Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowała: Małgorzata Walkowiak. Zapoznanie ze źródłami węglowodorów w przyrodzie, metodami przetwarzania oraz ich oddziaływaniem na środowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowała: Małgorzata Walkowiak. Zapoznanie ze źródłami węglowodorów w przyrodzie, metodami przetwarzania oraz ich oddziaływaniem na środowisko."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowała: Małgorzata Walkowiak

2 Zapoznanie ze źródłami węglowodorów w przyrodzie, metodami przetwarzania oraz ich oddziaływaniem na środowisko.

3 Zapoznanie ze źródłami węglowodorów w przyrodzie i ich pochodzeniem Przeróbka węglowodorów Zastosowanie produktów przerobu węglowodorów Uświadomienie działania pochodnych węglowodorów na środowisko

4 1. Ropa naftowa 2. Gaz ziemny 3. Węgiel kamienny

5 Nieorganiczna: działanie wody na węgliki metali alkalicznych (Berthelot-1866, Mendelejew – 1877) Organiczna: działanie wysokiej temperatury i ciśnienie, w głębokich warstwach ziemi, na organizmy zwierzęce (Radziszewski) Obecnie: działanie wysokiej temperatury, ciśnienia i bakterii beztlenowych na szczątki roślinne i zwierzęce (Bakalada – 1966)

6 (olej skalny, czarne złoto) - ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych. Złoża ropy naftowej występują w porowatych skałach w głębi ziemi. W normalnych warunkach ponad złożem ropy tworzy się warstwa zawierająca gaz ziemny. W płytkich złożach ropa naftowa przesiąka do powierzchni ziemi, gdzie bardziej lotne frakcje odparowują, pozostawiając oleiste, na wpół stałe substancje jak np. asfalt. Jest podstawowym surowcem przemysłu petrochemicznegokopalinawęglowodorówZłożagaz ziemnypetrochemicznego

7

8

9 mieszanina gazów i par, pochodzenia organicznego, wydobywanych z ziemi zawierającą znaczne ilości metanu (98% dla gazu wysokometanowego). Gaz ziemny jest surowcem mineralnym znajdującym się w skorupie ziemskiej w postaci złóż.

10

11 jest najcenniejszym surowcem energetyczno - chemicznym pochodzenia naturalnego. Powstał z martwych szczątków roślin w wyniku złożonych przemian biochemicznych, geofizycznych i geochemicznych w okresie karbonu, permu i trzeciorzędu.

12

13 1.Koks 2.Woda pogazowa 3.Smoła węglowa 4.Gaz koksowniczy

14 woda

15 Powietrze Działanie węglowodorów na środowisko:

16 Ziemia Działanie węglowodorów na środowisko:

17 Pamiętaj, abyś zawsze działał w myśl hasła: Myśl globalnie, działaj lokalnie. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przygotowała: Małgorzata Walkowiak. Zapoznanie ze źródłami węglowodorów w przyrodzie, metodami przetwarzania oraz ich oddziaływaniem na środowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google