Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co nas otacza? Ropa naftowa!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co nas otacza? Ropa naftowa!"— Zapis prezentacji:

1 Co nas otacza? Ropa naftowa!

2 Spis treści Informacje Problematyka Ropa w działach przemysłu
Przetwórstwo ropy naftowej Znaczenie ropy w dzisiejszych czasach Wpływ na środowisko naturalne Nasze badania Bibliografia

3 Informacje Ropa naftowa jest ciekłą kopaliną, złożoną z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i wszelkich zanieczyszczeń. Ma podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej jako surowiec przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych. Jej złoża znajdują się na wszystkich kontynentach, w warstwach geologicznych.

4 Eksport ropy naftowej

5 Import ropy naftowej

6 Problematyka pracy W tej prezentacji multimedialnej cała nasza grupa chciała zwrócić uwagę społeczeństwa na to, w jak wielkim stopniu jesteśmy uzależnieni od ropy naftowej, często nie mając tej świadomości. Opisując działy przemysłu, w których obecna jest ropa naftowa przedstawimy jak ropa naftowa jest wszechobecna w tym, co nas otacza i to jak ropa ogromny wpływ ma środowisko naturalne.

7 Przetwórstwo ropy naftowej
Efektem przetwórstwa jest otrzymanie z ropy naftowej finalnych produktów ropopochodnych, różniących się składem chemicznym, właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz strukturą. Rozróżnia się przetwórstwo pierwotne i wtórne.

8 Przetwórstwo ropy naftowej
Przetwórstwo pierwotne Przetwórstwo wtórne W skład procesu zalicza się demineralizację ropy naftowej, destylację, próżniową destylację mazutu i szereg procesów rozdziału frakcyjnego. Przy tym procesie skład chemiczny produktu się nie zmienia, dlatego nazywa się go pierwotnym, niedestrukcyjnym albo pierwszą destylacją. W skład przetwórstwa wtórnego wchodzą procesy, zajmujące się podziałem łańcuchów węglowodorowych na mniejsze cząsteczki. Należą do nich: kraking termiczny, katalityczny i radiacyjny, reforming, hydrokraking, hydrooczyszczanie, wisbreaking i izomeryzację.

9 Ropa w działach przemysłu
Ropa naftowa jest podstawowym surowcem przemysłu petrochemicznego, który jest stosowany do otrzymywania np. benzyny, nafty, olejów, parafiny, smarów, asfaltów, mazutów, wazelin i wielu materiałów syntetycznych. Używa się do produkcji olejów silnikowych i smarów, ponieważ bez nich niemożliwe byłoby funkcjonowanie maszyn. Służy również do produkcji całej gamy produktów, np. leków, kosmetyków, barwników, materiałów wybuchowych, nawozów sztucznych, włókien sztucznych i przędzy, atramentu, środków owadobójczych, plastiku, syntetycznego kauczuku (opony) itd.

10 Znaczenie ropy naftowej dzisiaj
Ropa naftowa i produkty pochodzące od niej otaczają nas dookoła, czy jest to telefon komórkowy, telewizor, używany przez nas kosmetyk, a nawet ubranie, które mamy na sobie. Ropa jest wszędzie. Poprzez przetwórstwo ropy naftowej uzyskujemy produkty będące elementami rzeczy codziennego użytku, przez co ma to wpływ na środowisko naturalne i produkowane codziennie odpady. Tak naprawdę nie potrafilibyśmy się obejść bez tych przedmiotów, a więc i ropy naftowej. Nie stać nas na takie wyrzeczenia.

11 Wpływ na środowisko naturalne
Ropa naftowa może skazić środowisko w dwóch sytuacjach – podczas poszukiwań i eksploatacji, oraz w czasie transportu. Katastrofy wielkich zbiornikowców zdarzają się na świecie prawie co rok. Wyciek ropy naftowej spowodowany awarią zbiornikowca ma bardzo poważne skutki, przyczynia się do śmierci roślin i zwierząt oraz do długotrwałego skażenia środowiska. Aby chronić środowisko nie tylko przedsiębiorstwa są zobowiązane do dbania o to co nas otacza, ale również my jesteśmy! Odpowiednia segregacja odpadów i ich przetwarzanie pomaga unikać skażeń i oszczędza surowiec wykorzystując go ponownie. Nie mamy przy tym dużo pracy, ale jej wyniki są globalne.

12 bibliografia http://www.sciaga.pl/tekst/44466-45- ropa_naftowa
mamy-problem-ze-spamem-juz-nad-tym- pracujemy zja_gry_Frontlines_Fuel_of_War_globalny_kr yzys_energetyczny_strona_2.html ropy-naftowej

13 Nasze badania Jak wspomnieliśmy wcześniej ropa naftowa jest obecna we wszystkich działach przemysłu, począwszy od energetyki po przemysł spożywczy. W energetyce pochodnymi ropy naftowej są: benzyna i oleje. W transporcie są to: smary, asfalt oraz opony. Przemysł włókienniczy wykorzystuje ropę do produkcji przędzy, a tym samym do produkcji tkanin syntetycznych. W przemyśle spożywczym i chemicznym wykorzystywana jest do produkcji opakowań, a w przypadku kosmetyków często bywa ich zawartością. Przemysł technologiczny i informatyczny opiera zastosowania ropy na produkcji części obudów i komponentów w sprzętach.

14 Nasze badania Postanowiliśmy zapytać grupę kilku osób, czy wiedzą do czego wykorzystywana jest ropa naftowa: w jakim przemyśle lub jakie produkty pochodzą od niej. Nasze badania wykazały, że 75% osób przez nas zapytanych nie potrafiło udzielić nam odpowiedzi. Wartość ta pokazuje jak dużo ludzi nie ma pojęcia o ropie naftowej i jej pochodnych, czyli nie są też świadomi tego, że produkowane przez nich odpady mają bardzo niszczący wpływ na środowisko. Z zebranych informacji pod postacią prezentacji chcieliśmy pokazać jak nieświadomie społeczeństwo przyczynia się do zatrucia środowiska poprzez ropę naftową obecną w większości produktów.


Pobierz ppt "Co nas otacza? Ropa naftowa!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google