Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ropa naftowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ropa naftowa."— Zapis prezentacji:

1 Ropa naftowa

2 Pochodzenie ropy naftowej
Ropa naftowa (olej skalny) jest surowcem mineralnym, z którego otrzymuje się paliwa ciekłe i oleje smarowe stosowane na statkach. Biochemiczna teoria pochodzenia ropy naftowej – ropa powstała z iłów organicznych, które tworzyły się na dnie płytkich mórz i zatok z obumarłych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Występuje ona w postaci płynnych i półpłynnych złóż zalegających na różnych głębokościach w różnych miejscach kuli ziemskiej Rozróżniamy paliwa: Naturalne - uzyskiwane z ropy naftowej, Sztuczne (syntetyczne)- otrzymywane przez uwodornianie smoły z węgla brunatnego lub kamiennego.

3 Skład ropy naftowej Ropa naftowa jest złożoną mieszaniną wielu związków: głównie węglowodorów, Zanieczyszczeń – piasek, ił, słona woda, Związków chemicznych – siarki i azotu, Kwasów tłuszczowych, Asfaltów i żywic, Śladowych ilości związków manganu, niklu, wanadu, żelaza, fosforu, magnezu i krzemu. Zawartość pierwiastków w surowych ropach naftowych waha się w granicach: Węgiel %, wodór 10-14%, tlen 0-7%, azot 0-1,2%, siarka 0-6%

4 Przerób ropy naftowej Destylacja zachowawcza (frakcyjna)- termiczne rozdzielenie ropy na grupy składników (frakcje) bez przemian chemicznych, Destylacja atmosferyczna – uzyskuje się kolejno: benzynę lekką, benzynę ciężką, naftę, lekki olej gazowy oraz średni olej gazowy, pozostałości Destylacja próżniowa –uzyskuje się kolejno; ciężki olej gazowy, olej wrzecionowy, lekki olej smarowy oraz olej cylindrowy, pozostałości.

5 Przerób ropy naftowej c.d.
Destylacja rozkładowa (krakowanie) –termiczny rozkład produktów naftowych w podwyższonej temp. i ciśnieniu uzyskanych z destylacji zachowawczej (szeroka frakcja próżniowa oraz pozostałości podestylacyjne) Kraking katalityczny – rozkład cięższych węglowodorów na lżejsze w obecności katalizatora ( uwodnione glinokrzemiany) – uzyskuje się gazy krakingowe, benzynę, olej napędowy (dieslowy), Kraking termiczno – ciśnieniowy – uzyskuje się benzyny i oleje napędowe z produktów o dużych lepkościach. Wytworzone w tym procesie paliwa, w porównaniu z produktami uzyskiwanymi w procesie destylacji zachowawczej (czystych destylatów) maja znacznie większą zawartość węglowodorów aromatycznych i często służą do komponowania paliw jako jeden ze składników lub jako surowiec do dalszej przeróbki


Pobierz ppt "Ropa naftowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google