Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku Narodowy Instytut Zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku Narodowy Instytut Zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Postupolski Jacek Postupolski Monitorowanie występowania mikotoksyn w żywności

2 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Laboratorium referencyjne Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku NIZP-PZH Rozporządzenie MZ z dnia 26 kwietnia 2004 w sprawie laboratoriów referencyjnych (Dz. U nr 97 poz. 976)

3 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Laboratorium referencyjne Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku NIZP-PZH Opracowywanie, weryfikacja i wdrożenie metod analitycznych Szkolenia w zakresie ustawodawstwa, analityki Opracowywanie projektów przepisów krajowych Opracowywanie planów pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS Organizowanie badań biegłości w zakresie zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych, w tym mikotoksyn Współpraca z organizacjami międzynarodowymi (Committee of Experts Agricultural Contaminats EU, Codex Alimentarius, ISO, IDF) Współpraca z CRL w tym ds. mikotoksyn Uczestnictwo w pracach KT PKN

4 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Laboratorium referencyjne Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku NIZP-PZH Opracowywanie, weryfikacja i wprowadzanie metod analitycznych Szkolenia w zakresie ustawodawstwa, analityki Opracowywanie projektów przepisów krajowych Opracowywanie planów pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS Organizowanie badań biegłości w zakresie mikotoksyn Współpraca z organizacjami międzynarodowymi (Committee of Experts Agricultural Contaminats EU, Codex Alimentarius, ISO, IDF) Współpraca z CRL ds. mikotoksyn Uczestnictwo w pracach KT PKN

5 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt monitorowanie" oznacza prowadzenie zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów w celu uzyskania obrazu stanu zgodności z prawem paszowym i żywnościowym, regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i ich dobrostanu

6 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Program monitoringu realizowany jest przez Plany pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowywane w NIZP-PZH od 2003 r.

7 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Podstawowe cele Ocena narażenia na zanieczyszczenia Kontrola skuteczności działań nadzorowych Kontrola skuteczności działań zapobiegawczych dokonywanych przez branżę żywnościową Dane do dyskusji nad ustanowieniem nowych /rewizji maksymalnych poziomów zanieczyszczenia

8 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Zagadnienia objęte programami monitoringowymi koordynowanymi lub wykonywanymi przez ZBŻiPU Zanieczyszczenia mikrobiologiczne żywności –Salmonella w jajach z obrotu handlowego i produktach pochodzenia zwierzęcego –Bakterie chorobotwórcze (E. coli, S. aureus, Salmonella) w wybranych środkach spożywczych Badania monitoringowe zawartości: –Pb, Cd, Hg, As, Sn w środkach spożywczych –azotanów w sałacie i szpinaku –azotanów i azotynów w przetworach mięsnych –16 WWA w olejach roślinnych –16 WWA w rybach wędzonych i konserwach rybnych –furanu w produktach dla niemowląt i małych dzieci –furanu w kawie –3-MCPD w wybranych środkach spożywczych –mikotoksyn w wybranych środkach spożywczych

9 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Programy monitoringowe koordynowane (k) lub wykonywane (w) przez ZBŻiPU w zakresie mikotoksyn 2004 - Aflatoksyny w wybranych środkach spożywczych (k) 2005 - Mikotoksyny w produktach dla niemowląt i małych dzieci (k) 2006 - Badania poziomów zanieczyszczenia toksynami Fusarium próbek surowców oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz kukurydzy i produktów z niej otrzymanych (k) 2009 – Badania poziomów zanieczyszczenia ochratoksyną A przypraw (k) - realizowane 2004 - Oznaczanie poziomu ochratoksyny A w przyprawach (w) 2006 - Badania monitoringowe w zakresie oznaczania poziomu ochratoksyny A w słodzie i piwie (w) 2007 - Badania w kierunku zanieczyszczenia toksynami T-2 i HT-2 przetworów zbożowych (w) 2009 – Toksyny T-2 i HT-2 w produktach dla niemowląt i małych dzieci (w) - realizowane

10 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Program realizowany przez ZBŻiPU - 2004 Oznaczanie poziomu ochratoksyny A w przyprawach - cele Opracowanie i zwalidowanie metody analitycznej dla urzędowej kontroli określenie poziomów zanieczyszczenia OA w wybranych przyprawach pochodzących z obrotu handlowego z terenu całego kraju, jak również dla oceny narażenia populacji na ochratoksynę A pochodzącą z przypraw.

11 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Oznaczanie poziomu ochratoksyny A w przyprawach Produkt Liczba próbek zakres [µg/kg] Najwyższy poziom [µg/kg] średnia [µg/kg] Mediana [µg/kg] < 1,41,4 - 10> 10 papryka814581971,68,256,56 pieprz772943599,65,261,96 gałka muszkato łowa 311810326,03,791,12 imbir2724305,90,370,0 kurkuma15112264,28,290,55 inne121020--- Razem244

12 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Oznaczanie poziomu ochratoksyny A w przyprawach - wnioski Maksymalne poziomy stwierdzone w pieprzu i papryce mogą stanowić znaczny udział w dziennym narażeniu konsumenta (ok. 20% TDI) Umiarkowane i zrównoważone spożycie nie stanowi ryzyka dla zdrowia konsumenta. Konieczne jest dążenie do wyeliminowania nadmiernie zanieczyszczonych partii przypraw, a poziom mikotoksyn w przyprawach powinien być tak niski, jak to możliwe. Wydaje się zasadne ustalenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu OTA w przyprawach, a zwłaszcza w papryce i pieprzu.

