Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak diagnozować zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak diagnozować zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych."— Zapis prezentacji:

1

2 Jak diagnozować zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

3 Czy diagnozować? Jak diagnozować? System diagnozowania

4 Uwarunkowania Sfera instytucjonalna i regulacyjna Dostępność danych WUP PUP IRP Wewnęt rzne Zewnętr zne Badania pierwotne Aktorzy rynku pracy Zapotrzebowanie informacyjne Finansowanie

5 Pomorski Barometr Zawodowy - wstęp System diagnozowania oparty na podejściu wypracowanym w projekcie Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy – współpraca urzędów pracy z innymi partnerami rynku pracy zrealizowanym z ramach POKL W pierwotnym modelu dwie ścieżki diagnozowania: PUP WUP

6 Zadania PUP w pierwotnym modelu Diagnoza strony popytowej Diagnoza osób uprawnionych do szkoleń Dane zastane o gospodarce powiatu Syntetyczny Raport zbiorczy Panel Ekspertów – identyfikacja wybranych potrzeb rynku pracy Ostateczna diagnoza potrzeb lokalnego rynku pracy w zakresie kwalifikacji i umiejętności

7 Zadania WUP w pierwotnym modelu Foresight rynku pracy danego województwa Badania pierwotne Prognoza popytu na pracę Wstępna diagnoza potrzeb regionalnego rynku pracy Panel ekspertów – Identyfikacja wybranych potrzeb rynku pracy Ostateczna diagnoza potrzeb regionalnego rynku pracy Upowszechnianie informacji Zasilanie bazy PUP

8 Pomorski Barometr Zawodowy – syntetyczna charakterystyka Podejście zintegrowane – obie ścieżki diagnozowania realizowane w jednym projekcie Diagnoza łącząca wiele źródeł informacji 3 etapy diagnozy: 2011 (zrealizowany) 2012 2013 Wiele grup odbiorców: IRP, system edukacji, pracodawcy, zasoby pracy

9 Pomorski Barometr Zawodowy – syntetyczna charakterystyka

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jak diagnozować zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google