Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eugeniusz Gąsior ROKNO/ZSKU, Krosno 6 – 7 grudzień 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eugeniusz Gąsior ROKNO/ZSKU, Krosno 6 – 7 grudzień 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Eugeniusz Gąsior ROKNO/ZSKU, Krosno 6 – 7 grudzień 2007r.
Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość w Krośnie Prezentacja dorobku Regionalnego Ośrodka Kształcenia na Odległość Eugeniusz Gąsior ROKNO/ZSKU, Krosno 6 – 7 grudzień 2007r.

2 Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość jest jednostką szkoleniowo-edukacyjną powołaną Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie z dnia 1 czerwca 2006 r. zgodnie z opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu „Koncepcją wdrożenia w warunkach polskich systemu kształcenia na odległość” (czerwiec 2005). Pracami ROKNO kieruje nauczyciel powołany do pełnienia funkcji kierownika przez Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.

3 W chwili obecnej stan liczebny kadry wygląda następująco:
Osoby zaangażowane w prace zespołu ukończyły bądź też realizują studia podyplomowe z zakresu KNO. W chwili obecnej stan liczebny kadry wygląda następująco: 2 osoby ukończyły studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim 2006 r; 5 osób ukończyło studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej 2006 r; 3 osoby ukończyły studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim 2002 r. W trakcie realizacji studiów podyplomowych z zakresu KNO na Uniwersytecie Warszawskim jest obecnie 13 osób. Przewidywana data ukończenia studiów to marzec 2008 rok. W działalność ROKNO zaangażowani są również inni nauczyciele.

4 Placówka wykorzystuje w swojej pracy platformę edukacyjną MOODLE.
Została również doposażona w pracownię komputerową wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem. Kształcenie na Odległość realizujemy stosując różne formy. Są to: kursy informatyczne, kursy zawodowe, kursy wspomagające proces nauczania wybranych przedmiotów w zakresie ogólnokształcącym, egzaminy zawodowe, zarządzanie placówką oświatową (organizacja pracy szkoły); System Zarządzania Jakością ISO 9001; kurs pierwszej pomocy, itp.

5 Nasze oferty są realizowane w następujących formach:
e-learning, blended learning (nauczanie mieszane), umieszczanie materiałów dydaktycznych na stronie internetowej, przesyłanie materiałów i kontakt z uczącymi się przez , inne – np. wykorzystanie komunikatorów internetowych.

6 Odbiorcami naszych kursów e-learningowych są:
osoby niepełnosprawne, osoby pracujące za granicą, słuchacze szkół dla dorosłych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przygotowujący się do egzaminu maturalnego, nauczyciele, pracownicy administracji Kursy które realizujemy w formie KNO są zarówno adaptacją kursów realizowanych w „realu” jak również są tworzone od podstaw z przeznaczeniem dla tej formy kształcenia.

7 W interakcji nauczyciel-uczeń, administrator-uczeń, uczeń-uczeń
Materiały (treść, forma multimedialna) stanowiące obudowę programu danej formy są tworzone przez zespół ds. KNO na podstawie podręczników przedmiotowych, materiałów źródłowych, własnych opracowań itp. Kursy realizowane przez naszą placówkę w formie KNO zawierają następujące elementy: W interakcji nauczyciel-uczeń, administrator-uczeń, uczeń-uczeń Forum Czat Skype Poczta elektroniczna Kontakt telefoniczny Komunikator internetowy (gadu-gadu, tlen, itp.) Kontakt bezpośredni (w realu)

8 Multimedia Pliki tekstowe Pliki graficzne Animacje Nagrania dźwiękowe Filmy Symulacje Strony internetowe

9 Metodyka prowadzenia kursu oraz motywacja: Fora dyskusyjne Testy/quizy
Sondy/głosowania Zadania indywidualne Zadania grupowe Ankiety ewaluacyjne Moduły pomocy Studium (analiza) przypadku Projekt Praca indywidualna Praca w grupie (wspólne rozwiązywanie zadania) CD-ROM Wideokonferencje

10 Ocenianie osiągnięć (zaliczenie):
rozwiązanie testu na platformie, w realu, rozwiązanie zadania stopień aktywności na forach dyskusyjnych, systematyczność, terminowość.

