Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Atmosfera Przygotował Wiktor Staszewski 2.Skład Powietrza Skład podany na tabeli na kartce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Atmosfera Przygotował Wiktor Staszewski 2.Skład Powietrza Skład podany na tabeli na kartce."— Zapis prezentacji:

1

2 Atmosfera Przygotował Wiktor Staszewski

3 2.Skład Powietrza Skład podany na tabeli na kartce.

4 3.Powietrze POWIETRZE, mieszanina gazów tworzących atmosferę ziemską; do atmosfery przedostają się,także aerozole pyły z gleb, mikroorganizmy oraz substancje powstające w wyniku działalności gospodarczej człowieka. POWIETRZE, mieszanina gazów tworzących atmosferę ziemską; do atmosfery przedostają się,także aerozole pyły z gleb, mikroorganizmy oraz substancje powstające w wyniku działalności gospodarczej człowieka.

5 4.Para Substancja w fazie gazowej. Substancja w fazie gazowej.

6 5.Para Nasycona Będąca w równowadze termodynamicznej z cieczą, z której powstała; ma najwyższą w danej temp. gęstość, nie podlega prawom gazów doskonałych. Będąca w równowadze termodynamicznej z cieczą, z której powstała; ma najwyższą w danej temp. gęstość, nie podlega prawom gazów doskonałych.

7 6Gaz Doskonały Gaz doskonały - zwany gazem idealnym jest to gaz spełniający następujące warunki: Gaz doskonały - zwany gazem idealnym jest to gaz spełniający następujące warunki: 1.Brak oddziaływań międzycząsteczkowych z wyjątkiem odpychania w momencie zderzeń cząsteczek. 1.Brak oddziaływań międzycząsteczkowych z wyjątkiem odpychania w momencie zderzeń cząsteczek. 2.Objętość cząsteczek jest znikoma w stosunku do objętości gazu. 2.Objętość cząsteczek jest znikoma w stosunku do objętości gazu. 3.Zderzenia cząsteczek są doskonale sprężyste. 3.Zderzenia cząsteczek są doskonale sprężyste.

8 7.Para Nienasycona Nie będąca w równowadze z cieczą, o gęstości mniejszej od gęstości pary. nasyconej w tej samej temp. i spełniająca (w przybliżeniu) prawa gazów doskonałych. Nie będąca w równowadze z cieczą, o gęstości mniejszej od gęstości pary. nasyconej w tej samej temp. i spełniająca (w przybliżeniu) prawa gazów doskonałych.

9 8.Para wodna Para wodna powstaje w wyniku parowania wody lub sublimacji lodu podczas tego procesu cząsteczka wody odrywa się od cieczy lub ciała stałego i przechodzi do gazu. Takie przejście wymaga dostarczenia energii lub powoduje oziębianie cieczy. Para wodna powstaje w wyniku parowania wody lub sublimacji lodu podczas tego procesu cząsteczka wody odrywa się od cieczy lub ciała stałego i przechodzi do gazu. Takie przejście wymaga dostarczenia energii lub powoduje oziębianie cieczy.

10 Przykład parowania

11 9.Azot Pierwiastek chemiczny, bezwonny gaz, w temperaturze, Pokojowej mało reaktywny, po ogrzaniu reaguje z tlenem, wodorem, niektórymi metalami; składnik powietrza, organizmów żywych i skorupy ziemskiej; stosowany do produkcji amoniaku, kwasu azotowego, do powierzchniowej obróbki stali wytwarzania atmosfery ochronnej. Spowodowana działalność człowieka nadmierna obecność tlenków azotu w powietrzu jest poważnym zagrożeniem ekologicznym. Np.. Kwaśne deszcze. Pierwiastek chemiczny, bezwonny gaz, w temperaturze, Pokojowej mało reaktywny, po ogrzaniu reaguje z tlenem, wodorem, niektórymi metalami; składnik powietrza, organizmów żywych i skorupy ziemskiej; stosowany do produkcji amoniaku, kwasu azotowego, do powierzchniowej obróbki stali wytwarzania atmosfery ochronnej. Spowodowana działalność człowieka nadmierna obecność tlenków azotu w powietrzu jest poważnym zagrożeniem ekologicznym. Np.. Kwaśne deszcze.

12 10.ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA i skutki występowanie w środowisku przyrodniczym składników obcych lub naturalnych w ilościach powodujących zmianę stanu środowiska; zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby jest spowodowane gł. działalnością człowieka: pozyskiwaniem zasobów miner. i energii, produkcją przem. i roln. oraz odpadami komunalnymi; do zanieczyszczeń zalicza się nie tylko substancje chem., ale także promieniowanie, np. jonizujące, silne pole elektromagnet. (w pobliżu linii wysokiego napięcia), hałas. Do zanieczyszczeń powietrza należą: toksyczne gazy, gł. tlenek węgla oraz dwutlenek siarki i tlenki azotu, powodujące ponadto zakwaszanie gleb (kwaśne deszcze) i korozję; dwutlenek węgla, w dużych stężeniach wpływający na zmiany klimat. występowanie w środowisku przyrodniczym składników obcych lub naturalnych w ilościach powodujących zmianę stanu środowiska; zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby jest spowodowane gł. działalnością człowieka: pozyskiwaniem zasobów miner. i energii, produkcją przem. i roln. oraz odpadami komunalnymi; do zanieczyszczeń zalicza się nie tylko substancje chem., ale także promieniowanie, np. jonizujące, silne pole elektromagnet. (w pobliżu linii wysokiego napięcia), hałas. Do zanieczyszczeń powietrza należą: toksyczne gazy, gł. tlenek węgla oraz dwutlenek siarki i tlenki azotu, powodujące ponadto zakwaszanie gleb (kwaśne deszcze) i korozję; dwutlenek węgla, w dużych stężeniach wpływający na zmiany klimat.

13 11.monitoring środowiska. zapobiega się m.in. przez stosowanie bezpiecznych technologii (np. hermetyzacja procesów, obiegi zamknięte), oczyszczanie spalin i ścieków, umiejętne składowanie odpadów, utylizację odpadów, wytwarzanie substancji ulegających biodegradacji (np. detergentów w dużym stopniu rozkładalnych biologicznie), nieprzedawkowywanie nawozów i środków ochrony roślin. zapobiega się m.in. przez stosowanie bezpiecznych technologii (np. hermetyzacja procesów, obiegi zamknięte), oczyszczanie spalin i ścieków, umiejętne składowanie odpadów, utylizację odpadów, wytwarzanie substancji ulegających biodegradacji (np. detergentów w dużym stopniu rozkładalnych biologicznie), nieprzedawkowywanie nawozów i środków ochrony roślin.

14 12.Ciekawostki Czy wiesz, że??? Czy wiesz, że??? Skroplona para służy do otrzymywania tlenu i azotu. Skroplona para służy do otrzymywania tlenu i azotu. podtlenek azotu N 2 O gaz rozweselający podtlenek azotu N 2 O gaz rozweselający Ozon( O 3 ) Tlen trójcząsteczkowy. Ozon( O 3 ) Tlen trójcząsteczkowy.

15 13.Ozon Trójwymiarowy model cząsteczki ozonu Wzór strukturalny ozonu

16 Gaz Rozweselający

17 Autorzy Wiktor Staszewski Wiktor Staszewski


Pobierz ppt "Atmosfera Przygotował Wiktor Staszewski 2.Skład Powietrza Skład podany na tabeli na kartce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google