Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sole w rolnictwie Saletra Sodowa (Saletra Chilijska) Biała substancja krystaliczna. Temperatura topnienia 307°C. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sole w rolnictwie Saletra Sodowa (Saletra Chilijska) Biała substancja krystaliczna. Temperatura topnienia 307°C. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie,"— Zapis prezentacji:

1

2 Sole w rolnictwie

3 Saletra Sodowa (Saletra Chilijska) Biała substancja krystaliczna. Temperatura topnienia 307°C. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, ma własności higroskopijne. Saletra chilijska jest otrzymywana z naturalnych pokładów lub przez działanie kwasu azotowego(v) na węglan sodu. Stosowana jako nawóz sztuczny, składnik materiałów pirotechnicznych, utleniacz paliw rakietowych, środek do konserwowania żywności.

4 Saletra Potasowa (Saletra Indyjska) Biała substancja krystaliczna. Temperatura topnienia 335°C. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jest otrzymywana z naturalnych pokładów lub w reakcji podwójnej wymiany między KCl i NaNO 3. W podwyższonej temperaturze saletra indyjska ulega rozkładowi, w wyniku którego powstaje KNO 2. Jest stosowana głównie jako składnik nawozów sztucznych i środek konserwujący żywność, oraz do produkcji prochu czarnego

5 Saletra Potasowa

6 Saletra Wapniowa (Saletra Norweska) Bezbarwna higroskopijna substancja krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie. Temperatura topnienia 561°C. Saletra norweska jest otrzymywana z naturalnych pokładów lub w reakcji kwasu azotowego(v) z węglanem wapnia. Stosowana jako nawóz sztuczny.

7 Saletra Wapniowa

8 Saletra Amonowa (Amonu Azotan(v)) Bezbarwna substancja krystaliczna. Temperatura topnienia 170°C. Dobrze rozpuszcza się w wodzie i alkoholu etylowym, ma własności higroskopijne. Tworzy kilka odmian krystalicznych. W podwyższonej temperaturze azotan(v) amonu ulega rozkładowi na N 2 O i wodę. Ma własności wybuchowe. Jest otrzymywany w reakcji gazowego amoniaku z kwasem azotowym(v). Granulowany azotan(v) amonu jest stosowany jako nawóz sztuczny, natomiast w postaci krystalicznej służy jako surowiec do produkcji materiałów wybuchowych.

9 Saletra Amonowa (Amonu Azotan(v))

10 Saletrzak Nawóz sztuczny zawierający azotan(v)amonu NH 4 NO 3 (60-70%) oraz jako wypełniacz węglan wapnia CaCO 3. Saletrzak jest higroskopijny, łatwo ulega zbrylaniu. Otrzymywany przez zmieszanie składników.

11 Saletrzak

12 Sól Potasowa Skała osadowa, chemiczna powstała podczas wysychania mórz i słonych jezior. Jeśli parowanie przewyższa dopływ wody słodkiej do odciętych zatok lub mórz otoczonych pustynnymi lądami to następuje strącanie się soli. W ten sposób tworzą się osady soli kamiennej, soli glauberskiej, soli potasowych, soli magnezowych, gipsu. Sole wydzielają się zwykle w porządku odwrotnym do ich rozpuszczalności (najpierw gips i anhydryt, następnie sól kamienna, sole magnezowe a na końcu sól potasowa).

13 Sól Potasowa

14 Superfosforat Fosforowy nawóz sztuczny. Ze względu na skład rozróżnia się: 1) superfosfat prosty (pojedynczy), zawierający głównie Ca(H 2 PO 4 ) 2 i CaSO 4 ·2H 2 O, w tym 14-22% przyswajalnego tlenku fosforu(v), 2) superfosfat potrójny, którego głównym składnikiem jest Ca(H 2 PO 4 ) 2, zawartość przyswajalnego tlenku fosforu(v) wynosi 42-55% (nawóz bardziej skoncentrowany aniżeli superfosfat prosty), 3) superfosfat wzbogacony, o składzie pośrednim pomiędzy superfosfatem prostym i potrójnym. Surowcami do otrzymywania superfosfatów są: fosforyty i apatyty, kwas siarkowy(vi), niekiedy częściowo zastępowany kwasem azotowym(v), kwas fosforowy(v). Superfosfat produkowany jest w formie pylistej lub granulowanej.

15 Superfosforat

16 Koniec. Wykonali: Mateusz Rebejko Bartosz Rebejko Łukasz Szafran Damian Hutnik


Pobierz ppt "Sole w rolnictwie Saletra Sodowa (Saletra Chilijska) Biała substancja krystaliczna. Temperatura topnienia 307°C. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google