Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana miejsca pracy w okresie trwania stażu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana miejsca pracy w okresie trwania stażu."— Zapis prezentacji:

1 Zmiana miejsca pracy w okresie trwania stażu.

2 Art. 9f ust.2 ustawy KN Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

3 Art.9f ust.3 ustawy KN  Ocenę, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.

4 Uwagi. Nauczyciel stażysta odbywa staż w jednej szkole. W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nie kontynuuje stażu. Nauczyciel kontraktowy, mianowany po zakończeniu pracy/stażu w danej szkole piszą sprawozdanie z odbytego stażu, np. pracują do 31 sierpnia 2008 r. – sprawozdanie składają we wrześniu 2008r.

5 „Ocena cząstkowa” – projekt oceny napisany przez opiekuna, opinia rady rodziców.
Zmiana opiekuna stażu. Zmiana planu rozwoju - uwzględnienie specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

6 Nauczyciel pisze sprawozdanie ze stażu odbytego w danej szkole i dołącza do niego ocenę dorobku zawodowego z poprzedniego miejsca pracy (o ile wcześniej nie przedłożył jej dyrektorowi).


Pobierz ppt "Zmiana miejsca pracy w okresie trwania stażu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google