Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Biologiczne podstawy życia społecznego (WDS 2008/2009 nr 10)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Biologiczne podstawy życia społecznego (WDS 2008/2009 nr 10)"— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Biologiczne podstawy życia społecznego (WDS 2008/2009 nr 10)

2 Biologiczne podstawy życia społecznego (WDS 2008/2009 nr 10) 1. Biologiczne podstawy życia społecznego: spory światopoglądowe wokół orientacji biologicznych w naukach społecznych; człowiek jako gatunek prowadzący życie zbiorowe – problemy: rozumienie zbiorowości (redukcjonizm i holizm); od zbioru do uporządkowanej całości; mechanizmy ograniczania agresji: hierarchia i dominacja (dominant); terytorializm; swój i obcy (sposoby rozpoznawania się). współpraca czy konkurencja w obrębie zbiorowości (gry społeczne). –problemy te analizują: ekologia, etologia, socjobiologia.

3 Biologiczne podstawy życia społecznego (WDS 2008/2009 nr 10) 2. Ekologia: -bada zależności między gatunkiem a całością jego środowiska – problemy: -rozumienie populacji (ogół osobników danego gatunku zamieszkujących wyodrębnionych obszar); -uwaga badawcza jest skierowana na: -przestrzenną organizację populacji (terytorializm) a sposoby realizacji czynności życiowych (rola reprodukcji); -terytorium a migracje i hierarchie dominacji. -ekologia a socjologia: -ekologia społeczna, sozoekologia społeczna.

4 Biologiczne podstawy życia społecznego (WDS 2008/2009 nr 10) 3. Etologia: nauka o zachowaniu się zwierząt (Konrad Lorenz) - problemy: –funkcje danego zachowania i jego ewolucja; –pojęcie biogramu (charakterystyczne wzory zachowania dla danego gatunku); –stosowanie perspektywy gatunku – zainteresowanie repertuarem zachowań osobniczych właściwych danemu gatunkowi oraz próby porównań międzygatunkowych; –główne tematy badawcze to wewnątrzgatunkowa agresja, jej przejawy oraz mechanizmy, które ją wyzwalaj i/lub hamują.

5 Biologiczne podstawy życia społecznego (WDS 2008/2009 nr 10) 4. Socjobiologia (Edward E. Wilson) – biologia ewolucyjna i rola altruizmu - dwie teorie: –1) pierwsza teoria - łącznej wartości przystosowawczej: jednostką doboru naturalnego są geny; dążenie do przekazywania jak największej liczby kopii własnych genów następnemu pokoleniu (znaczenie pokrewieństwa w dziedziczeniu genów); podstawą doboru naturalnego jest zróżnicowanie (podwyższenie) szans reprodukcji, a nie szans indywidualnego przeżycia. –2) druga teoria - altruizm wobec osobników nie spokrewnionych: altruizm odwzajemniony (dlaczego? – działamy na rzecz innych, oczekując, że oni postąpią podobnie, gdy sytuacja się zmieni i sami znajdziemy się w potrzebie); zjawisko pasażerów na gapę; strategie prokreacji i reprodukcji (w świecie istot żywych u podstaw relacji międzysobniczych leży gra o maksymalizację sukcesu reprodukcyjnego).

6 Biologiczne podstawy życia społecznego (WDS 2008/2009 nr 10) życie społeczne w perspektywie biologii ewolucyjnej: wzory zachowań człowieka są efektem długiej ewolucji i są zapisane w genach; względna autonomia człowieka wobec świata zewnętrznego; poszukiwanie ostatecznych źródeł naszych zachowań; model ewolucji oparty na teorii gier i zasadzie koszt-zysk; obecność orientacji biologicznej w naukach społecznych (antropologia i prawo naturalne).

7 Biologiczne podstawy życia społecznego (WDS 2008/2009 nr 10) 5. Nowe inspiracje - socjologia a emocje: emocje u klasyków socjologii (G. Simmel, M. Weber); przemiany społeczne ( wartości post-materialistyczne); osiągnięcia nauki (neurofizjologia, psychologia, antropologia); rozumienie emocji: –pobudzenie, wzruszenie... i jego postacie, jak radość, żal...; –biologiczne podstawy wzbudzanie emocji; –historyczno-kulturowe formy wyrażania emocji; –socjologiczne teorie emocji (ewolucjonistyczna, kulturalistyczna, strukturalna, interakcjonistyczna).


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Biologiczne podstawy życia społecznego (WDS 2008/2009 nr 10)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google