Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UBEZPIECZENIE W PRAKTYCE Na co zwracać uwagę określając zakres odpowiedzialności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UBEZPIECZENIE W PRAKTYCE Na co zwracać uwagę określając zakres odpowiedzialności."— Zapis prezentacji:

1 UBEZPIECZENIE W PRAKTYCE Na co zwracać uwagę określając zakres odpowiedzialności

2 PLAN PREZENTACJI 1 Podział ubezpieczeń 2 Ubezpieczenia na życie 3 Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe 5 Zakres ubezpieczenia, a ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń TU 6 Ubezpieczenia mienia 7 Ubezpieczenia OC 4 Uwagi ogólne do ubezpieczeń podmiotów leczniczych

3 I. Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej: 1. Dział I : Ubezpieczenia na życie 2. Dział II: Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe II. Ze względu na charakter: 1. Ubezpieczenia obowiązkowe – wynikające z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz z innych ustaw. 2. Ubezpieczenia dobrowolne PODZIAŁ UBEZPIECZEŃ

4 GRUPOWE UBEZPIECZENIA PRACOWNIKÓW: Interpretacja UZP: Ubezpieczenie pracowników w drodze przetargu publicznego zgodnie z ustawą PZP. UWAGA NA: -Źródło finansowania zamówienia ( składki opłaca pracownik) -Określenie wartości zamówienia ( pracownik deklaruje przystąpienie do ubezpieczenia) UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

5 Uwagi ogólne do ubezpieczeń podmiotów leczniczych 1 ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZEŃ 2 KAŻDE TU (WYKONAWCA) MA WŁASNE OWU 3 UBEZPIECZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO W DRODZE PRZETARGU - PZP

6 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1 Identyfikacja i analiza ryzyk występujących w podmiocie leczniczym 2 Określenie przedmiotu i zakresu ubezpieczeń 3 Oszacowanie kosztów ubezpieczeń 4 Ustalenie co ubezpieczamy, a czego nie ubezpieczamy

7 ZAKRES UBEZPIECZEŃ, A OGÓLNE I SZCZEGÓLNE WRAUNKI UBEZPIECZEŃ TU 1 Definicje, w tym definicje ryzyk 2 Zakres ubezpieczenia 3 Wyłączenia odpowiedzialności 4 Klauzule dodatkowe ( rozszerzające lub ograniczające zakres ) 5 Obowiązki ubezpieczającego

8 UBEZPIECZENIA MIENIA 1 Określenie wartości mienia ( WO, WKB, WKN, WR) 2 Ustalenie sum ubezpieczenia 3 Ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych lub all risk 4 Definicje ( ryzyk i inne)

9 UBEZPIECZENIA MIENIA 5 Dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności 6 Klauzule dodatkowe 7 Określenie wysokości i rodzaju franszyz oraz udziałów własnych 8 Warunki techniczne – zgodność z obowiązującymi przepisami

10 UBEZPIECZENIA OC 1 Ubezpieczenie OC obowiązkowe podmiotu leczniczego 2 Ubezpieczenia OC dobrowolne

11 UBEZPIECZENIE OC OBOWIĄZKOWE PODMIOTU LECZNICZEGO Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody, będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Zakres ubezpieczenia: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U nr 293 poz. 1729) Minimalna suma gwarancyjna: Równowartość w złotych kwoty euro na jedno zdarzenie i euro na wszystkie zdarzenia

12 UBEZPIECZENIA OC DOBROWOLNE 1 Zakres ubezpieczeń – zakres prowadzonej działalności 2 Ustalenie sum gwarancyjnych 3 Definicje ryzyk

13 UBEZPIECZENIA OC DOBROWOLNE 4 Dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności 5 Klauzule dodatkowe 6 Wysokości i rodzaje franszyz oraz udziałów własnych

14 ZAGROŻENIA – PRZYCZYNY ROSZCZEŃ Z OC 1 BŁĄD W SZTUCE, 2 ZAKAŻENIE, 3 BŁĄD ADMINISTRACYJNY (ORGANIZACYJNY): BŁĘDY W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ: DANE OSOBOWE, MEDYCZNE BRAK ZGODY PACJENTA: NA LECZENIE, UŻYCIE LEKÓW, TRANSFUZJE ZGODA PACJENTA – DOMNIEMANA, WYMAGANA ZGODA PACJENTA – WIEK PACJENTA ( 18) ZGODA PISEMNA CZY USTNA ?

15 ZAGROŻENIA – PRZYCZYNY ROSZCZEŃ 4 NARUSZENIE PRAW PACJENTA – BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZU ? UDZIELENIE INFORMACJI OSOBIE NIEUPRAWNIONEJ UDZIELENIE NIEUPRAWNIONEJ INFORMACJI (Np. PRZEZ OSOBĘ NIEUPRAWNIONĄ – pielęgniarka, administracja) - PACJENT PEŁNOLETNI - PACJENT NIEPEŁNOLETNI pow. 16 LAT - PACJENT NIEPEŁNOLETNI do 16 LAT DODATKOWE RYZYKA: KARTY PACJENTA PRZY ŁÓŻKU, WIZYTA TV

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zbigniew Nowak Tel


Pobierz ppt "UBEZPIECZENIE W PRAKTYCE Na co zwracać uwagę określając zakres odpowiedzialności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google