Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD I CO TO JEST SOCJOLOGIA?. SOCJOLOGIA Nazwę stworzył August Comte, lat 20-te XIX wieku: socius (łać. towarzysz, uczestnik, sprzymierzeniec, społeczny)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD I CO TO JEST SOCJOLOGIA?. SOCJOLOGIA Nazwę stworzył August Comte, lat 20-te XIX wieku: socius (łać. towarzysz, uczestnik, sprzymierzeniec, społeczny)"— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD I CO TO JEST SOCJOLOGIA?

2 SOCJOLOGIA Nazwę stworzył August Comte, lat 20-te XIX wieku: socius (łać. towarzysz, uczestnik, sprzymierzeniec, społeczny) logos ( gr. mowa, słowo, wypowiedź, myśl, opinia) Socjologia to nauka o społeczeństwie

3 PROBLEM Z TĄ DEFINICJĄ Wśród socjologów brak jest zgody co do tego czym jest społeczeństwo (ignotum per ignotum) Społeczeństwem zajmują się i badają je również inne nauki społeczne (antropologia, ekonomia, historia, politologia, pedagogika, psychologia i inne)

4 TO, CZYM JEST SOCJOLOGIA MOŻNA OKREŚLIĆ PRZECIWSTAWIAJĄC JĄ INNYM NAUKOM SPOŁECZNYM. Przykład 1- Ostre koło/ FixyOstre koło/ Fixy Przykład 2- Grodzenie (gated communities)Grodzenie (gated communities)

5 WNIOSKI: Specyfikę socjologii jako nauki konstytuuje unikalna perspektywa przyglądania się życiu społecznemu, społeczeństwu

6 SOCJOLOGICZNA PERSPEKTYWA (1) Socjologia nie interesuje się jednostkami, ale: o tym, co dzieje się pomiędzy jednostkami (relacjami, stosunkami, zależnościami) o tym, co sprawia, iż coś się pomiędzy jednostkami dzieje (a więc źródłami relacji, stosunków, zależności oraz tym, co umożliwia ich zachodzenie) o skutkami tego, co się dzieje pomiędzy jednostkami

7 SOCJOLOGICZNA PERSPEKTYWA (2) Ludzkie działania są tu postrzegane jako fragment większej całości o pojęcie systemusystemu o socjologia to ponura nauka? o Anthony Giddens- samoreferencyjność życia społecznego

8 SOCJOLOGICZNA PERSPEKTYWA (3) Życie społeczne jest uporządkowane o Życie społeczne jest (w miarę)regularne o Regularność nadają mu wartości i normy, struktury społeczne, instytucje, o To, co ogranicza swobodę działań, działanie jednocześnie umożliwia o Zawsze mamy wybór- niezgoda na obowiązujące reguły jest źródłem zmian społecznych

9 SOCJOLOGICZNA PERSPEKTYWA (4) Ludzie zasadniczo wiedzą, co robią (A.Giddens) o Socjolog powinien badać wiedzą potoczną, ale.. o …nie do końca jej ufać, bo ludzie nie zawsze wiedzą, co robią: a. l okalność perspektywy, b. rutyna, c.socjalizacja, d.niezamierzone skutki

10 SOCJOLOGICZNA PERSPEKTYWA (5) Wyobraźnia socjologiczna (Charles Wright Mills, 1959) o umiejętność nierutynowego myślenia: 1.zawieszenie oczywistości świata/ 2.wyjście poza swój prywatny punkt widzenia/ 3.nie pytanie jak?, ale dlaczego? o umiejętność odpowiedzi na trzy pytania: 1.Z czego składa się społeczeństwo? 2.Jak to społeczeństwo powstało, zmienia się, ewoluuje? 3.Jakie typy ludzi przeważają w tym społeczeństwie?

11 SOCJOLOGICZNA PERSPEKTYWA (6) Socjologia zajmuje się badaniem społeczeństw nowoczesnych (i ponowoczesnych). Społeczeństwa nowoczesne zaczęły pojawiać się w Europie w XVII w., a swoją dojrzałość uzyskały w XIX i XX w. W drugiej połowie XX wieku zaczęły przeobrażać się one w społeczeństwa ponowoczesne.

12 SPOŁECZEŃSTWO NOWOCZESNE- CECHY Duże, zróżnicowane wewnętrznie; Ludzi łączą ze sobą zależności, podział pracy, a nie podzielanie wartości; Klasowy, osiągnięciowy charakter struktury; Świecka władza- państwo, legalny typ panowania, najczęściej demokratyczny charakter; Zależność od innych, niesamowystarczalne; Nauka jako podstawowy system poznawczy; Ogromne znaczenie technologii; Gospodarka towarowa (kapitalizm) o charakterze przemysłowym; Indywidualizm, autonomia jednostki.

13 GŁÓWNE MEDIA MODERNIZACJI: o Industrializacja o Urbanizacja o Kapitalizm o Rewolucje demokratyczne w Europie i Ameryce Północnej. o Oświecenie

14 WYKŁAD 1 (ZAGADNIENIA DO EGZAMINU) Pytania do treści wykładu: 1.Co różni socjologię od innych nauk społecznych? 2.Co to jest samoreferencyjność życia społecznego? 3.W jakim sensie życie społeczne jest uporządkowane? 4.Dlaczego socjolog powinien badać wiedzę potoczną i dlaczego nie może do końca ufać temu, co ludzie mówią? 5.Co to jest wyobraźnia socjologiczna? 6.Co to jest społeczeństwo nowoczesne i jakie są jego cechy? 7.Scharakteryzuj wybrane medium procesu modernizacji. Pytania do lektury obowiązkowej ( Babbie E., Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce., Warszawa, 2007, str. 11-33, 170-179) 1.Co to znaczy, że społeczeństwo jest atuopoietyczne ? 2.Dlaczego według Babbiego socjologia jest ideą, której czas nadszedł?


Pobierz ppt "WYKŁAD I CO TO JEST SOCJOLOGIA?. SOCJOLOGIA Nazwę stworzył August Comte, lat 20-te XIX wieku: socius (łać. towarzysz, uczestnik, sprzymierzeniec, społeczny)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google