Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UBEZPIECZENIE W PRAKTYCE określając zakres odpowiedzialności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UBEZPIECZENIE W PRAKTYCE określając zakres odpowiedzialności"— Zapis prezentacji:

1 UBEZPIECZENIE W PRAKTYCE określając zakres odpowiedzialności
Na co zwracać uwagę określając zakres odpowiedzialności

2 PLAN PREZENTACJI Podział ubezpieczeń Ubezpieczenia na życie
1 Podział ubezpieczeń 2 Ubezpieczenia na życie 3 Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe 4 Uwagi ogólne do ubezpieczeń podmiotów leczniczych 5 Zakres ubezpieczenia, a ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń TU 6 Ubezpieczenia mienia 7 Ubezpieczenia OC

3 PODZIAŁ UBEZPIECZEŃ I. Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej: 1. Dział I : Ubezpieczenia na życie 2. Dział II: Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe II. Ze względu na charakter: 1. Ubezpieczenia obowiązkowe – wynikające z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz z innych ustaw. 2. Ubezpieczenia dobrowolne

4 UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
GRUPOWE UBEZPIECZENIA PRACOWNIKÓW: Interpretacja UZP: Ubezpieczenie pracowników w drodze przetargu publicznego zgodnie z ustawą PZP. UWAGA NA: Źródło finansowania zamówienia ( składki opłaca pracownik) Określenie wartości zamówienia ( pracownik deklaruje przystąpienie do ubezpieczenia)

5 Uwagi ogólne do ubezpieczeń podmiotów leczniczych
1 ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZEŃ 2 KAŻDE TU (WYKONAWCA) MA WŁASNE OWU 3 UBEZPIECZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO W DRODZE PRZETARGU - PZP

6 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1 Identyfikacja i analiza ryzyk występujących w podmiocie leczniczym 2 Określenie przedmiotu i zakresu ubezpieczeń 3 Oszacowanie kosztów ubezpieczeń 4 Ustalenie co ubezpieczamy, a czego nie ubezpieczamy

7 OGÓLNE I SZCZEGÓLNE WRAUNKI UBEZPIECZEŃ TU
ZAKRES UBEZPIECZEŃ, A OGÓLNE I SZCZEGÓLNE WRAUNKI UBEZPIECZEŃ TU 1 Definicje, w tym definicje ryzyk 2 Zakres ubezpieczenia 3 Wyłączenia odpowiedzialności 4 Klauzule dodatkowe ( rozszerzające lub ograniczające zakres ) 5 Obowiązki ubezpieczającego

8 UBEZPIECZENIA MIENIA 1 Określenie wartości mienia ( WO, WKB, WKN, WR)
2 Ustalenie sum ubezpieczenia 3 Ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych lub all risk 4 Definicje ( ryzyk i inne)

9 UBEZPIECZENIA MIENIA 5 Dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności 6
Klauzule dodatkowe 7 Określenie wysokości i rodzaju franszyz oraz udziałów własnych 8 Warunki techniczne – zgodność z obowiązującymi przepisami

10 UBEZPIECZENIA OC 1 Ubezpieczenie OC obowiązkowe podmiotu leczniczego 2
Ubezpieczenia OC dobrowolne

11 UBEZPIECZENIE OC OBOWIĄZKOWE PODMIOTU LECZNICZEGO
Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody, będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Zakres ubezpieczenia: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U nr 293 poz. 1729) Minimalna suma gwarancyjna: Równowartość w złotych kwoty euro na jedno zdarzenie i euro na wszystkie zdarzenia

12 UBEZPIECZENIA OC DOBROWOLNE
1 Zakres ubezpieczeń – zakres prowadzonej działalności 2 Ustalenie sum gwarancyjnych 3 Definicje ryzyk

13 UBEZPIECZENIA OC DOBROWOLNE
4 Dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności 5 Klauzule dodatkowe 6 Wysokości i rodzaje franszyz oraz udziałów własnych

14 ZAGROŻENIA – PRZYCZYNY ROSZCZEŃ Z OC
1 BŁĄD W SZTUCE, 2 ZAKAŻENIE, 3 BŁĄD ADMINISTRACYJNY (ORGANIZACYJNY): BRAK ZGODY PACJENTA: NA LECZENIE, UŻYCIE LEKÓW, TRANSFUZJE ZGODA PACJENTA – DOMNIEMANA, WYMAGANA ZGODA PACJENTA – WIEK PACJENTA (<16, 16-18, >18) ZGODA PISEMNA CZY USTNA ? BŁĘDY W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ: DANE OSOBOWE, MEDYCZNE

15 ZAGROŻENIA – PRZYCZYNY ROSZCZEŃ
4 NARUSZENIE PRAW PACJENTA – BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZU ? UDZIELENIE NIEUPRAWNIONEJ INFORMACJI (Np. PRZEZ OSOBĘ NIEUPRAWNIONĄ – pielęgniarka, administracja) UDZIELENIE INFORMACJI OSOBIE NIEUPRAWNIONEJ - PACJENT PEŁNOLETNI - PACJENT NIEPEŁNOLETNI pow. 16 LAT - PACJENT NIEPEŁNOLETNI do 16 LAT DODATKOWE RYZYKA: KARTY PACJENTA PRZY ŁÓŻKU, WIZYTA TV

16 e-mail: zn@pwskonstanta.com.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zbigniew Nowak Tel


Pobierz ppt "UBEZPIECZENIE W PRAKTYCE określając zakres odpowiedzialności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google