Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Makiewicz I Anna Leśnikowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Makiewicz I Anna Leśnikowska"— Zapis prezentacji:

1 Anna Makiewicz I Anna Leśnikowska
ROLE SPOŁECZNE Anna Makiewicz I Anna Leśnikowska

2 Definicja Rola społeczna- to zbiór społecznych oczekiwań wobec jednostki i przysługujących jej uprawnień, związanych z pozycja zajmowaną przez nią w grupie lub w społeczeństwie.

3 Rola społeczna a pozycja społeczna
Pojęcie roli społecznej związane jest z pojęciem pozycji społecznej. Pozycja społeczna to sposób usytuowania człowieka w zbiorowości. W społeczeństwie każdy człowiek należy do wielu zbiorowości, a w każdej z nich zajmuje jakąś pozycje. Każdy z nas zajmuje jednocześnie bądź kolejno w swoim życiu wiele pozycji- tyle do ilu zbiorowości należy.

4 Rola społeczna a pozycja społeczna cd.
W odniesieniu do pozycji społecznej rolę społeczną definiuje się na dwa sposoby: Rola społeczna to zespół praw i obowiązków związanych z daną pozycją. Rola społeczna to schemat zachowania związanego z pozycją, scenariusz tej pozycji, jej element dynamiczny i zachowaniowy.

5 Rodzaje pozycji społecznych
Pozycje przypisane- to takie, na których zajmowanie człowiek nie ma żadnego wpływu, które są mu wyznaczone bez udziału jego woli w raz z urodzeniem i od których w zasadzie nie ma ucieczki. Pozycje osiągane- to takie, które człowiek sam zdobywa, a także takie, które wprawdzie mogą być mu narzucane, ale na których zajęcie ma jakiś wpływ.

6 Elementy konstrukcji roli społecznej:
zachowania nakazane-schemat obowiązujących zasad postępowania. zachowania zakazane-schemat zakazanych zasad postępowania. margines swobody- jest to zakres i stopień okazywania uczuć .

7 Konflikt ról Konflikt ról następuje wtedy gdy, rożne jego role wymagają w tym samym czasie sprzecznych ze sobą zachowań. Konfliktów nie można w pełni uniknąć ale można je minimalizować poprzez odpowiedni dobór ról społecznych. Pozycje osiągane, a więc te, na których zajęcie człowiek ma wpływ, mogą być tak dobierane, aby związane z nimi role nie kolidowały z pozostałymi

8 Dwa kierunki zainteresowań rolą społeczną
Podejście funkcjonalno-strukturalne- role społeczne to czynniki porządkujące rzeczywistość społeczną i składniki struktury społecznej. Tak rozumiane role pozwalają rozpatrywać zbiorowość jako układ ról, a nie jako zbiór osób. Osoby mogą się wymieniać, natomiast układ pozycji i ról pozostaje w zasadzie nie zmieniony i to on tworzy strukturę zbiorowości.

9 Dwa kierunki zainteresowań rolą społeczną cd.
Podejście interakcyjne- role społeczne są pojmowane nie jako coś gotowego i z zewnątrz narzucanego człowiekowi, ale jako coś co wciąż powstaje w procesach między osobniczych interakcji. Główny nacisk jest położony na to jak role są odgrywane a nie jakie miejsce zajmują w strukturze społecznej.

10 Porównanie podejścia funkcjonalno-strukturalnego i podejścia interakcyjnego
Przy podejściu interakcyjnym głównym obiektem zainteresowania jest margines swobody odgrywanej roli, podczas kiedy przy podejściu funkcjonalno-strukturalnym są nim nakazane i zakazane jej elementy

11 Rola społeczna a osobowość
Przyjmując nowe role , człowiek dopasowuje je nie tylko do swoich wcześniejszych ról, ale również, a może nawet przede wszystkim do siebie samego: do swoich zamiłowań i zdolności, a wiec do swojej osobowości. Osobowość człowieka ma duży wpływ na sposób odgrywania roli. Wpływ osobowości na role jest łatwo dostrzegalny i oczywisty. Mniej oczywista wydaje się zależność odwrotna

12 ZADANIA: Podaj przykład sytuacji, w których zachodzi konflikt ról.
Jakie role odgrywane teraz przez ciebie uważasz za najważniejsze?

13 Dziękujemy za obejrzenie prezentacji
Anna Makiewicz i Anna Lesnikowska


Pobierz ppt "Anna Makiewicz I Anna Leśnikowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google