Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzaje olejów smarowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzaje olejów smarowych"— Zapis prezentacji:

1 Rodzaje olejów smarowych

2 Podział olejów smarowych
Oleje smarowe Naturalne Syntetyczne Zwykłe Ulepszane Węglowodorowe Typu HD Niewęglowodorowe Destylowane Wysokoalkaliczne Dwuestrowe Oleje rafinowane Emulsyjne Poliestrowe Dyspersyjne Jednofazowe

3 Oleje naturalne

4 Oleje smarowe zwykłe - definicje
Oleje smarowe zwykłe, to takie które nie zawierają żadnych dodatków polepszających ich właściwości eksploatacyjne. Oleje smarowe (zwykłe) rafinowane są oczyszczone z niepożądanych składników i są bardziej odporne na starzenie od olejów destylowanych Oleje smarowe (zwykłe) destylowane – uzyskiwane są w wyniku destylacji zachowawczej ropy naftowej. Charakteryzują się dużą skłonnością do utleniania oraz dużą zawartością składników niepożądanych np. asfalty, żywice i parafiny. Mają zastosowanie w temperaturach otoczenia i olej smarowy jest ciągle odnawiany. Cecha dodatnia- większa smarność od olejów rafinowanych.

5 Oleje smarowe ulepszane - definicje
Oleje ulepszane ( inhibitowane) są to oleje rafinowane, zawierające specjalne dodatki (inhibitory) w postaci związków chemicznych, których zadaniem jest polepszenie poszczególnych własności oleju.

6 Oleje smarowe ulepszane - właściwości
W zależności od dodatków wprowadzonych do oleju uzyskuje się : Polepszenie smarności oleju, Zwiększenie lepkości oraz wskaźnika lepkości oleju, Obniżenie temperatury krzepnięcia oleju, Utrzymywanie w czystości powierzchni smarowanych, Zwiększoną odporność na utlenianie,

7 Oleje smarowe ulepszane – c.d.
Zmniejszone oddziaływanie korozyjne oleju, Mniejsze spienianie się oleju, Zapewnienie smarowania przy dużych naciskach powierzchniowych, Naturalizację kwasów powstających przy spalaniu paliw zawierających siarkę Jeżeli wprowadzone do oleju dodatki polepszają równocześnie kilka właściwości oleju, to noszą nazwę dodatków wielofunkcyjnych

8 Oleje smarowe ulepszane – c.d.
Oleje smarowe typu HD stosowane są w ciężkich warunkach pracy. Oleje te spełniają następujące zadania: Zapobiegają powstawaniu i osadzaniu się w silniku szlamu olejowego, Zapobiegają tworzeniu się osadów na tłoku, w strefie pierścieni tłokowych i pod denkiem tłoka,

9 Oleje smarowe ulepszane typu HD – c.d.
Przeciwdziałają powstawaniu kwasowych produktów spalania paliw zawierających siarkę i ty samym redukują właściwości korozyjne oleju i związane z tym zużycie pierścieni tłokowych, tulei cylindrowych oraz łożysk, Przedłużają okres pracy oleju w silniku, dzięki zwiększeniu jego odporności na starzenie ( utlenianie).

10 Oleje smarowe ulepszane wysokoalkaliczne
Oleje smarowe wysokoalkaliczne charakteryzują się ogólną liczbą zasadową rzędu kilkudziesięciu mg KOH/g i są zaliczane do olejów o specjalnych własnościach. W zależności od struktury i składu chemicznego, rozróżniamy następujące typy wysokoalkalicznych, silnikowych olejów cylindrycznych: Oleje emulsyjne, Oleje dyspersyjne, Oleje jednofazowe

11 Oleje smarowe ulepszane wysokoalkaliczne – c.d.
Oleje emulsyjne – nierozpuszczalne w oleju dodatki alkaliczne wprowadza się w roztworze wodnym tworzącym z olejem emulsję. Oleje są nieprzejrzyste o kolorze mlecznym, Oleje dyspersyjne –dodatki alkaliczne są silnie rozdrobnione w stanie stałym lub galaretowatym. Oleje są mętne i nieprzejrzyste, Oleje jednofazowe – dodatki alkaliczne są całkowicie rozpuszczone. Oleje są przejrzyste i mają ciemne zabarwienie.

12 Oleje syntetyczne

13 Oleje syntetyczne Oleje syntetyczne mają zastosowanie w turbinach gazowych typu lekkiego. Oleje syntetyczne węglowodorowe uzyskuje się przez uwodornienie pozostałości ropnych, smoły węglowej,oraz oleje otrzymywane metodą Bergiusa przez uwodornienie węgla. Uzyskany produkt nazywamy syntetyczną ropą. Oleje węglowodorowe są bardziej odporne na starzenie niż oleje naturalne,ale mniej niż niewęglowodorowe.

14 Oleje syntetyczne – c.d. Wśród olejów syntetycznych niewęglowodorowych w turbinach gazowych znalazły zastosowanie oleje dwuestrowe i poliestrowe. Zalety olejów dwuestrowych: 1. odporność na utlenianie w temperaturze rzędu 175 do 230ºC. 2. Znakomite właściwości smarne przy stosowaniu prędkości rzędu 350 m/s (dla olejów mineralnych prędkość rzędu 125 d0 150 powoduje uszkodzenie powierzchni trących). 3. Oporność termiczna wynosi 290 do 315ºC

15 Oleje syntetyczne – c.d. Zalety olejów poliestrowych:
Połączenie olejów dwuestrowych z olejami poliestrowymi pozwala na uzyskanie prędkości rzędu 500 m/s, Odporność termiczna ( temperatura, które przekroczenie powoduje pojawienie się w oleju koksu w formie płytek) wynosi 340 do 370ºC Wysoka odporność na utlenianie. Wada olejów syntetycznych – wysoki koszt

16 Porównanie różnych olejów smarowych dla turbin gazowych
Oleje mineralne Oleje syntetyczne Dla turbin parowych ATF dwuestrowe poliestrowe Koszt względny 1 2 5 9 Temperatura pracy [ºC] 90 135 175 200 Względna odporność na utlenianie 4 8 11


Pobierz ppt "Rodzaje olejów smarowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google