Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasyfikacja paliw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasyfikacja paliw."— Zapis prezentacji:

1 Klasyfikacja paliw

2 Klasyfikacja paliw Paliwa do silników wysokoprężnych, Paliwa kotłowe,
Paliwa do turbin gazowych.

3 Paliwa do silników wysokoprężnych
Paliwa ciekłe do silników wysokoprężnych dzielimy zasadniczo na trzy grupy: Oleje gazowe, Oleje napędowe, Oleje pozostałościowe. W każdej grupie rozróżnia się paliwo: lekkie, średnie i ciężkie, to określenie charakteryzuje paliwo pod względem lepkości lub gęstości.

4 Oleje gazowe Oleje gazowe są przezroczyste,
Lekkie oleje gazowe charakteryzują się najmniejsza gęstością, lepkością, ilością zanieczyszczeń i najwyższą liczbą cetanową, stanowią one czyste destylaty uzyskane z ropy naftowej na drodze destylacji atmosferycznej, a następnie poddawane hydrorafinacji w celu zmniejszenia zawartości siarki. Służą do napędu szybkoobrotowych silników wysokoprężnych. Wg ISO oznaczone są symbolem DMX, Wg PN jest to olej napędowy I.

5 Oleje gazowe c.d. Oleje gazowe ciężkie w porównaniu z lekkimi olejami gazowymi charakteryzują się większą gęstością i lepkością, wyższą temperaturą płynięcia i dopuszczalną zawartością siarki oraz niższą liczbą cetanową, stanowią czyste destylaty otrzymywane z ropy naftowej o większym zasiarczeniu, również poddawane hydrorafinacji. Służą do napędu przemysłowych i okrętowych silników wysokoprężnych, Wg ISO oznaczone są symbolem DMA, Nazwa handlowa - MGO

6 Oleje napędowe (nazwa handlowa MDO)
Oleje napędowe są stosowane do napędu okrętowych silników średnio i wysokoobrotowych, a w silnikach wolnoobrotowych do ich rozruchu i manewrowania. Wyróżniamy dwa gatunki paliw: Olej napędowy wg ISO – DMB, wg PN olej napędowy II, który w porównaniu z olejami gazowymi ma większą gęstość, lepkość i ilość zanieczyszczeń, wyższą temperaturę płynięcia i niższą liczbę cetanową, jest czystym destylatem w dalszej frakcji destylacji próżniowej, nie poddawanym hydrorafinacji,

7 Oleje napędowe c.d. 2. Olej napędowy wg ISO – DMC, olej komponowany (czyste destylaty + pozostałości i destylaty pokrakingowe), w porównaniu z olejami napędowy stanowiącymi czyste destylaty mają znacznie gorsze własności zapłonowe, zawierają więcej osadów, wymagają oczyszczania w wirówkach.

8 Oleje napędowe c.d. Podstawowym rodzajem paliwa stosowanym w wolnoobrotowych i średnioobrotowych okrętowych silnikach wysokoprężnych napędu głównego i w silnikach pomocniczych są paliwa typu pozostałościowego, tzw. paliwa ciężkie. Są to paliwa komponowane (pozostałości z przeróbki ropy naftowej + niewielkie ilości paliw destylowanych – zwykle olejów gazowych). Oleje gazowe dodaje się w celu zmniejszenia lepkości oleju pozostałościowego.

9 Oleje napędowe c.d. Paliwa ciężkie sklasyfikowane są wg:
CIMAC i ISO pod względem gęstości, lepkości kinematycznej, temp. zapłonu, temp. płynięcia i innych właściwości, np. oznaczenie wg ISO – RMA 10, np. oznaczenie wg CIMAC – CIMAC A 10. Klasyfikacji amerykańskiej pod względem lepkości IFO, np. IFO 120 oznacza to, że paliwo w temp. 50°C ma średnią lepkość 120 mm2/s (cSt)

10 Paliwa kotłowe Paliwa stosowane na statkach do opalania kotłów noszą nazwę olejów opałowych. Na statkach o napędzie parowym do opalania kotłów okrętowych stosuje się paliwa pozostałościowe o największych gęstościach i lepkościach, Na statkach motorowych do opalania kotłów pomocniczych stosuje się, z reguły to samo paliwo, które jest spalane w głównych silnikach napędowych, Na zbiornikowcach przewożących skroplony gaz ziemny, a napędzany turbina gazową, do opalania kotłów oprócz oleju opałowego stosowany jest gaz pochodzący z częściowego odparowania przewożonego ładunku. W czasie jazdy na morzu gaz spalany jest wspólnie z paliwem ciekłym, natomiast podczas postoju i manewrowaniu statku w kotłach spala się wyłącznie olej opałowy,

11 Paliwa dla turbin gazowych
Turbiny gazowe znajdują zastosowanie przede wszystkim na okrętach wojennych i platformach wydobywczych, Z uwagi na występujące w turbinach okrętowych wysokie temperatury, wymagają one paliw o wysokiej jakości. Paliwa te uzyskiwane są w wyniku mieszania (blendowania) nafty z lekkimi olejami gazowymi i specjalnymi dodatkami przeciwutleniającymi, antykorozyjnymi oraz neutralizującymi zanieczyszczenia powodujące korozję wysokotemperaturową. Na platformach wydobywczych stosuje się turbiny typu przemysłowego, w których jako paliwo stosuje się gaz ziemny wydobywany ze złoża po uprzednim odseparowaniu z niego wody i ropy naftowej.


Pobierz ppt "Klasyfikacja paliw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google