Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interpretacje przepisów prawa podatkowego. Rodzaje interpretacji ogólneindywidualne Z urzęduNa wniosek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interpretacje przepisów prawa podatkowego. Rodzaje interpretacji ogólneindywidualne Z urzęduNa wniosek."— Zapis prezentacji:

1 Interpretacje przepisów prawa podatkowego

2 Rodzaje interpretacji ogólneindywidualne Z urzęduNa wniosek

3 Interpretacje ogólne Wydaje Minister Finansów Przesłanki wydania (art. 14a par. 1 o.p.): - niejednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego

4 Interpretacje indywidualne Wydaje Minister Finansów - w jego imieniu działają dyrektorzy 5 wybranych izb skarbowych Brak przesłanek: - decyduje zainteresowany (przez złożenie wniosku)

5 Interpretacje – charakter prawny NIE SĄ ŹRÓDŁEM PRAWA PODATKOWEGO NIE WIĄŻĄ PODATNIKA NIE WIĄŻĄ ORGANÓW PODATKOWYCH ANI ORGANÓW KONTROLI SKARBOWEJ NIE WIĄŻĄ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH SĄ ŹRÓDŁEM OCHRONY DLA PODATNIKA, KTÓRY ZASTOSOWAŁ SIĘ DO INTERPRETACJI (ART. 14K- 14M O.P.)

6 Interpretacje ogólne/indywidualne – potrzeba ochrony podatnika Zmiana interpretacji indywidualnej lub ogólnej Doręczenie prawomocnego wyroku sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną Nieuwzględnienie w rozstrzygnięciu wymiarowym organu podatkowego

7 Interpretacje ogólne i indywidualne - zakres ochrony Zwolnienie z zapłaty podatku Zwolnienie z odsetek za zwłokę Uchylenie KKS OCHRONA SZERSZA OCHRONA WĘŻSZA

8 Interpretacje ogólne i indywidualne - zakres ochrony (2) WYDANIE LUB DORĘCZENIE INTERPRETACJI ZDARZENIE PODATKOWE WYDANIE LUB DORĘCZENIE INTERPRETACJI Ochrona szerszaOchrona węższa

9 Procedura wydawania interpretacji indywidualnych Wniosek zainteresowanego Udzielenie interpretacji indywidualnej Wyrok sądu administracyjnego

10 Elementy wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej materialne Przedstawienie stanu faktycznego w sposób wyczerpujący Przedstawienie własnej oceny prawnej formalne Złożenie oświadczenia w sprawie braku równolegle prowadzonych postępowań (art. 14b par. 4 i 5 o.p.) Opłata W KAŻDYM PRZYPADKU BRAK SKUTKUJE WEZWANIEM DO JEGO USUNIĘCIA, A DOPIERO NASTĘPNIE POZOSTAWIENIEM WNIOSKU BEZ ROZPOZNANIA (ART. 14H O.P. ODSYŁA DO ART. 169 O.P.)

11 Treść interpretacji indywidualnej – art. 14c par. 1 o.p. Okoliczność A Okoliczność B Stan faktyczny Skutki podatkowe A + B Ocena prawna Ocena prawna jest prawidłowa Ocena prawna jest nieprawidłowa Treść interpretacji WNIOSEK PODATNIKA INTERPRETACJA MINISTRA FINANSÓW

12 Milcząca interpretacja Treść interpretacji Sposób działania organu Uruchomienie procedury Wniosek zainteresowanego Działa wprost Interpretacja pozytywna Interpretacja negatywna Działa milcząco Interpretacja pozytywna

13 Wydanie czy doręczenie – kiedy dochodzi do milczącej interpretacji? Uchwała NSA z 14 grudnia 2009 r., sygn. akt II FPS 7/09: W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie "niewydanie interpretacji" użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie oznacza braku jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14d powołanej ustawy.

14 Zakres kognicji sądów administracyjnych w sprawach interpretacji indywidualnych Uchwała NSA z 8 stycznia 2007 r., sygn. akt I FPS 1/06 Sąd administracyjny - sprawując na podstawie art. 3 par. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ kontrolę działalności administracji publicznej, w sprawach skarg na decyzje administracyjne, wydane na podstawie art. 14b par. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60 ze zm./ - jest obowiązany do kontroli takich decyzji również z punktu widzenia poprawności merytorycznej dokonanych w nich interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.


Pobierz ppt "Interpretacje przepisów prawa podatkowego. Rodzaje interpretacji ogólneindywidualne Z urzęduNa wniosek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google