Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

i Ochrony Zdrowia w pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "i Ochrony Zdrowia w pracy"— Zapis prezentacji:

1

2 i Ochrony Zdrowia w pracy
28 kwiecień - Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w pracy Opole , kwiecień 2009 r.

3 ANALIZA WYPADKÓW PRZY PRACY ZAISTNIAŁYCH W ZAKŁADACH PRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W LATACH – 2008

4 Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących
2005 2008 średnia kraju – 7,99 woj. Opolskie – 9,66 średnia kraju – 9,11 woj. Opolskie – 10,02

5 Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy
Poszkodowani w wypadkach przy pracy w sekcjach gospodarki narodowej w roku 2008 – dane ogólnokrajowe. Rozpatrując skalę wypadkowości w poszczególnych sekcjach bardzo istotne są wskaźniki częstości wypadków stanowiące iloraz ilości poszkodowanych do ilości zatrudnionych pracowników w tych branżach (na 1000 zatrudnionych): Sekcja Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem śmiertelnych ciężkich lżejszych Przetwórstwo przemysłowe 42 047 107 385 41 555 Wskaźnik częstości 15,63 0,040 0,14 15,45 Handel i naprawy 11 925 58 82 11 785 5,37 0,026 0,04 5,30 Budownictwo 9 937 122 164 9 651 13,09 0,161 0,22 12,71

6 Skutki nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP – woj. opolske
1998 2005 2006 2007 2008 Liczba wypadków ogółem 3 647 2 418 2 717 2 533 2709 Liczba wypadków śmiertelnych 24 17 14 19 Liczba wypadków ciężkich 58 30 wskaźnik częstości wypadków - 9,66 10,62 9,63 10,02 Konsekwencje dla pracodawców wzrost kosztów bezpośrednich i pośrednich, zróżnicowana składka ubezpieczeniowa ± 20%; ± 50%, 2007r. - 3 wnioski IP o podwyższenie o 100 % składki na ubezpieczenie wypadkowe, skutkujące w roku 2008, 2008r. - 3 wnioski IP o podwyższenie o 100 % składki na ubezpieczenie wypadkowe, skutkujące w roku 2009, odpowiedzialność karna.

7

8 Nieprawidłowe zachowanie się pracownika
Niewłaściwa ogólna organizacja pracy Wady konstrukcyjne

9 Wydarzenia najczęściej powodujące wypadki – woj. opolskie

10 Charakterystyka poszkodowanych
Najczęściej wypadkom przy pracy ulegają mężczyżni: w wieku: 31 – 40 lat - ok. 30 % poszkodowanych, 41 – 50 lat - ok. 25 %, 21 – 30 lat - ok. 22 %. * w minionych latach poszkodowani w wypadkach przy pracy o stażu krótszym niż jeden rok stanowili 27%, a w 2008 roku aż 53% w zawodach: - obróbka metali i mechanik maszyn – ok.28 % poszkodowanych, - robotnik budowlany - ok.26 %. - kierowca - ok.12 %,

11 Działania które pracodawcy winni szczególnie podejmować w celu poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnianych: zatrudnianie pracowników z odpowiednim przygotowaniem zawodowym (kwalifikacje, doświadczenie, znajomość zagadnienia), podniesienie poziomu szkoleń pracowników w zakresie bhp, oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe w sposób rzetelny i w pełnym zakresie oraz stosować środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, egzekwować rzetelne wypełnianie obowiązków nałożonych na służbę bhp (okresowe sporządzanie analiz stanu bhp, określanie i realizacja wniosków profilaktycznych adekwatnych do okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy), szczegółowo określać zakres robót budowlanych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz na bieżąco, podczas postępu robót, realizować jego postanowienia, uczestniczyć w działaniach promocyjnych PIP w zakresie poprawy warunków pracy np. akcja promocyjna PIP adresowana do pracodawców zatrudniających do 10 osób, konkursy, szkolenia, dni otwartych drzwi itp..

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "i Ochrony Zdrowia w pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google