Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak stajemy się istotami społecznymi?. Jednostka uczy się być człowiekiem od innych ludzi, ale musi być do tego procesu predysponowana biologicznie Proces.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak stajemy się istotami społecznymi?. Jednostka uczy się być człowiekiem od innych ludzi, ale musi być do tego procesu predysponowana biologicznie Proces."— Zapis prezentacji:

1 Jak stajemy się istotami społecznymi?

2 Jednostka uczy się być człowiekiem od innych ludzi, ale musi być do tego procesu predysponowana biologicznie Proces stawania się istotą społeczną opisują trzy kategorie: Uspołecznianie Socjalizacja (Berger i Luckmann, Giddens) Wychowywanie

3 W trakcie procesu socjalizacji jednostka: nabywa uniwersalne ludzkie kompetencje i umiejętności (proces socjalizacji to proces stawania się człowiekiem) uczy się wartości, wzorów postępowania, norm obowiązujących w jej kulturze (proces socjalizacji to proces stawania się przedstawicielem określonej kultury) przyswaja postawy wobec wartości, wzorów postępowania, norm obowiązujących w jej kulturze, które są charakterystyczne dla grupy w której funkcjonuje (proces socjalizacji to proces stawania się członkiem określonej grupy) staje się samosterownym aktorem życia społecznego, ale obciążonym balastem socjalizacji (paradoks socjalizacji, habitus- P.Bourdieu)

4 Socjalizacja to mechanizm transmisji kulturowej, a tym samym społecznej reprodukcji i odtwarzania się struktury społecznej Socjalizacja tworzy również warunki społecznej zmiany Socjalizacja to podstawowy mechanizm kontrolny: Społeczeństwo nieustannie nas nabiera, że to, co jest zbiorem zdarzeń przypadkowych jest konieczne(Berger i Luckmann)

5 Socjalizacja to interakcja pomiędzy dzieckiem a znaczącymi innymi Najważniejszy mechanizm socjalizacji to role-taking Fazy procesu socjalizacji: Faza wstępna Konwersacja gestów (faza imitacyjna) Faza zabawy (nauka języka) Faza gry Wytworzenie uogólnionego innego Efekty socjalizacji: umiejętność dopasowywania zachowań do zachowań innych umiejętność rozpoznawania znaczeń otaczających nas przedmiotów i posługiwania się nimi umiejętność patrzenia na siebie oczami innych Dwa aspekty procesu role- taking: poznawczy i identyfikacyjny

6 Socjalizacja to proces, który trwa przez całe życie jednostki, bo: zmieniają się nasze statusy (wiek, role zawodowe, stosunek innych wobec nas, stosunek wobec samego siebie, konwersje itd. ) zmienia się rzeczywistość wokół nas Rodzaje socjalizacji (P.Sztompka): Socjalizacja pierwotna i wtórna Demoralizacja i resocjalizacja Socjalizacja antycypacyjna Socjalizacja odwrotna Indoktrynacja

7 Długotrwałość procesu socjalizacji-akceleracja zmian społecznych- konieczność nabywania nowych kompetencji- zależność od ekspertów Wielość wzorców, które jednostka może przyjąć jako własne- technologie społecznego nasycania (Gergen)- nieadekwatność Kultura terapeutyczna- definiowanie nowych problemów i norm przez ekspertów, refleksyjność jednostek Wielość agend socjalizacji – przygodność efektów socjalizacji/ dynamiczny wpływ społeczny (Bibb Latane) Wielokulturowość socjalizacji- postawy kosmopolityczne/ ksenofobia

8 I. Pytania do treści wykładu 1. Na czym polega różnica pomiędzy socjalizacją, wychowaniem i uspołecznieniem? 2. Czego jednostka uczy się podczas procesu socjalizacji? 3. Jakie społeczne funkcje spełnia proces socjalizacji? 4. Scharakteryzuj wybraną fazę procesu socjalizacji w ujęciu Herberta Meada? 5. Dlaczego proces socjalizacji trwa przez całe życie? 6. Scharakteryzuj jeden ze znanych Ci rodzajów socjalizacji 7. Na czym polega specyfika współczesnych procesów socjalizacji II. Pytania do lektury: Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa, 2003, r. VI Socjalizacja (str. 135-157) 1. Co to jest osobowość i jakie jej rodzaje wyodrębniają socjologowie? 2. Scharakteryzuj jedno z podejść do problematyki roli społecznej obecne w socjologii? 3. Co to jest tożsamość?


Pobierz ppt "Jak stajemy się istotami społecznymi?. Jednostka uczy się być człowiekiem od innych ludzi, ale musi być do tego procesu predysponowana biologicznie Proces."

Podobne prezentacje


Reklamy Google