Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego w trybie art. 9a ust

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego w trybie art. 9a ust"— Zapis prezentacji:

1 Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego w trybie art. 9a ust
Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego w trybie art. 9a ust.3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

2 Art.9a ust.3 Nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego z zastrzeżeniem ust.4. Uwaga. Muszą być spełnione wymagania kwalifikacyjne.

3 Znaczący dorobek zawodowy.
W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2003 r. Sygn. Akt.II SA 2698/02 zostało zapisane, że należyte wypełnianie przez nauczyciela jego obowiązków zawodowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie oznacza jeszcze, iż taki nauczyciel posiada znaczny dorobek zawodowy. O znacznym dorobku zawodowym można bowiem mówić wówczas, gdy jest to dorobek zawodowy znacznie przewyższający przeciętny dorobek zawodowy wymagany od ogółu nauczycieli.

4 Nauczyciel zobowiązany jest do złożenia wniosku w w/w sprawie wraz z dokumentacją potwierdzającą jego znaczący dorobek zawodowy do dyrektora szkoły przed nawiązaniem umowy o pracę – zatrudnieniem w szkole lub w dniu jej nawiązania.

5 Dyrektor szkoły - ustosunkowując się do wniosku i dokonując oceny dorobku zawodowego nauczyciela:
wydaje akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego lub też decyzję odmawiającą nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego obie decyzje z właściwym uzasadnieniem, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w art. 9a ust.3 ustawy.

6 Uwagi: wymóg posiadania co najmniej pięcioletniego okresu pracy.
Pięcioletni okres pracy może przypadać u dowolnego pracodawcy. Do pięcioletniego okresu pracy można zaliczyć okres pracy świadczonej w niepełnym wymiarze czasu pracy. Do pięcioletniego okresu pracy można zaliczyć okresy pracy świadczonej zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej, a także okresy prowadzenia działalności gospodarczej. Do pięcioletniego okresu pracy można zaliczyć okres odbywania służby wojskowej.


Pobierz ppt "Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego w trybie art. 9a ust"

Podobne prezentacje


Reklamy Google