Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pytania problemowe do wykładów 1-7

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pytania problemowe do wykładów 1-7"— Zapis prezentacji:

1 Pytania problemowe do wykładów 1-7
Wprowadzenie do ekonomii J. Wilkin WNE UW

2 Pytania (1a) Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu – na czym polega znaczenie tej nauki? Co to znaczy: ekonomizacja zachowań ludzkich? Rodzaje potrzeb ludzkich i ich związek z gospodarowaniem Co składa się na potencjał produkcyjny? Klasyfikacja czynników produkcji. Klasyczne i nowoczesne czynniki produkcji Dlaczego zmienia się rola poszczególnych czynników produkcji?

3 Pytania (1b) Co to jest „system gospodarczy”? – podaj różne rodzaje systemów gospodarczych Na czym polegają systemowe uwarunkowania gospodarowania? Związki ekonomii z innymi naukami społecznymi Jakie są założenia modelu „homo oeconomicus”? Jakie znaczenie ma ten model dla teorii ekonomii? Co wyjaśnia nam „krzywa możliwości produkcyjnych”? Od czego zależy przebieg tej krzywej?

4 Pytania (2 a) Zdefiniuj pojęcie „modelu” i wyjaśnij na czym polega znaczenie modeli w ekonomii Co to jest „kategoria ekonomiczna” i „prawo ekonomiczne”? Na czym polega normatywne i pozytywne podejście w ekonomii? Podaj przykłady koncepcji normatywnych i pozytywnych W jakim sensie ekonomia jest sztuką? Pojęcie „podmiotu gospodarczego” i rodzaje podmiotów. Jaką jednostkę gospodarczą nazwiemy podmiotem?

5 Pytania (2b) Z czego wynikają spory między ekonomistami?
Dlaczego przedmiot ekonomii ulega poszerzeniu? Na przykładzie schematu okrężnego obiegu w gospodarce przeanalizuj obieg przedmiotów fizycznych i obieg pieniędzy. Dlaczego oba obiegi są ze sobą ściśle powiązane?

6 Pytania (3a) Na czym polega podstawowy problem wyboru w ekonomii?
Czym kieruje się konsument w dokonywaniu wyborów gospodarczych? Jaki stan nazywamy „równowagą konsumenta”? Jakie elementy brane są pod uwagę w dokonywaniu wyboru kształcenia na poziomie wyższym? – Jakie są koszty i efekty kształcenia? Wyjaśnij pojęcie kosztu alternatywnego

7 Pytania (4a) Co reguluje rynek (rynek jako mechanizm regulacyjny)?
Rodzaje rynków i modele rynków Jakie czynniki kształtują popyt? Jakie czynniki kształtują podaż? Elastyczność popytu i podaży Funkcje cen w gospodarce Cena a wartość towaru

8 Pytania (4b) Na czym polega „ekonomia skali”? Jak powiązać ekonomię skali z handlem zagranicznym? Formy nierównowagi na rynku i sposoby przywracania równowagi Jakie specyficzne czynniki kształtują popyt i podaż na rynku żywności? Sposoby oddziaływania państwa na rynek żywności Co to jest „prawo Engla”?

9 Pytania (5a) Na czym polega znaczenie rynku kapitałowego dla funkcjonowania współczesnej gospodarki? Jakie są główne instytucje i instrumenty rynku kapitałowego? Co to jest „inżynieria finansowa” Najważniejsze etapy budowy rynku kapitałowego w Polsce Dobre i złe strony spekulacji finansowej – podaj przykłady

10 Pytania (6a) Wyjaśnij różnice między pojęciem wzrostu i rozwoju gospodarczego W jaki sposób możemy mierzyć wzrost i rozwój gospodarczy? Jak przebiega ewolucja znaczenia różnych czynników wzrostu gospodarczego Klasyczne modele wzrostu gospodarczego Wykorzystanie Human Development Index dla mierzenia i porównywania rozwoju gospodarczego

11 Pytania (6b) Zmiany struktury gospodarczej w procesie wzrostu (model trzysektorowy gospodarki) Różnicowanie się tempa wzrostu w skali światowej – przyczyny i skutki Na czym polega tzw. „kielich wstydu” I. Sachsa? Jakie czynniki przyspieszają globalizację procesów ekonomicznych? Dobre i złe strony procesu globalizacji

12 Pytania (7a) Jakie funkcje spełnia państwo we współczesnej gospodarce
Przyczyny wzrostu roli państwa w gospodarce w perspektywie historycznej Na czym polega komplementarność i konkurencyjność roli państwa w gospodarce? Co to są „niesprawności rynku” i jaka jest reakcja państwa na te niesprawności?

13 Pytania (7b) Co wpłynęło na ograniczenie roli państwa w gospodarce w latach 80. I 90. XX wieku? Dobra publiczne – ich cechy i rola w gospodarce Na czym polegają główne zasady tzw. „dobrego państwa”? Główne obszary sporu w ekonomii na temat roli państwa


Pobierz ppt "Pytania problemowe do wykładów 1-7"

Podobne prezentacje


Reklamy Google