Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wskaźniki charakterystyczne paliw ciekłych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wskaźniki charakterystyczne paliw ciekłych"— Zapis prezentacji:

1 Wskaźniki charakterystyczne paliw ciekłych
Ciepło spalania Qs Wartość opałowa W Liczba cetanowa LC Wskaźnik zapłonności WZ Destylacja normalna Wskaźnik lotności WL Zawartość siarki

2 Ciepło spalania (wartość opałowa górna lub teoretyczna)
Jest to ilość ciepła uzyskana ze spalenia całkowitego jednostki masy lub objętości paliwa, oraz ciepła uzyskanego po ochłodzeniu produktów spalania do temperatury początkowej i zupełnym skropleniu pary wodnej zawartej w produktach spalania.

3 Wartość opałowa (wartość opałowa dolna lub użyteczna)
Jest to ilość ciepła uzyskana ze spalenia całkowitego jednostki masy lub objętości paliwa, oraz ciepła uzyskanego po ochłodzeniu produktów spalania do temperatury początkowej przy założeniu, że woda znajdująca się w produktach spalania pozostaje w postaci pary.

4 Zależność ciepła spalania i wartości opałowej paliw ciekłych od gęstości względnej
Gęstość względna d Ciepło spalania Qs i wartość opałowa W [kcal/kg] Qs W

5 Liczba cetanowa LC Służy do określania własności zapłonowych paliw stosowanych w silnikach wysokoprężnych. Im wyższa jest liczba cetanowa, tym lepsze jest paliwo pod względem własności zapłonowych LC wystarczające silniki szybkobieżne 45-50, silniki średniobieżne  35, silniki wolnobieżne  25. LC określa objętościowy udział cetanu w mieszaninie wzorcowej, która spalana w silniku wzorcowym CFR w określonych warunkach wykazuje takie samo opóźnienie zapłonu jak paliwo badane. Opóźnienie zapłonu jest to okres jaki upływa od początku wtrysku do momentu samozapłonu

6 Wskaźnik zapłonności ( indeks Diesla)
Służy do określania własności zapłonowych paliw stosowanych w silnikach wysokoprężnych. Określany jest na podstawie gęstości i punktu anilinowego danego paliwa. Im wyższy wskaźnik, tym mniejsza zwłoka zapłonu paliwa Wskaźnik zapłonności wynosi 30-80

7 Krzywa destylacji normalnej
Określa lotność paliwa, tj. zależność ilości destylatu uzyskanego przy destylowaniu paliwa w znormalizowanych warunkach w [%], od temperatury Oddestylowane paliwa [%] 100 200 300 400 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Temperatura [°C] t90 t50 t10

8 Wskaźnik lotności paliwa WL
WL to liczba, którą obliczamy wg wzoru: WL-wskaźnik lotności paliwa, t10 – temperatura odbioru 10% paliwa, t50 – temperatura odbioru 50% paliwa, t90 – temperatura odbioru 90% paliwa

9 Zawartość siarki Zawartość siarki w paliwie wyrażana jest w % masowych i jest proporcjonalna do gęstości paliwa ( zawsze jest składnikiem niepożądanym). Przy spalaniu tego pierwiastka i jego związków powstają SO2 i SO3, które w połączeniu z wodą dają H2SO3 i H2SO4 (środowisko korozyjne).

10 1 2 3 4 5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Zawartość siarki w paliwie [%] Maksymalne zużycie korozyjne tulei cylindrowej [mm/1000h] Wpływ zawartości siarki w paliwie na korozyjne zużycie tulei cylindrowej


Pobierz ppt "Wskaźniki charakterystyczne paliw ciekłych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google