11 Ewaluacja realizowanych form KNO przeprowadzana jest po zakończeniu danego tematu, zagadnienia, modułu, semestru – jest więc ewaluacją zarówno bieżącą jak i końcową. Należy stwierdzić że wyniki ewaluacji wywierają pozytywny wpływ na poprawę jakości oferty oraz poziomu prowadzenia kursów przez nauczycieli.

12 Problemy utrudniające wdrażanie KNO do praktyki placówki.
prawne, techniczne/technologiczne, finansowe. Brak podstaw prawnych, utrudnione rozliczanie czasu pracy nauczycieli zaangażowanych w realizację pewnych form KNO. Znaczny nakład pracy nauczycieli wymaga udziału środków finansowych, które będą rekompensowały czas poświęcony na opracowanie materiałów dydaktycznych.

13 Jak placówka radziła sobie z problemami związanymi z wprowadzeniem KNO???
Pierwszym krokiem który został podjęty w naszej placówce było opracowanie „Projektu wdrożenia kształcenia na odległość w edukacji ustawicznej na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego” Krosno 2006

14 wojewódzki program kształcenia na odległość
Pierwszym znaczącym krokiem w kierunku upowszechnienia Kształcenia na Odległość było opracowanie z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, programu który został opublikowany w grudniu 2006r. „PROGRAMU ROZWOJU KSZTAŁCENIA NA ODLEGLOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM” wojewódzki program kształcenia na odległość

15 „Przegląd form i metod kształcenia na odległość”
Opracowane i wydane zostały dwie publikacje na potrzeby ROKNO przez nauczycieli ZSKU w Krośnie: „Przegląd form i metod kształcenia na odległość” „Podręcznik twórcy kursu na platformie Moodle” Zespół redakcyjny: Bogdan Skotnicki, Eugeniusz Gąsior, Artur Kuliga, Bartosz Lalek Zespół redakcyjny: Eugeniusz Gąsior, Artur Kuliga, Bartosz Lalek

16 Trwa proces tworzenia sieci Lokalnych Ośrodków Kształcenia na Odległość (LOKNO).
Na dzień dzisiejszy deklarację przystąpienia do takiej sieci zgłosiło 8 placówek CKU i CKP z woj. podkarpackiego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Przemyśl, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli Mielec, Centrum Kształcenia Ustawicznego Jarosław, Centrum Kształcenia Praktycznego Tarnobrzeg, Centrum Kształcenia Praktycznego Stalowa Wola, Zespół Szkól Gorzyce, Centrum Kształcenia Praktycznego Kolbuszowa, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 Krosno.

17 Nasz Ośrodek uczestniczy aktualnie w dwóch projektach dotyczących kształcenia na odległość:
Centra kształcenia na odległość na wsiach, projekt nr 9/2.1a/2006/595 realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy Działania 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie schematu a) – Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL), forma blended learning.

18 Współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
w Warszawie Uczestniczymy aktywnie w pracach związanych z opracowaniem standardów kształcenia na odległość dla placówek CKU, CKP jako jeden z 16 ośrodków w Polsce.

19 Pilotażowe programy realizowane w roku szkolnym 2007/2008
Nauczanie indywidualne, Kształcenie osób niepełnosprawnych, Kształcenie osób pracujących za granicą.

20 Nauczanie indywidualne
Nauczaniem indywidualnym na odległość objęta jest jedna osoba niepełnosprawna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (Technikum Ekonomiczne), Kształcenie osób niepełnosprawnych Na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i policealnej dla dorosłych w formie KNO kształci się 10 osób, Kształcenie osób pracujących za granicą Na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i policealnej dla dorosłych w formie KNO naukę rozpoczęło 7 osób (Wielka Brytania).

21 Z platformy korzysta obecnie 352 osoby, są to:
nauczyciele, uczniowie szkół młodzieżowych, słuchacze szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych, słuchacze szkół policealnych dla dorosłych.

22

23

24

25

26

27

28

29 moodle.cku.krosno.pl


Pobierz ppt "Eugeniusz Gąsior ROKNO/ZSKU, Krosno 6 – 7 grudzień 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google