Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych Zespół ekspertów: dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof.nzw. - kierownik projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych Zespół ekspertów: dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof.nzw. - kierownik projektu."— Zapis prezentacji:

1 Modelowanie Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych Zespół ekspertów: dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof.nzw. - kierownik projektu dr Katarzyna Dębkowska dr inż. Tomasz Matwiejczuk dr inż. Joanna Ejdys dr Andrzej Pawluczuk dr inż. Wiesław Urban mgr Janusz Baczewski mgr Mirosław Leśniewski EDC Sp z o.o.

2 Model rynku pracy

3 Opracowanie regionalnego modelu prognozowania zmian gospodarczych i systemu zarządzania informacją gospodarczą. Cel projektu

4 Etapy projektu Etap 1 Projektowanie badania potrzeb informacyjnych podmiotów rynku pracy Etap 1 Projektowanie badania potrzeb informacyjnych podmiotów rynku pracy stan realizacji: 95% etapu 2 Etap 2 Realizacja badań empiry- cznych Etap 2 Realizacja badań empiry- cznych Etap 3 Projektowanie systemu zarządzania informacją Etap 3 Projektowanie systemu zarządzania informacją Etap 4 Planowanie pracy Obserwatorium Etap 4 Planowanie pracy Obserwatorium

5 Cele badań potrzeb informacyjnych Zidentyfikowanie jakie są potrzeby informacyjne związane z rynkiem pracy. Ocena przydatności potencjalnych produktów Obserwatorium. Określenie preferowanych kanałów informacyjnych służących rozpowszechnianiu wyników prac Obserwatorium. Zebranie wskazówek i sugestii dotyczących funkcjonowania Obserwatorium.

6 pracodawcy urzędy pracy uczelnie szkoły władze regionu samorządy otoczenie biznesu mieszkańcy metoda wywiadu pogłębionego metoda wywiadu kwestionariuszowego rolnicy Metody badania potrzeb informacyjnych

7 Przebieg badań potrzeb informacyjnych Badanie pogłębione podmiotów: zaplanowano przebadanie 42 podmiotów. Przebadano 42 podmioty rynku pracy. Badanie kwestionariuszowe mieszkańców: zaplanowano przebadanie 153 mieszkańców województwa podlaskiego w dziewięciu warstwach ze względu na wiek i status zawodowy. Przebadano 155 respondentów.

8 Badanie pogłębione podmiotów dowodzi, że występują duże potrzeby w zakresie analiz i prognoz gospodarczych. Część podmiotów realizuje samodzielnie wybrane badania i analizy w różnym zakresie; dostrzegalne jest duże zróżnicowanie pomiędzy podmiotami. Światowy kryzys finansowy wprowadza ograniczone zaufanie menedżerów do wszelkich prognoz. Przebieg badań potrzeb informacyjnych

9 prognozy koniunktury gospodarczej analizy sektorowe barometr gospodarczy barometr nastrojów konsumenckich prognozy podaży pracy w zawodach prognozy zapotrzebowania na zawody badanie stanu oraz prognozy migracji zarobkowej badania losów absolwentów uczelni i szkół Potencjalne produkty Obserwatorium oceniane w badaniu

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Modelowanie Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych Zespół ekspertów: dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof.nzw. - kierownik projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google