13 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Wydawnictwa Metodyczne PZH Oznaczanie ochratoksyny A w przyprawach metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z oczyszczaniem za pomocą kolumn powinowactwa immunologicznego. Warszawa, 2005

14 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Program koordynowany 2004 Aflatoksyny w wybranych środkach spożywczych Sprawdzenie w próbkach żywności pochodzących z obrotu handlowego prawidłowości zastosowanych dotychczas działań zapobiegawczych zarówno w produkcji jak i kontroli Ogółem przebadano 289 próbek orzechów arachidowych i ich przetworów oraz 199 próbek kukurydzy i przetworów. Nieliczne kwestionowane próbki orzechów arachidowych (3 z 289 zbadanych próbek )

15 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Program koordynowany 2005 Mikotoksyny w produktach dla niemowląt i małych dzieci Cel - sprawdzenie w próbkach surowców oraz produktów gotowych przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci pobieranych z obrotu detalicznego zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie zanieczyszczenia mikotoksynami: AF B1 i M1, OTA i patuliną. Pobrano 475 próbek, w których wykonano 728 oznaczeń W jednej (Jabłka – deser od 5. miesiąca) stwierdzono zawartość patuliny (15 g/kg) przekraczającą maksymalny dopuszczalny poziom wg. Rozporządzenia WE 466/2001.

16 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Wydawnictwa Metodyczne PZH Oznaczanie aflatoksyny B 1 (AF B 1 ) w produktach dla niemowląt i małych dzieci metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z oczyszczaniem za pomocą kolumn powinowactwa immunologicznego. Oznaczanie patuliny w soku jabłkowym i przetworach z jabłek, w tym w produktach dla niemowląt i małych dzieci, metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z oczyszczaniem do fazy stałej (SPE). Warszawa, 2005 Oznaczanie ochratoksyny A w produktach mleczno- zbożowych przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z oczyszczaniem za pomocą kolumn powinowactwa immunologicznego.Warszawa, 2006

17 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Program realizowany w ZBŻiPU - 2006 Badania monitoringowe w zakresie oznaczania poziomu ochratoksyny A w słodzie i piwie Badania poziomów zanieczyszczenia OTA słodu i piwa pochodzących z browarów z terenu całego kraju oraz ocenę narażenia populacji na ochratoksynę A pochodzącą z piwa.

18 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Badania monitoringowe w zakresie oznaczania poziomu ochratoksyny A w słodzie i piwie Produkt Liczba próbek Liczba próbek w zakresie [µg OTA/kg] Maksymalny poziom [µg/kg] Średnia 3 Słód903844818,62,11,2 Produkt Liczba próbek Liczba próbek w zakresie [µg OTA/l] Maksymalny poziom [µg/l] Średnia 0,2 Piwo895819120,790,180,083

19 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Badania monitoringowe w zakresie oznaczania poziomu ochratoksyny A w słodzie i piwie - wnioski Piwo nie jest istotnym źródłem OTA w diecie. Tygodniowe pobranie OTA z piwem dla średniej wartości spożycia wynosi 2,4 ng/kg m.c., co odpowiada ok. 2 % TWI Konieczne jest dążenie do wyeliminowania nadmiernie zanieczyszczonych partii słodu – w 8 próbkach z 90 zbadanych stwierdzono wyższy poziom niż obowiązuje w Rozporządzeniu WE 1881/2006 tj 3,0 µg/kg; maksymalny stwierdzony poziom sześciokrotnie przekracza tę wartość.

20 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Program koordynowany 2006 Badania poziomów zanieczyszczenia toksynami Fusarium próbek surowców oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz kukurydzy i produktów z niej otrzymanych Ocena w zakresie zanieczyszczenia toksynami Fusarium wybranych środków spożywczych W monitoringu produktów dla niemowląt i małych dzieci wykonano 182 oznaczenia. –W 1 próbce z 71 zbadanych stwierdzono przekroczenie poziomu zanieczyszczenia DON w kaszce kukurydzianej(739 µg/kg) –W przypadku fumonizyn w 2 z 70 próbek stwierdzono przekroczenie poziomu proponowanego jako najwyższy dopuszczalny (mąka kukurydziana– 264 µg/kg i kaszka kukurydziana – 231 µg/kg) –W 72 próbkach nie stwierdzono przekroczeń proponowanego najwyższego dopuszczalnego poziomu ZEA

21 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Program koordynowany 2006 Badania poziomów zanieczyszczenia toksynami Fusarium cd. W przypadku monitoringu poziomu toksyn Fusarium w produktach ogólnego przeznaczenia otrzymanych z kukurydzy w kierunku zanieczyszczenia toksynami Fusarium –w 105 próbkach oznaczono fumonizyny B 1 i B 2 ; w jednej próbce stwierdzono przekroczenie proponowanego poziomu dla FB (popcorn – 1100 µg/kg); –w 138 próbkach oznaczono DON oraz ZEA; dla DON w 4 próbkach stwierdzono przekroczenie proponowanego poziomu (1590 µg/kg ziarno kukurydzy; 1223 µg/kg kaszka, 844 µg/kg popcorn), dla ZEA w 2 próbkach (popcorn 481 µg/kg i 117 µg/kg).

