Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paliwa kopalne na Ziemi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paliwa kopalne na Ziemi."— Zapis prezentacji:

1 Paliwa kopalne na Ziemi.

2 Ropa naftowa

3 Geneza powstania Ropa naftowa powstała na skutek powolnego procesu naturalnego, który rozpoczął się na początku istnienia Ziemi i trwał przez miliony lat. Trzęsienia ziemi, wybuch wulkanów, lodowce i huragany zmieniły oblicze i klimat Ziemi, rośliny zaś i zwierzęta, które nie potrafiły przystosować się do tych zmian, ginęły i ustępowały miejsca bardziej rozwiniętym formom życia. Z czasem ziemia przysypywała martwe zwierzęta i rośliny, które rozkładały się w głębokich warstwach gleby, przekształcając zawarte w nich substancje organiczne w rozległe złoża oleistego płynu, ropy naftowej, nad którą unosił się lżejszy gaz, metan.

4 Ropa naftowa może znajdować się pod ziemią albo pod dnem morskim
Ropa naftowa może znajdować się pod ziemią albo pod dnem morskim. W drugim przypadku wydobywa się ją za pomocą pływających konstrukcji zwanych platformami wiertniczymi.

5 W rafinerii ropa naftowa zostaje oczyszczona w celu otrzymania z niej rozmaitych produktów: opały do ogrzewania i paliwa do samochodów, plastiku, z którego robić można mnóstwo rzeczy: od zabawek po płaszcze nieprzemakalne…

6 Po wydobyciu ropę naftową transportuje się do rafinerii szerokimi rurami albo tankowcami. To wtedy właśnie mogą zdarzyć się różne katastrofy ekologiczne, czasami nawet bardzo poważne, ponieważ ropa rozlana na ziemi lub morzu powoduje zatrucie środowiska i śmierć.

7 Tankowiec

8 Ropa naftowa była już znana w starożytności, smarowano nią kadłuby statków, aby nie przepuszczały wody, używano jej do balsamowania ciał, oświetlania, w celach leczniczych oraz w technice wojennej (m.in. płonące strzały, tzw. ogień grecki — mieszanina ropy naftowej, siarki i wapna zapalająca się w zetknięciu z wodą) Ale tylko dzięki nowoczesnej technologii stała się tak ważna. Dziś wpływa decydująco na nasze życie. Jest w stanie polepszyć jakość naszego życia za sprawą energii i produktów, których nam dostarcza, ale jest też w stanie ją pogorszyć z powodu zatrucia środowiska.

9 ROPA NAFTOWA to ciekła, naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (areny). Zawiera także org. związki siarki, tlenu, azotu, związki metaloorg. oraz składniki miner.: związki żelaza, krzemu, wanadu, sodu, niklu i innych metali.

10 Ma barwę żółtobrunatną, zielonkawą lub czarną, bardzo rzadko bywa bezbarwna lub czerwonawa.
Gęstość 0,73–0,99 g/cm3 Wartość opałowa 38–48 MJ/kg.

11 Ze względu na typ związków chemicznych przeważających w ropie naftowej rozróżnia się najczęściej ropę bezparafinową, parafinową, naftenową, aromatyczną.

12 Ropa naftowa jest jednym z najcenniejszych bogactw na Ziemi
Ropa naftowa jest jednym z najcenniejszych bogactw na Ziemi. Państwa posiadające dostęp do ich bogatych złóż są dzięki niej dobrze usytuowane. Ropa jest używana w przemyśle, motoryzacji, chemii i medycynie. Jest niezwykle potrzebna i staje się coraz droższa.

13 Ropa naftowa, czyli olej skalny, jest najważniejszym surowcem węglowodorowym do otrzymywania cennych produktów przemysłowych, np. benzyny, nafty, olejów smarowych, parafiny.

14 Pochodzenie złóż ropy naftowej tłumaczono rozmaicie
Pochodzenie złóż ropy naftowej tłumaczono rozmaicie. Mendelejew wysunął teorię nieograniczonego pochodzenia ropy z węglików metali ciężkich, z których składa się jądro Ziemi. Węgliki te pod wpływem wody rozłożyły się na węglowodory, tworzące ropę. Mimo że teoria ta znalazła wielu zwolenników, nie tłumaczy ona jednak obecności w ropie związków azotowych ani związków optycznie czynnych. Później badacze niemieccy Engler i Hoefer wyrazili pogląd, że ropa powstała z tłuszczu zwierząt żyjących w odległych epokach geologicznych.

15 Gaz ziemny

16 Geneza powstania: Gaz ziemny jest paliwem pochodzenia naturalnego, należy do grupy paliw pierwotnych (kopalnych). Występuje w przyrodzie albo oddzielnie, albo łącznie z ropą naftową. Gaz ziemny powstał - podobnie jak ropa naftowa - w wyniku przemian szczątków organizmów żywych w węglowodory.

17 Jest bezwonny, bezbarwny, lżejszy od powietrza. Aby
mógł być wyczuwalny przez człowieka dodawane są do niego środki zapachowe, nadające mu charakterystyczną woń.

18 Rozróżnia się gaz ziemny wulkaniczny, pochodzenia nieorganicznego, przeważnie niepalny, gaz ziemny błotny, będący produktem biologicznego rozkładu, składający się przede wszystkim z metanu, oraz gaz ziemny właściwy. Gaz ziemny właściwy występuje w podziemnych złożach, bardzo często razem z ropą naftową. Zależnie od pochodzenia gaz ziemny stanowi mieszaninę homologów od metanu do pentanu, związków siarki, CO2, O2, H2, N2, He. W zależności od składu rozróżnia się gaz "chudy", zawierający do 99% metanu, gaz "mokry", zawierający także węglowodory wyższe, oraz gaz "kwaśny", silnie zanieczyszczony związkami siarki.

19 Złoża gazu ziemnego można podzielić na udokumentowane, których wskaźnik wystarczalności ocenia się na około 50 lat oraz wstępnie ocenione, które (według dzisiejszej wiedzy) ocenia się na około 150 lat.

20 W Polsce złoża gazu odkryto m. in
W Polsce złoża gazu odkryto m.in. w rejonie Karpat (gaz wysokometanowy) oraz na Niżu Polskim (gaz zaazotowany) — łącznie udokumentowanych jest ok. 80 złóż, z czego eksploatuje się 30. Udokumentowane zasoby gazu w Polsce szacuje się na 150 mld m3. Roczne wydobycie gazu polskiego to ok. 4 mld m3 rocznie.

21 W dającej się przewidzieć przyszłości ropa naftowa i
gaz ziemny swoje znaczenie jako główne źródła energii. Intensywne poszukiwania źródeł energii odnawialnej i ekologicznej muszą zakończyć się sukcesem, inaczej bowiem nasza energochłonna cywilizacja zniszczy sama siebie poprzez całkowitą degradację środowiska (efekt cieplarniany, CO2, kwaśne deszcze, olbrzymie ilości tlenków siarki i azotu wyrzucane do atmosfery jako skutek spalanej ropy, węgla i gazu ziemnego). Natomiast trudno sobie obecnie wyobrazić inne źródła podstawowych surowców chemicznych - także niezbędnych w naszej cywilizacji - niż ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. 

22

23

24 Praca Zuzanny Glinickiej
KONIEC Praca Zuzanny Glinickiej


Pobierz ppt "Paliwa kopalne na Ziemi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google