Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

www.opole.oip.pl -28 kwiecień - Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w pracy Opole, kwiecień 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "www.opole.oip.pl -28 kwiecień - Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w pracy Opole, kwiecień 2009 r."— Zapis prezentacji:

1

2 www.opole.oip.pl -28 kwiecień - Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w pracy Opole, kwiecień 2009 r.

3 ANALIZA WYPADKÓW PRZY PRACY ZAISTNIAŁYCH W ZAKŁADACH PRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W LATACH 2005 – 2008

4 Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących 2005 2008 średnia kraju – 7,99 woj. Opolskie – 9,66 średnia kraju – 9,11 woj. Opolskie – 10,02

5 Poszkodowani w wypadkach przy pracy w sekcjach gospodarki narodowej w roku 2008 – dane ogólnokrajowe. Rozpatrując skalę wypadkowości w poszczególnych sekcjach bardzo istotne są wskaźniki częstości wypadków stanowiące iloraz ilości poszkodowanych do ilości zatrudnionych pracowników w tych branżach (na 1000 zatrudnionych): Sekcja Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółemśmiertelnychciężkichlżejszych Przetwórstwo przemysłowe 42 04710738541 555 Wskaźnik częstości 15,630,0400,1415,45 Handel i naprawy11 925588211 785 Wskaźnik częstości 5,370,0260,045,30 Budownictwo9 9371221649 651 Wskaźnik częstości 13,090,1610,2212,71

6 Skutki nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP – woj. opolske 19982005200620072008 Liczba wypadków ogółem 3 6472 4182 7172 5332709 Liczba wypadków śmiertelnych 2417 1419 Liczba wypadków ciężkich 5830 1930 wskaźnik częstości wypadków -9,6610,629,6310,02 Konsekwencje dla pracodawców wzrost kosztów bezpośrednich i pośrednich, zróżnicowana składka ubezpieczeniowa 2006 - ± 20%; 2009 - ± 50%, 2007r. - 3 wnioski IP o podwyższenie o 100 % składki na ubezpieczenie wypadkowe, skutkujące w roku 2008, 2008r. - 3 wnioski IP o podwyższenie o 100 % składki na ubezpieczenie wypadkowe, skutkujące w roku 2009, odpowiedzialność karna.

7

8 Wady konstrukcyjne Nieprawidłowe zachowanie się pracownika Niewłaściwa ogólna organizacja pracy

9 Wydarzenia najczęściej powodujące wypadki – woj. opolskie

10 Charakterystyka poszkodowanych Najczęściej wypadkom przy pracy ulegają mężczyżni: w wieku: 31 – 40 lat - ok. 30 % poszkodowanych, 41 – 50 lat - ok. 25 %, 21 – 30 lat - ok. 22 %. * w minionych latach poszkodowani w wypadkach przy pracy o stażu krótszym niż jeden rok stanowili 27%, a w 2008 roku aż 53% w zawodach: - obróbka metali i mechanik maszyn – ok.28 % poszkodowanych, - robotnik budowlany - ok.26 %. - kierowca - ok.12 %,

11 Działania które pracodawcy winni szczególnie podejmować w celu poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnianych: zatrudnianie pracowników z odpowiednim przygotowaniem zawodowym (kwalifikacje, doświadczenie, znajomość zagadnienia), podniesienie poziomu szkoleń pracowników w zakresie bhp, oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe w sposób rzetelny i w pełnym zakresie oraz stosować środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, egzekwować rzetelne wypełnianie obowiązków nałożonych na służbę bhp (okresowe sporządzanie analiz stanu bhp, określanie i realizacja wniosków profilaktycznych adekwatnych do okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy), szczegółowo określać zakres robót budowlanych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz na bieżąco, podczas postępu robót, realizować jego postanowienia, uczestniczyć w działaniach promocyjnych PIP w zakresie poprawy warunków pracy np. akcja promocyjna PIP adresowana do pracodawców zatrudniających do 10 osób, konkursy, szkolenia, dni otwartych drzwi itp..

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "www.opole.oip.pl -28 kwiecień - Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w pracy Opole, kwiecień 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google