Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sole w rolnictwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sole w rolnictwie."— Zapis prezentacji:

1 Sole w rolnictwie

2 Saletra Sodowa (Saletra Chilijska)
Biała substancja krystaliczna. Temperatura topnienia 307°C. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, ma własności higroskopijne. Saletra chilijska jest otrzymywana z naturalnych pokładów lub przez działanie kwasu azotowego(v) na węglan sodu. Stosowana jako nawóz sztuczny, składnik materiałów pirotechnicznych, utleniacz paliw rakietowych, środek do konserwowania żywności.

3 Saletra Potasowa (Saletra Indyjska)
Biała substancja krystaliczna. Temperatura topnienia 335°C. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jest otrzymywana z naturalnych pokładów lub w reakcji podwójnej wymiany między KCl i NaNO3. W podwyższonej temperaturze saletra indyjska ulega rozkładowi, w wyniku którego powstaje KNO2. Jest stosowana głównie jako składnik nawozów sztucznych i środek konserwujący żywność, oraz do produkcji prochu czarnego

4 Saletra Potasowa

5 Saletra Wapniowa (Saletra Norweska)
Bezbarwna higroskopijna substancja krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie. Temperatura topnienia 561°C. Saletra norweska jest otrzymywana z naturalnych pokładów lub w reakcji kwasu azotowego(v) z węglanem wapnia. Stosowana jako nawóz sztuczny.

6 Saletra Wapniowa

7 Saletra Amonowa (Amonu Azotan(v))
Bezbarwna substancja krystaliczna. Temperatura topnienia 170°C. Dobrze rozpuszcza się w wodzie i alkoholu etylowym, ma własności higroskopijne. Tworzy kilka odmian krystalicznych. W podwyższonej temperaturze azotan(v) amonu ulega rozkładowi na N2O i wodę. Ma własności wybuchowe. Jest otrzymywany w reakcji gazowego amoniaku z kwasem azotowym(v). Granulowany azotan(v) amonu jest stosowany jako nawóz sztuczny, natomiast w postaci krystalicznej służy jako surowiec do produkcji materiałów wybuchowych.

8 Saletra Amonowa (Amonu Azotan(v))

9 Saletrzak Nawóz sztuczny zawierający azotan(v)amonu NH4NO3 (60-70%) oraz jako wypełniacz węglan wapnia CaCO3. Saletrzak jest higroskopijny, łatwo ulega zbrylaniu. Otrzymywany przez zmieszanie składników.

10 Saletrzak

11 Sól Potasowa Skała osadowa, chemiczna powstała podczas wysychania mórz i słonych jezior. Jeśli parowanie przewyższa dopływ wody słodkiej do odciętych zatok lub mórz otoczonych pustynnymi lądami to następuje strącanie się soli. W ten sposób tworzą się osady soli kamiennej, soli glauberskiej, soli potasowych, soli magnezowych, gipsu. Sole wydzielają się zwykle w porządku odwrotnym do ich rozpuszczalności (najpierw gips i anhydryt, następnie sól kamienna, sole magnezowe a na końcu sól potasowa).

12 Sól Potasowa

13 Superfosforat Fosforowy nawóz sztuczny. Ze względu na skład rozróżnia się: 1) superfosfat prosty (pojedynczy), zawierający głównie Ca(H2PO4)2 i CaSO4·2H2O, w tym 14-22% przyswajalnego tlenku fosforu(v), 2) superfosfat potrójny, którego głównym składnikiem jest Ca(H2PO4)2, zawartość przyswajalnego tlenku fosforu(v) wynosi 42-55% (nawóz bardziej skoncentrowany aniżeli superfosfat prosty), 3) superfosfat wzbogacony, o składzie pośrednim pomiędzy superfosfatem prostym i potrójnym. Surowcami do otrzymywania superfosfatów są: fosforyty i apatyty, kwas siarkowy(vi), niekiedy częściowo zastępowany kwasem azotowym(v), kwas fosforowy(v). Superfosfat produkowany jest w formie pylistej lub granulowanej.

14 Superfosforat

15 Koniec. Wykonali: Mateusz Rebejko Bartosz Rebejko Łukasz Szafran
Damian Hutnik


Pobierz ppt "Sole w rolnictwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google