Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w wodzie pod wpływem zanieczyszczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w wodzie pod wpływem zanieczyszczeń."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w wodzie pod wpływem zanieczyszczeń.
Eligiusz Olszewski, Michal Kravcik Krzyżówki, Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

2 Ile rtęci spływa Odrą do Bałtyku?
Choroba Minamata (1953 – 1997) Delta Missisipi Ile rtęci spływa Odrą do Bałtyku? Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

3 Składowiska śmieci – problem przenikania do cieków wodnych.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

4 Mogielniki, nielegalne składowiska, problem utylizacji szczególnie niebezpiecznych śmieci – baterie i akumulatory. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

5 Poziom celu długoterminowego – podział na klasy czystości.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

6 Woda Stężenie ołowiu w wodzie do picia mniejsze niż 10 µg/litr – w 100 największych miastach USA stwierdzono od śladowej ilości do 62 µg/litr. W wodzie studziennej województwa lubelskiego stężenie było mniejsze od 50 µg/litr (dane aktualne do 1985 r.) Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

7 Skutki zdrowotne mogą powstać przy obecności ołowiu w stężeniach:
0,1-0,2 - hamowanie syntezy hemu (groźba anemii) 0,15-0,2 – uszkodzenie mózgu w zarodku ludzkim 0,3-0,4 – zaburzenia przewodnictwa nerwów 0,5 - spadek produkcji plemników 2,59 – stężenie u włoskich biegaczy w Genui (plus Mexico city) 0,95 – średnie stężenie ołowiu u mieszkańców Genui Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

8 Granica pomiędzy ilością niezbędną, a szkodliwą niekiedy jest bardzo wąska (fluor, selen, jod, cynk – zniekształcenia płodu) Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

9 Tworzą zbiorniki wód powierzchniowych: stawy, jeziora, rzeki.
Wody opadowe zawierają znaczne ilości rozpuszczonych gazów (azotu, tlenu, dwutlenku węgla), związki mineralne rzędu 0,5 mg/litr oraz zanieczyszczenia atmosfery – pyłowe, gazowe i radioaktywne. Tworzą zbiorniki wód powierzchniowych: stawy, jeziora, rzeki. Zawierają zmienny skład w zależności od opadów, rodzaju gleby i składu zanieczyszczeń gospodarczych i przemysłowych. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

10 Wody podziemne Zaskórne na głębokości od kilkudziesięciu cm do kilku m – najczęściej zanieczyszczone i nie nadające się do picia Podziemne płytkie do głębokości 15 m – stanowią one główne źródło zaopatrzenia ludności w wodę (skład zmienny) Podziemne głębokie od 15 do 1000 m. Ich skład chemiczny i bakteriologiczny nie ulega nagłym zmianom. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

11 Do grupy związków chemicznych uznanych jako wskaźniki zanieczyszczenia wody należą:
Związki azotowe (amoniak, azotyny, azotany, chlorki. Woda do picia nie powinna zawierać amoniaków i azotynów pochodzenia organicznego. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

12 Górna granica stężeń dopuszczalnych: 6-7 mg/l NNO3.
Azotyny Mogą występować w wodach naturalnych (nawet nie zatrutych) w szerokich granicach od 0 do 50 mg/l NNO3 Górna granica stężeń dopuszczalnych: 6-7 mg/l NNO3. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

13 Przykład kosztów zdrowotnych spożywania wody powierzchniowej zatrutej arsenem.
Stwierdzono, że w ostatnich 10 latach za 20% zgonów w populacji 12 tys. ludzi w Bangladeszu odpowiedzialna była zatruta woda. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

14 Nie powinna być wyższa niż 3 mg/l O2
Utlenialność Nie powinna być wyższa niż 3 mg/l O2 Jest próbą orientacyjną oceniającą stopień zanieczyszczenia wody związkami organicznymi zarówno pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

15 Ich zawartość w wodzie do picia nie powinna przekraczać 250 mg/l Cl
Chlorki Obecność chlorków pochodzenia organicznego przy znacznej ilości związków azotowych czyni wodę niezdatną do picia. Ich zawartość w wodzie do picia nie powinna przekraczać 250 mg/l Cl Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

16 W wodzie występują trzy grupy bakterii:
Bakterie W wodzie występują trzy grupy bakterii: Nieszkodliwe dla człowieka bakterie psychrofilne występujące we wszystkich naturalnych zbiornikach wodnych. Glebowe spłukiwane do wody wraz z opadami tzw. mezofilne, również nieszkodliwe dla człowieka Jelitowe (ściekowe) pochodzące z wydalin zwierzęcych i ludzkich, przede wszystkim od osobników chorych i nosicieli – szkodliwe dla człowieka (Salmonella, Shigella, bakterie coli) Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.


Pobierz ppt "Zmiany w wodzie pod wpływem zanieczyszczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google