Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XIII Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2007 Irena Widziszowska Waldemar Szeja Płock, Styczeń 2007 Zagospodarowanie ciężkich pozostałości w kierunku produkcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XIII Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2007 Irena Widziszowska Waldemar Szeja Płock, Styczeń 2007 Zagospodarowanie ciężkich pozostałości w kierunku produkcji."— Zapis prezentacji:

1 XIII Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2007 Irena Widziszowska Waldemar Szeja Płock, Styczeń 2007 Zagospodarowanie ciężkich pozostałości w kierunku produkcji chemikaliów

2 AV\filename.ppt 2 Agenda s Własności i wykorzystanie ciężkiej pozostałości s Sposoby otrzymywania chemikaliów z ciężkich pozostałości ä Zgazowanie s Charakterystyka procesów i produktów s Czynniki ekonomiczne s Możliwości integracji

3 AV\filename.ppt 3 Pozostałość próżniowa Pozostałość atmosferyczna Pozostałość próżniowa Ciężki olej próżniowy Lekki olej próżniowy Benzyna Nafta Olej napędowy Ropa naftowa Destylacja atm. Destylacja próżniowa

4 AV\filename.ppt 4 Własności pozostałości próżniowej s Własności zależą od surowca – ropy naftowej i parametrów procesu s Typowe parametry pozostałości próżniowej z ropy Ural ä API 10, gęstość właściwa 1.0 ä Lepkość w 100 o C > 1000 cP ä Zawartość siarki 3%; Zawartość azotu 0.5%; ä Zawartość metali (Ni, V, Fe) 200 ppm ä Liczba Conradsona 20%

5 AV\filename.ppt 5 Wykorzystanie ciężkiej pozostałości s Asfalt drogowy ä produkcja sezonowa s Sprzedaż oleju opałowego ä Konieczne mieszanie z lżejszymi produktami w celu obniżenia lepkości i temperatury krzepnięcia ä Wysoka zawartość siarki i metali s Przetworzenie w kierunku bardziej wartościowych produktów ä Przyłączenie wodoru ä Usunięcie węgla ä Koncentracja węgla i zgazowanie

6 AV\filename.ppt 6 Potencjalne źródło chemikaliów s W procesach przetwarzania ciężkiej pozostałości powstają niewielkie ilości produktów, które mogą być użyte do produkcji chemikaliów s Całkowite wykorzystanie ciężkiej pozostałości w kierunku: ä Zgazowania asfaltenów lub koksu z wytworzeniem gazu syntezowego ä Syntezy różnych produktów

7 AV\filename.ppt 7 Zgazowanie Prąd elektryczny Para wodna Ciężka pozostałość (asfalteny, koks) Zgazowanie Gaz syntezowy IGCC Produkcja chemikaliów Synteza Fischera - Tropscha Paliwa Chemikalia Biomasa Gaz ziemny Oleje odpadowe Odpady Węgiel Inne surowce Oczyszczenie

8 AV\filename.ppt 8 Produkcja chemikaliów Zgazowanie Gaz syntezowy Amoniak Metanol CO H2H2 Alkohole Oxo Mocznik Formaldehyd MTBE Kwas octowy Żywice FosgenPoliuretany CO 2

9 AV\filename.ppt 9 Chemikalia (1) s Metanol ä Znaczny poziom produkcji ä Ważny półprodukt w otrzymywaniu formaldehydu, MTBE, kwasu octowego ä Skład gazu syntezowego musi zostać zmodyfikowany tak, aby stosunek H 2 /CO wynosił ä Konieczna konwersja CO (Shift) i wymycie CO 2 lub dodanie strumienia czystego wodoru

10 AV\filename.ppt 10 Chemikalia (2) s Amoniak i związki pochodne ä W Polsce amoniak produkcja z gazu ziemnego w zakładach azotowych s Tlenek węgla ä Separacja ze strumienia gazu syntezowego ä Surowiec do otrzymywania wielu chemikaliów, takich jak: kwas octowy kwas mrówkowy fosgen (poliuretany)

11 AV\filename.ppt 11 Chemikalia (3) s Alkohole Oxo ä Wyższe alkohole - od C 3 do C 18+ ä Dwa kroki: otrzymywanie aldehydu i jego uwodornienie ä Wymagany stosunek H 2 do CO 1:1 ä Zastosowanie do otrzymywania rozpuszczalników, plastyfikatorów, detergentów

12 AV\filename.ppt 12 Chemikalia (4) s Eter dimetylowy ä Nowe zastosowanie: alternatywne paliwo dla silników Diesla ä Własności podobne do LPG s Olefiny z metanolu (Methanol to Olefins - MTO) ä Proces firm UOP/Hydro ä Produkcja etylenu, propylenu i butanów s Propylen z metanolu (Methanol to Propylene – MTP) ä Technologia firmy Lurgi ä Selektywna produkcja propylenu

13 AV\filename.ppt 13 Czynniki ekonomiczne s Malejące zapotrzebowanie na ciężki olej opałowy s W przyszłości zasiarczony olej opałowy będzie prawie bezwartościowym produktem ä Prawne ograniczenia w zawartości siarki ä Hydroodsiarczanie ciężkich olejów jest kosztowne s Sprzedawana ropa naftowa coraz gorszej jakości, o coraz większej zawartości siarki s Problem stabilności cen gazu ziemnego s Zdolność do produkcji wielu związków z jednego źródła gazu syntezowego s Możliwości integracji przedsięwzięcia

14 AV\filename.ppt 14 Wewnętrzne i zewnętrzne możliwości integracji s Wodór s Prąd elektryczny s Para wodna s Gaz opałowy s Tlen s Ograniczenie emisji SO 2 i CO 2

15 AV\filename.ppt 15 Przykład integracji w rafinerii Gaz Destylacja próżniowa Gaz czysty Odsiarczanie i konwersja Lekkie produkty Ropa naftowa Oleje próżniowe Zgazowanie Destylacja atmos. Popiół Oczyszczanie gazu Instalacja Clausa Pozostałość próżniowa Pozostałość atmosferyczna H2SH2S Produkty odsiarczone Siarka Destylat Rafineria Instalacja Gazyfikacji ASU Powietrze O 2 N2N2 Procesy rozdziału Residuum LPG, gaz opałowy Oleje odpadowe Prąd elektr. Para wodna H2H2 O2O2 Odzysk wodoru Synteza FT Synteza MTBE, alkoholi Do komponowania paliw Do benzyn Gaz syntezowy do syntez chemicznych Turbiny, HRSG

16 AV\filename.ppt 16 Wnioski s Gazyfikacja dla otrzymywania chemikaliów może być interesującą opcją pozwalającą wykorzystać ciężką pozostałość z rafinerii s Koszty przedsięwzięcia są znaczące s Należy brać pod uwagę: ä Prognozy dotyczące ciężkich olejów i gazu ziemnego ä Potencjalną integrację wewnątrz zakładu jak i z podmiotami zewnętrznymi


Pobierz ppt "XIII Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2007 Irena Widziszowska Waldemar Szeja Płock, Styczeń 2007 Zagospodarowanie ciężkich pozostałości w kierunku produkcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google