesne metody outsourcingu ryzyka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google