Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych. Z jednej strony: o Jednostka jako główny aktor życia społecznego, faworyzowanie tego, co nowe, unikalne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych. Z jednej strony: o Jednostka jako główny aktor życia społecznego, faworyzowanie tego, co nowe, unikalne,"— Zapis prezentacji:

1 Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych

2 Z jednej strony: o Jednostka jako główny aktor życia społecznego, faworyzowanie tego, co nowe, unikalne, oryginalne. o Indywidualizm i jego warianty: samorealizacyjny i rywalizacyjny Z drugiej strony: o Dążenie jednostek, by upodobnić się do innych o Zmuszanie jednostek do tego, by były podobne do innych Jak wyjaśnić ten paradoks?

3 Niepewność, lęk i strach towarzyszące współczesnemu życiu Formatujący wpływ systemu Pragnienie bycia podobnym do innych (dobrowolna deindywiduacja)

4 Metafory współczesności : społeczeństwo ryzyka (Beck), społeczeństwo strachu (Furedi)społeczeństwo strachu Paradoks: z jednej strony życie jest bezpieczniejsze, niż kiedykolwiek, z drugiej jednym z najpowszechniejszych doznań jest strach i lęk.

5 Jakie są źródła lęku i niepewności? I. Szybkość i radykalność zmian zachodzących we współczesnym świecie (Harald Welzer) 1. Sieciowy charakter systemu światowego (ogromne możliwości i niestabilność- Jan van Dijk) Sieciowy charakter systemu światowego niestabilność 2. Dekolonizacja (Pierre Nora- wewnętrzna, zewnętrzna, ideologiczna) 3. Samonapędzający się charakter procesów społecznych (niewyobrażalność skutków- John Urry) 4. Kapitalizm, jego ekspansywność oraz ludzkie pragnienia

6 Jakie są źródła lęku i niepewności? (cd.) II. Nadmiar informacji 1. Podstawowe źródła: a. Komercyjny charakter mediów; b. Obiektywizacja procesów komunikacyjnych; c. Rozwój nauki Rozwój nauki d. Dostępność narzędzi tworzenia i upowszechniania informacji

7 Źródło: http://www.youtube.com/t/press_statistics Nadmiar informacji (przykład):

8 Konsekwencje nadmiaru informacji: Źródło: Dijk van J., Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa, 2010, str. 281

9 Konsekwencje nadmiaru informacji (cd): Smog informacyjny (David Schenk) Eksplozja ignorancji (Juliusz Łukasiewicz) Niezdolność do wywiązania się z normy kontrolowania rzeczywistości Niezdolność do dokonywania racjonalnych wyborówracjonalnych

10 Jakie są źródła lęku i niepewności? (cd.) III. Technologie społecznego nasycania i eksplozja nieadekwatności (Kenneth J. Gergen) IV. Kultura terapeutyczna (Małgorzata Jacyno)- refleksyjność i techniki naprawcze; standardy normalności; jednostkowa odpowiedzialność V. Tragedia kultury (Georg Simmel) – kult rankingów, populizm, nisze- ulokalnienie systemów wartości. VI. Przemysł strachuPrzemysł strachu

11 I. Wysoki stopień zaawansowania technologicznego i jego konsekwencje: a. Systemowość i uniwersalne standardy b. Redukcja różnorodności działań Redukcja różnorodności działań c. Nowy nadzór- maszyny, czynności klasyfikacyjne (David Lyon) d. Przekazy-rzeczy i redukcja różnorodności odpowiedzi. Przekazy-rzeczy

12 II. Biowładza- władza nad życiem 1. Określanie w jaki sposób powinna żyć jednostka, by być potrzebna systemowi 2. Biopolityka- próba wykształcenia takich cech populacji, które są potrzebne systemowi 3. Ograniczenie jednostkowego prawa do samorealizacji.

13 II. Wielokulturowość i jej współczesne modele 1. Upadek idei tygla na rzecz idei salad bowl 2. Narzucenie jednostce grupowych tożsamości 3. Zakwestionowanie wartości, odrzucającej mniejszości, kultury dominującej 4. Konflikt pomiędzy grupami, a nie jednostkami

14 Neoplemienność 1 2 3 (Michel Maffesoli )- re-ligare, dobrowolność i oddolność, emocje i przeżycia; podłączenie, egalitaryzm123 Ucieczka od wolności- poszukiwanie podstaw i uzasadnień (fundamentalizmy, subkultury) Karnawalizacja- potrzeba okresowego odwrócenia porządku (mecz, koncert, flash mob, masa krytyczna) Korzyści materialne (groupon, citydeal, promocje)promocje

15 1. Wymień trzy podstawowe źródła deindywiduacji we współczesnym świecie 2. Co to jest społeczeństwo ryzyka? 3. W jaki sposób szybkość i radykalność zmian zachodzących we współczesnym świecie powoduje deindywiduację? 4. Jaki jest związek pomiędzy nadmiarem informacji, a poczuciem niepewności? 5. Co to są technologie społecznego nasycania i jakie są ich konsekwencje? 6. W jaki sposób biowładza przyczynia się do deindywiduacji? 7. Dlaczego zakres deindywiduacji zwiększa się w wielokulturowym społeczeństwie? 8. Co to jest neoplemienność?


Pobierz ppt "Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych. Z jednej strony: o Jednostka jako główny aktor życia społecznego, faworyzowanie tego, co nowe, unikalne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google