Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 109 zawartych umów na kwotę pomocy – 40.925.645 zł. (limit na cały okres – 79.005.157 zł.) 43 złożone wnioski o płatność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 109 zawartych umów na kwotę pomocy – 40.925.645 zł. (limit na cały okres – 79.005.157 zł.) 43 złożone wnioski o płatność"— Zapis prezentacji:

1 1

2 109 zawartych umów na kwotę pomocy – zł. (limit na cały okres – zł.) 43 złożone wnioski o płatność na kwotę pomocy zł. 37 przekazanych do ARiMR zleceń płatności na kwotę zł. 2

3 93 zawarte umowy na kwotę pomocy zł (limit na cały okres – zł.) 13 złożonych wniosków o płatność na kwotę pomocy zł. 11 przekazanych do ARiMR zleceń płatności na kwotę pomocy zł. 3

4 Małe projekty 14 zakończonych naborów wniosków wybranych do realizacji LSR 1 nabór w trakcie Odnowa i rozwój wsi 11 zakończonych naborów – 52 wnioski wybrane do realizacji LSR 1 nabór w trakcie Odmowa przyznania pomocy przez SW – 3 wnioski 4

5 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Ostatni kwartał 2010 roku. Aktualna kwota do dyspozycji – zł. odnowa i rozwój wsi ogłoszony nabór wniosków od 17 maja do 25 czerwca br; kwota do dyspozycji województwa: ; 5

6 2 punkty regionalne otrzymuje operacja, której cały zakres rzeczowy wpisuje się w kategorie związane z: zachowaniem i kultywowaniem dziedzictwa kulturowego, lub podnoszeniem atrakcyjności turystycznej obszaru; 1 punkt regionalny otrzymuje operacja, której część zakresu rzeczowego wpisuje się w kategorie związane z: zachowaniem i kultywowaniem dziedzictwa kulturowego, lub podnoszeniem atrakcyjności turystycznej obszaru. 6

7 Kategorie wyłączone z punktacji: Budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno – kulturalne, w tym świetlic i domów kultury; Kształtowanie przestrzeni o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców; Budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług. 7

8 Rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania odnowa i rozwój wsi …. (dz.u.nr 65 poz. 417) 8

9 brak ograniczenia liczby składanych wniosków przez wnioskodawcę i w ramach gminy; Wydłużenie do 4 miesięcy terminu na rozpatrzenie wniosku przez SW, Wzmocnienie rangi planu odnowy miejscowości (obligatoryjny obowiązek opisu obszaru o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców; doprecyzowanie trybu zmiany planu) Zniesienie obligatoryjnego obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, Ograniczenie możliwości realizacji operacji wykraczających poza zadania statutowe przez Instytucje kultury i organizacje pozarządowe, 9

10 Zmiana dotycząca minimalnej wartości pomocy (ostra linia demarkacyjna z małymi projektami), Zmiana sposobu przyznawania punktów za kryterium regionalne (możliwość przyznania 1 punktu), Dopuszczenie zmiany zestawienia rzeczowo – finansowego bez wezwania SW (na określonych warunkach), Możliwość przedłużenia terminu na wykonanie przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy. 10

11 Brak konieczności załączania dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację operacji, Dołączanie 3 ofert (przetarg cywilny?) – dot. wnioskodawców niepodlegających ustawie prawo zamówień publicznych, Wydzielona rachunkowość – obowiązek wyodrębnienia w księgach rachunkowych operacji związanych z projektem 11

12 Kwestionowanie uchwał zatwierdzających plany odnowy miejscowości z powodu braku uzgodnienia w zakresie oddziaływania na środowisko – będzie interpretacja 12

13 Poziom dofinansowania – 80% K.K. Brak konieczności załączania planu odnowy miejscowości. Dodatkowy limit 500 tys. zł. na miejscowość UWAGA!!!!! W ramach LEADERA LGD przewidziały na realizację odnowy wsi ponad 44 mln zł. 13

14 Cel operacji (będzie zapisany w umowie) Zakres rzeczowy i finansowy (nie można rozszerzyć zakresu i zwiększyć kwoty pomocy. Ewentualne błędy/niedoszacowanie są kosztem niekwalifikowalnym) Umowa o przyznanie pomocy – umowa kosztorysowa. Konieczność rozliczenia się z realizacji pozycji zestawienia rzeczowo finansowego. Kontrola na miejscu każdym projekcie. Związanie z celem – okres 7 lub 5 lat. 14

15 Oszczędności przetargowe nie mogą być zagospodarowywane na poszerzenie zakresu rzeczowego projektu (idą do puli wojewódzkiej i będą wykorzystane na kolejne konkursy); Kontrola zamówień publicznych – każdy projekt, zapisy w umowie, terminy na doręczenie dokumentów, Wyodrębniona rachunkowość – obowiązek zapisany w umowie, Podwójne finansowanie 15

16 Racjonalność wydatków Konkurencyjność operacji Wyodrębniona rachunkowość 16

17 Dziękuję za uwagę Mirosława Mochocka 17


Pobierz ppt "1 109 zawartych umów na kwotę pomocy – 40.925.645 zł. (limit na cały okres – 79.005.157 zł.) 43 złożone wnioski o płatność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google