Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja godzin wynikających z Art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja godzin wynikających z Art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja godzin wynikających z Art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela

2 Jaka jest podstawa prawna wprowadzenia tzw. godziny karcianej? Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 1) Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm)

3 Realizacja godzin wynikających z Art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela Ile trwa tzw. godzina karciana? Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

4 Realizacja godzin wynikających z Art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela Ile tygodni pracuje szkoła? Jak się mają tzw. godziny karciane do tzw. tygodni dydaktycznych? Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 1)

5 Realizacja godzin wynikających z Art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela Ile tzw. godzin karcianych realizuje nauczyciel pełnozatrudniony, ile ma nauczyciel pracujący w niepełnym wymiarze? Ile nauczyciel pracujący w kilku szkołach? Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

6 Realizacja godzin wynikających z Art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela Jak rozliczać te godziny? Jak dokumentować? Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 225, zmiany z 2009r. Nr 116, poz. 977)

7 Realizacja godzin wynikających z Art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela Kto realizuje tzw. godziny karciane? Co z pedagogiem, bibliotekarzem, katechetą, wychowawcą świetlicy? Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

8 Realizacja godzin wynikających z Art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela Ilu uczniów stanowi minimum/maksimum na zajęciach z tych godzin?

9 Realizacja godzin wynikających z Art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela Na co można przeznaczać tzw. godziny karciane? Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm)

10 Realizacja godzin wynikających z Art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela Czy tzw. godziny karciane można realizować w soboty? Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 Nr 22, poz. 181)

11 Realizacja godzin wynikających z Art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela Godziny a zwolnienie lekarskie Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

12 Realizacja godzin wynikających z Art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela Czy tzw. godziny karciane można dzielić lub komasować?

13 Najczęściej w nowych sytuacjach szukamy argumentów na to, by czegoś nie robić lub wskazujemy argumenty na to, że się tego nie da zrobić. Mało kto zastanawia się nad tym, co zrobić, by było dobrze.


Pobierz ppt "Realizacja godzin wynikających z Art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela."

Podobne prezentacje


Reklamy Google