Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek w społeczeństwie autor: Bartosz Wardęga Człowiek w społeczeństwie autor: Bartosz Wardęga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek w społeczeństwie autor: Bartosz Wardęga Człowiek w społeczeństwie autor: Bartosz Wardęga."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek w społeczeństwie autor: Bartosz Wardęga Człowiek w społeczeństwie autor: Bartosz Wardęga

2 Człowiek jest istotą biologiczną, którą charakteryzuje: a) Wyprostowana postawa b) Chwytliwe ręce c) Wzrok skierowany naprzód d) Wielki mózg i złożony system nerwowy e) Złożony mechanizm głosowy f) Długa zależność dziecka od rodziców g) Plastyczność wrodzonych potrzeb h) Trwałość popędu seksualnego działająca stale Kim jest człowiek? Człowiek jest istotą biologiczną, którą charakteryzuje: a) Wyprostowana postawa b) Chwytliwe ręce c) Wzrok skierowany naprzód d) Wielki mózg i złożony system nerwowy e) Złożony mechanizm głosowy f) Długa zależność dziecka od rodziców g) Plastyczność wrodzonych potrzeb h) Trwałość popędu seksualnego działająca stale

3 Wyprostowana postawa – pozwala człowiekowi lepiej ogarnąć wzrokiem otoczenie i uwalnia przednie kończyny, które są lepiej wykorzystywane niż u czworonogów. Chwytliwe ręce – wraz z ruchomymi palcami i przeciwstawnym kciukiem, pozwalające na wykonywanie delikatnych i skomplikowanych czynności. Wzrok skierowany naprzód – umożliwiający trójwymiarowe widzenie przestrzeni i lepiej jej organizowanie. Wielki mózg i złożony system nerwowy – umożliwia wysoki rozwój intelektu i życia psychicznego.

4 Złożony mechanizm głosowy – budowa warg i krtani umożliwiająca wydawanie zróżnicowanej ilości dźwięków. Długa zależność dziecka od rodziców – wolne tempo dojrzewania oraz długi okres opieki dorosłych. Dziecko jest dłużej nauczane by funkcjonować w społeczeństwie, poprzez włączanie popędów w ustalone,,reguły kultury. Plastyczność wrodzonych potrzeb – brak stałych mechanizmów instynktowych, przystosowanie popędów do warunków ich zaspokajania. Trwałość popędu seksualnego działająca stale – nie ma okresowego popędu, człowiek potrafi go kontrolować.

5 Na życie człowieka w społeczeństwie wpływają komponenty : a) biogenny b) psychiczny c) socjogenny d) duchowy Na życie człowieka w społeczeństwie wpływają komponenty : a) biogenny b) psychiczny c) socjogenny d) duchowy

6 Komponent biogenny – na udział człowieka w społeczeństwie ma wpływ jego fizjologia, a w szczególności układ nerwowy ( dzięki sodkom chemicznym można wywołać u człowieka określone zachowanie). Ważnym elementem komponentu biogennego człowieka są warunki geograficzne. Człowiek jest zależny od swojego środowiska tzn. od układu przedmiotów i innych organizmów żywych, które go otaczają i wywierają jakiś wpływ na procesy życiowe organizmu. Takie zjawisko nazywamy determinizmem geograficznym.

7 Komponent psychiczny – zaliczamy do niego: naturę ludzką - zespół stałych dążeń i motywów, celów i wartości wyznaczających postępowanie człowieka instynkt – wrodzony i niezmienny mechanizm reagowania na określone potrzeby zewnętrzne jak wewnętrzne, wspólne całemu gatunkowi, wywołujące u wszystkich osobników gatunku te same i niezmienne sposoby zachowania się. struktury osobowości człowieka – są to impulsy biopsychiczne np. uczucia i wola człowieka, które są cechą kulturową, ponieważ zależą od grupy w której się jednostka wychowała. Komponent psychiczny – zaliczamy do niego: naturę ludzką - zespół stałych dążeń i motywów, celów i wartości wyznaczających postępowanie człowieka instynkt – wrodzony i niezmienny mechanizm reagowania na określone potrzeby zewnętrzne jak wewnętrzne, wspólne całemu gatunkowi, wywołujące u wszystkich osobników gatunku te same i niezmienne sposoby zachowania się. struktury osobowości człowieka – są to impulsy biopsychiczne np. uczucia i wola człowieka, które są cechą kulturową, ponieważ zależą od grupy w której się jednostka wychowała.

8 Komponent socjogenny – ważny wpływ ma tu determinizm demograficzny, czyli zmiana składu jednostek posiadających różne cechy biologiczne i psychiczne. Stąd więc np. nagromadzenie cech biologicznych w ludności takich, jak odsetek osobników różnej płci, wieku, zdrowotności, płodności, rozrodczości itp. jest bardzo ważne dla charakterystyki społeczeństwa i zachodzących w nim zjawisk.

9 Komponent duchowy – zbiór poglądów, wierzeń, ustalonych sposobów wychowania oraz rodzajów kultury duchowej jak i materialnej, które mają ma wpływ na zacieśnienie się więzi pomiędzy poszczególnymi członkami społeczeństwa.

10 SOCJALIZACJA Człowiek zostaje wprowadzony do życia w społeczeństwie w procesie socjalizacji. Socjalizacja (proces uspołeczniania) – jest to proces nabywania przez jednostkę, systemu wartości, norm oraz wzorców zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości. Socjalizacja trwa przez całe życie jednostki. Proces socjalizacji dzielimy na: pierwotną oraz wtórną. SOCJALIZACJA Człowiek zostaje wprowadzony do życia w społeczeństwie w procesie socjalizacji. Socjalizacja (proces uspołeczniania) – jest to proces nabywania przez jednostkę, systemu wartości, norm oraz wzorców zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości. Socjalizacja trwa przez całe życie jednostki. Proces socjalizacji dzielimy na: pierwotną oraz wtórną.

11 Socjalizacja pierwotna – zachodzi w rodzinie w początkowych fazach rozwoju jednostki. Charakteryzuje się emocjonalnym oddziaływaniem innych na jednostkę. Reguły działania są przyswajane głównie poprzez naśladownictwo ale także poprzez przekaz werbalny.

12 Socjalizacja wtórna – następuje po socjalizacji wtórnej, kiedy jednostka wzrastając do życia społecznego wchodzi do tzw.,,wtórnych grup społecznych, cechujących się względnie małą trwałością i wielością członków np. szkoła lub kościół.

13 Główne czynniki socjalizacji: 1. Rodzina 2. Szkoła 3. Grupa rówieśnicza 4. Mass media 5. Inne czynniki ( np. kościół)

14 Resocjalizacja Resocjalizacja – proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości. Polega na kształtowaniu norm społecznych i wartości, których jednostka nie miała możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji. Proces resocjalizacji powoduje rezygnację jednostki z przyswojonych do tej pory reguł, które były niezgodne z regułami akceptowanymi przez daną zbiorowość. Resocjalizacja Resocjalizacja – proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości. Polega na kształtowaniu norm społecznych i wartości, których jednostka nie miała możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji. Proces resocjalizacji powoduje rezygnację jednostki z przyswojonych do tej pory reguł, które były niezgodne z regułami akceptowanymi przez daną zbiorowość.

15 Bibliografia: - Jan Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1970 - Encyklopedia Popularna PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa, ISBN 83-01-01750-3 DZIĘKUJE


Pobierz ppt "Człowiek w społeczeństwie autor: Bartosz Wardęga Człowiek w społeczeństwie autor: Bartosz Wardęga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google