Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Falenty, 04-05 października 2007 r. 1 Standardy pracy pośrednika ubezpieczeniowego. Kryteria odpowiedzialności zawodowej. Weronika Chmielewska Stowarzyszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Falenty, 04-05 października 2007 r. 1 Standardy pracy pośrednika ubezpieczeniowego. Kryteria odpowiedzialności zawodowej. Weronika Chmielewska Stowarzyszenie."— Zapis prezentacji:

1 Falenty, 04-05 października 2007 r. 1 Standardy pracy pośrednika ubezpieczeniowego. Kryteria odpowiedzialności zawodowej. Weronika Chmielewska Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

2 Falenty, 04-05 października 2007 r. 2 POŚREDNICY UBEZPIECZENIOWI I.POLSKA (USTAWA O POŚREDNICTWIE UBEZPIECZENIOWYM z dnia 22.05.2003 r. /Dz. U. Nr 124, z 2004 r. Dz. U. Nr 96, oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 48/ ) 1)AGENT UBEZPIECZENIOWY i.AGENT WYŁĄCZNY ii.MULTI-AGENT 2)BROKER UBEZPIECZENIOWY i.UBEZPIECZENIA BEZPOŚREDNIE ii.REASEKURACJA II.UNIA EUROPEJSKA ( Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.12.2002 r./Dz. Urz. UE L 009 z 15.1.2003 r./ ) I.Pośrednik niezależny II.Pośrednik zależny

3 Falenty, 04-05 października 2007 r. 3 STANDARDY PRACY 1)AGENT UBEZPIECZENIOWY i.AGENT WYŁĄCZNY ii.MULTIAGENT ustawowe (np. okazywanie pełnomocnictwa) związane ze standardami Towarzystwa Ubezpieczeniowego (np. życzenia urodzinowe)

4 Falenty, 04-05 października 2007 r. 4 STANDARDY PRACY 2)BROKER UBEZPIECZENIOWY i.UBEZPIECZENIA BEZPOŚREDNIE ii.REASEKURACJA ustawowe (np. rekomendacja na piśmie) związane z kulturą korporacyjną (np. wzory dokumentów)

5 Falenty, 04-05 października 2007 r. 5 STANDARDY PRACY BROKER osoby fizyczne prowadzące działalność spółki prawa handlowego KSH i inne akty spółki międzynarodowe spółki polskie

6 Falenty, 04-05 października 2007 r. 6 STANDARDY PRACY BROKERA - ustawa pisemna porada, rzetelna analiza ofert, rekomendacja najwłaściwszej umowy ubezpieczenia, pisemne wyjaśnienie podstaw.

7 Falenty, 04-05 października 2007 r. 7 ocenianie potrzeb klienta – zarządzanie ryzykiem adekwatna ilość zapytań / ofert do ryzyka negocjacje / postulaty do każdych oferentów informowanie o zmianach w prawie mających wpływ na kwestie ubezpieczeniowe płatności składek odnowienia monitorowanie zmian w ryzyku podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzi odnośnie zakresu ochrony – tylko pisemnie … STANDARDY PRACY BROKERA – zwyczaje / przykłady

8 Falenty, 04-05 października 2007 r. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWOWODOWA 1)Odpowiedzialność cywilna 2)Odpowiedzialność odszkodowawcza 3)Odpowiedzialność jako przedsiębiorca (np. posiadane mienie) 5)Odpowiedzialność kontraktowa 6)Odpowiedzialność deliktowa

9 Falenty, 04-05 października 2007 r. 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWOWODOWA - płaszczyzny rozważań Odpowiedzialność wobec Zakładu Ubezpieczeń Agent Broker Zakład Ubezpieczeń Odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy Agent Broker Klient Poszukujący Ochrony Ubezpieczeniowej

10 Falenty, 04-05 października 2007 r. 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWOWODOWA - w stosunku do zleceniodawcy 1)AGENT UBEZPIECZENIOWY i.AGENT WYŁĄCZNY brak podstaw do odpowiedzialności wobec klienta, odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń

11 Falenty, 04-05 października 2007 r. 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWOWODOWA - w stosunku do zleceniodawcy 1)AGENT UBEZPIECZENIOWY - MULTIAGENT Trudność w ustaleniu katalogu obowiązków, Ograniczony zakres oferowanych produktów, Jeżeli agent wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, w zakresie różnych działów ubezpieczeń, to odpowiedzialność za szkodę powstałą w związku z czynnościami agencyjnymi ponoszą zakłady ubezpieczeń, na rzecz których agent wykonuje usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. Jeśli multiagent wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, to bezpośrednio agent, a nie zakład ubezpieczeń, odpowiada za szkody z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

12 Falenty, 04-05 października 2007 r. 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWOWODOWA - w stosunku do zleceniodawcy 2) BROKER UBEZPIECZENIOWY i.UBEZPIECZENIA BEZPOŚREDNIE ii.REASEKURACJA Odpowiedzialność cywilna deliktowa Naruszenie dóbr osobistych Naruszenie tajemnicy Szkody przy okazji kontraktowa

13 Falenty, 04-05 października 2007 r. 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWOWODOWA - w stosunku do zleceniodawcy 2) BROKER UBEZPIECZENIOWY Odpowiedzialność kontraktowa Najczęściej tzw. czyste straty finansowe, Umowa brokerska raczej umową starannego działania Brak należytej staranności, Uwaga: podwyższony miernik staranności zgodnie z art. 355 § 2 KC

14 Falenty, 04-05 października 2007 r. 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWOWODOWA - w stosunku do zleceniodawcy RODZAJE UMÓW Zlecenie ustne, jednorazowe Pisemna umowa z zakresem obowiązków, Zlecenie na doprowadzenie do zawarcia umowy, Kompleksowa obsługa, Likwidacja szkód / obsługa roszczeń, Zamówienia publiczne.

15 Falenty, 04-05 października 2007 r. 15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWOWODOWA - w stosunku do zleceniodawcy BROKER UBEZPIECZENIOWY PRZYKŁADY: Niewłaściwe pokrycie ubezpieczeniowe Błędne podanie walut w wartościach sum ubezpieczenia Wadliwe dobranie / zmienianie triggerów Błędne przedstawienie ochrony ubezpieczeniowej Błędna identyfikacja ryzyk występujących u poszukującego ochrony.

16 Falenty, 04-05 października 2007 r. 16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Falenty, 04-05 października 2007 r. 1 Standardy pracy pośrednika ubezpieczeniowego. Kryteria odpowiedzialności zawodowej. Weronika Chmielewska Stowarzyszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google