Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Węglowodory w przyrodzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Węglowodory w przyrodzie"— Zapis prezentacji:

1 Węglowodory w przyrodzie
Przygotowała: Małgorzata Walkowiak

2 Cel prezentacji Zapoznanie ze źródłami węglowodorów w przyrodzie, metodami przetwarzania oraz ich oddziaływaniem na środowisko.

3 Plan prezentacji Zapoznanie ze źródłami węglowodorów w przyrodzie i ich pochodzeniem Przeróbka węglowodorów Zastosowanie produktów przerobu węglowodorów Uświadomienie działania pochodnych węglowodorów na środowisko

4 Źródła węglowodorów w przyrodzie:
Ropa naftowa Gaz ziemny Węgiel kamienny

5 Teorie pochodzenia ropy naftowej
Nieorganiczna: działanie wody na węgliki metali alkalicznych (Berthelot-1866, Mendelejew – 1877) Organiczna: działanie wysokiej temperatury i ciśnienie, w głębokich warstwach ziemi, na organizmy zwierzęce (Radziszewski) Obecnie: działanie wysokiej temperatury, ciśnienia i bakterii beztlenowych na szczątki roślinne i zwierzęce (Bakalada – 1966)

6 Ropa naftowa (olej skalny, czarne złoto) - ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych. Złoża ropy naftowej występują w porowatych skałach w głębi ziemi. W normalnych warunkach ponad złożem ropy tworzy się warstwa zawierająca gaz ziemny. W płytkich złożach ropa naftowa przesiąka do powierzchni ziemi, gdzie bardziej lotne frakcje odparowują, pozostawiając oleiste, na wpół stałe substancje jak np. asfalt. Jest podstawowym surowcem przemysłu petrochemicznego

7 Przeróbka ropy naftowej

8 Produkty przerobu ropy naftowej

9 Gaz ziemny mieszanina gazów i par, pochodzenia organicznego, wydobywanych z ziemi zawierającą znaczne ilości metanu (98% dla gazu wysokometanowego). Gaz ziemny jest surowcem mineralnym znajdującym się w skorupie ziemskiej w postaci złóż.

10 Przeróbka gazu ziemnego

11 Węgiel kamienny jest najcenniejszym surowcem energetyczno - chemicznym pochodzenia naturalnego. Powstał z martwych szczątków roślin w wyniku złożonych przemian biochemicznych, geofizycznych i geochemicznych w okresie karbonu, permu i trzeciorzędu.

12 Przeróbka węgla - zgazowanie

13 Produkty przerobu węgla:
Koks Woda pogazowa Smoła węglowa Gaz koksowniczy

14 Działanie węglowodorów na środowisko:
woda

15 Działanie węglowodorów na środowisko:
Powietrze

16 Działanie węglowodorów na środowisko:
Ziemia

17 Pamiętaj, abyś zawsze działał w myśl hasła: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Węglowodory w przyrodzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google