Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQAL PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA – DOBRE PRAKTYKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQAL PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA – DOBRE PRAKTYKI."— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQAL PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA – DOBRE PRAKTYKI I WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ Krzysztof Margol

2 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQAL Catering COGITO Cele: integracja społeczno-zawodowa osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Partnerzy: Dom Maklerski PENETRATOR (lider), stowarzyszenia, szkoły wyższe, samorząd lokalny Krakowa, partnerzy ze Szkocji, Włoch i Finlandii – projekt Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej COGITO. Opis działań: po przygotowaniu osób chorych psychicznie, zatrudniła je utworzona w ramach projektu firma świadcząca usługi w zakresie organizacji i dostarczania cateringu, obsługi konferencji. Firma świadczy usługi otwarte ale także współpracuje ściśle z pozostałymi firmami społecznymi założonymi przez jedno ze stowarzyszeń. 2

3 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQAL Rezultaty: firma działa w formie spółki z o.o., zatrudnia kilkunastu pracowników, obsługuje imprezy zamknięte i otwarte na terenie Krakowa. Powstały także kolejne firmy: Wypożyczalnia Rowerów COGITO oraz Gospoda Jaskółeczka (w Radomiu). Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny (EQUAL), środki własne. Perspektywy: firmy COGITO rozwijają się, tworzą sieć kooperacyjną. Wnioski: osoby z zaburzeniami i chorobami psychicznymi mogą prowadzić rynkowe przedsiębiorstwa. Catering COGITO 3

4 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQAL Cele: reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie. Partnerzy: Biłograjska Agencja Rozwoju Regionalnego (lider), samorządy lokalne, firmy, organizacje społeczne lokalne, organizacje społeczne krajowe, powiatowe urzędy pracy, partnerzy z Włoch, Holandii i Belgii – projekt W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków. Opis działań: po długotrwałym okresie przygotowania bezrobotnych, w oparciu o budynki przekazane przez miasto powstało Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne w formie spółki z o.o. Beneficjenci: osoby długotrwale bezrobotne. BPS 4

5 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQAL Rezultaty: BPS działa w formie spółki z o.o., której udziałowcem jest miasto i prywatne firmy. BPS świadczy usługi w zakresie mycia samochodów, sprzątania szkół, biur, mieszkań i domów, pielęgnacji zieleni, parków, wycinki drzew. Zatrudnia obecnie 6 pracowników. Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny (EQUAL), urząd miasta, prywatni przedsiębiorcy. Perspektywy: firma ma w planach zatrudnienie kolejnych pracowników, a także uruchomienie przy BPS centrum integracji społecznej. Wnioski: współpraca trójsektorowa w warunkach lokalnych daje dobre i trwałe efekty. BPS 5

6 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQAL Allozaur Cele: rozwój lokalny i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. Partnerzy: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (lider), organizacje społeczne, firmy - projekt Gospodarka społeczna na Bursztynowym Szlaku. Opis działań: przedsiębiorstwo społeczne Allozaur jest spółką z o.o. zawiązaną przez Stowarzyszenie Delta i osobę prywatną, wspieraną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów Bałt. Beneficjenci: osoby bezrobotne z terenu gminy. Rezultaty: Allozaur działa na terenie Bałtowa, 6

7 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQAL Powstały atrakcje turystyczne przyciągające tysiące turystów – Park Jurajski z dinozaurami naturalnej wielkości, Kraina Koni, pierwszy w Polsce spływ tratwami nizinną rzeką Kamienną, Polskie Safari, gdzie można podziwiać kilkanaście gatunków zwierząt kopytnych, stok narciarski i wiele innych. Allozaur świadczy usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego, prowadzenia gastronomii, organizacji imprez towarzyszących. Firma prowadzi również działania społeczne na rzecz integracji mieszkańców Bałtowa, organizując wydarzenia kulturalne i wsparcie zarówno dla osób starszych jak i dla młodzieży. Allozaur 7

8 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQAL Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny (EQUAL), środki własne. Perspektywy: projekt jest realizowany w pięciu regionach Polski położonych na Szlaku Bursztynowym Greenways i Szlaku Zielony Rower. Wymienione szlaki są trasami turystycznego dziedzictwa tworzonymi wzdłuż naturalnych korytarzy rzek, historycznych tras handlowych i kolei. Łączą one regiony, atrakcje turystyczne i lokalne inicjatywy, wspierając rozwój turystki przyjaznej dla środowiska. Wnioski: przedsiębiorczość społeczna można znakomicie połączyć z rozwojem lokalnym i lokalną tradycją. Allozaur 8

9 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQAL Cele: aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie. Partnerzy: Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina, Regionalne Towarzystwo Rolno- Przemysłowe Dolina Strugu, Chmielnik Zdrój S.A.. Opis działań: Sami sobie – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych alkoholizmem i wychodzących z nałogu oraz ich rodzin, a także długoterminowo bezrobotnych to program, w ramach którego ponad 30 osób skorzystało z zajęć psychologicznych i terapeutycznych dla osób wychodzących z nałogu alkoholowego, otrzymało możliwość przekwalifikowania lub doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Sami sobie 9

10 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQAL SAMI SOBIE Beneficjenci: osoby dotknięte chorobą alkoholową i ich rodziny. Rezultaty: 10 osób zatrudnionych zostało w firmie Chmielnik S.A.. Finansowanie: Program Phare SSG RZL, firma Chmielnik S.A., środki własne. Perspektywy: program jest kontynuowany i sprofilowany na aktywizację i integrację zawodowa i społeczną osób niepełnosprawnych. Wnioski: społeczne zaangażowanie firmy może opłacać się społeczności lokalnej i firmie. 10

11 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQAL PRAWNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH BUDOWA OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH INSTRUMENTY I PRODUKTY FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH ZAANGAŻOWANIE LOKALNYCH WŁADZ, SAMORZADOWYCH INSTYTUCJI WE WSPIERANIE INICJATYW Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA - WYZWANIA 11

12 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQAL POSTRZEGANIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH: - INICATYWA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - ZAKORZENIONA W SPOŁECZEŃSTWIE FIRMA - PRZECIWDZIAŁANIE POGONI ZA ZIELONYMI PASTWISKAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA - WYZWANIA 12

13 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQAL 13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQAL PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA – DOBRE PRAKTYKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google