Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odbywanie stażu przez nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odbywanie stażu przez nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach."— Zapis prezentacji:

1 Odbywanie stażu przez nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach.

2 Art.22 ust.3 ustawy KN Do nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, nie ma zastosowania przepis art. 91b ust. 1.

3 Art. 22 ust.4. ustawy KN  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz wskazuje nauczycielowi właściwego dyrektora szkoły lub właściwy organ do złożenia wniosku odpowiednio o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne.

4 Czynności. Nauczyciel/dyrektor występuje z wnioskiem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wyznaczenie dyrektora szkoły, który będzie wykonywał czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela. Do wniosku dołącza się kserokopie umów o pracę.

5 Przypadek. Nauczyciel rozpoczął staż w jednej ze szkół, ale nauczyciel/dyrektor nie zwrócił się o wyznaczenie dyrektora szkoły, który będzie wykonywał czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela.

6 Czynności. Nauczyciel/Dyrektor szkoły, w której nauczyciel rozpoczął staż zwraca się z wnioskiem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o przywrócenie terminu wyznaczenia dyrektora szkoły do czynności związanych z odbywaniem stażu przez nauczyciela. Wniosek należy uzasadnić. Pismo w sprawie wyznaczenia dyrektora szkoły do czynności związanych z odbywaniem stażu przez nauczyciela.


Pobierz ppt "Odbywanie stażu przez nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google