22 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Program koordynowany 2006 Badania poziomów zanieczyszczenia toksynami Fusarium - wnioski Zarówno w przypadku produktów dla dzieci i niemowląt jak i produktów spożywczych otrzymanych z kukurydzy stwierdzono zbyt wysokie ( w stosunku do obowiązujących lub planowanych) poziomy zanieczyszczenia toksynami Fusarium. Szczególne zaniepokojenie budzi wykrycie przekroczeń w produktach dla niemowląt i małych dzieci. Konieczne jest wdrożenie przez producentów i przedsiębiorców branży spożywczej odpowiednich działań, mających na celu wyeliminowanie zagrożeń,

23 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Wydawnictwa Metodyczne PZH Oznaczanie toksyn Fusarium - deoksyniwalenolu (DON) w zbożach i jego przetworach metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z oczyszczaniem za pomocą kolumn powinowactwa immunologicznego. Oznaczanie toksyn Fusarium - zearalenonu (ZEA) w zbożach i jego przetworach metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z oczyszczaniem za pomocą kolumn powinowactwa immunologicznego. Warszawa, 2005

24 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Program realizowany przez ZBŻiPU - 2007 Badania w kierunku zanieczyszczenia toksynami T-2 i HT-2 przetworów zbożowych - cel Opracowanie i zwalidowanie metody analitycznej do celów urzędowej kontroli określenie poziomów zanieczyszczenia toksynami T-2 i HT-2 w produktach zbożowych, ze szczególnym uwzględnieniem otrzymanych z owsa, jak również dla wstępnej oceny narażenia populacji

25 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Program realizowany przez ZBŻiPU - 2007 Badania w kierunku zanieczyszczenia toksynami T-2 i HT-2 przetworów zbożowych Metoda HPLC – MS/MS ToksynaT-2HT-2 Granica wykrywalności3 g/kg4 g/kg Granica oznaczalności5 g/kg;7 g/kg Odzysk75%87% Powtarzalność8 %12 % Niepewność17 %

26 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Program realizowany przez ZBŻiPU - 2007 Badania w kierunku zanieczyszczenia toksynami T-2 i HT-2 przetworów zbożowych OgółemPrzetwory z owsa Pozostał e Liczba próbek ogółem1076542 % próbek > LOD436014 % próbek > 50 g/kg (T-2 + HT-2)7,49,24,7 Średnia (T-2 + HT-2) g/kg11,722,57,0 Mediana (T-2 + HT-2) g/kg36,91,5 Wartość maksymalna (T-2+HT-2) g/kg 109 95,6

27 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Program realizowany przez ZBŻiPU - 2007 Badania w kierunku zanieczyszczenia toksynami T-2 i HT-2 przetworów zbożowych - wnioski Opracowana metoda oznaczania toksyn T-2 i HT-2 w przetworach zbożowych techniką HPLC-MS/MS spełnia wymagania dla kontroli urzędowej W produktach pochodzących z owsa stwierdzano częściej obecność toksyn T-2 i HT-2 oraz ich wyższe zawartości (22,5 g/kg) niż w pozostałych przetworach zbożowych (7,0 g/kg). Wartości tolerowanego dziennego pobrania dla toksyn T-2 i HT-2 nie są przekroczone Uwaga - warunki pogodowe - kontynuowanie badań.

28 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Plan pobierania próbek w ramach monitoringu i urzędowej kontroli na 2009 r. w Państwowej Inspekcji Sanitarnej wg asortymentu żywności i zakresów badań w kierunku mikotoksyn (aflatoksyn B 1, B 2, G 1, G 2, aflatoksyny M 1, ochratoksyny A, patuliny, toksyn Fusarium - DON, ZEA, fumonizyn oraz toksyn T-2 i HT-2) w wybranych środkach spożywczych 1350 próbek – kontrola urzędowa 150 próbek - monitoring

29 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Program realizowany przez ZBŻiPU - 2009 2009 – Toksyny T-2 i HT-2 w produktach dla niemowląt i małych dzieci - aktualnie realizowany Opracowanie i zwalidowanie metody analitycznej oznaczania toksyn T-2 i HT-2 w żywności dla niemowląt i małych dzieci do celów urzędowej kontroli określenie poziomów zanieczyszczenia toksynami T-2 i HT-2 w produktach dla niemowląt i małych dzieci

30 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Program koordynowany 2009 Badania poziomów zanieczyszczenia ochratoksyną A przypraw – obecnie realizowane Wdrożenie zmian do Rozporządzenia 1881/2006 przyprawy: proponowany poziom 15-30 g/kg Wdrożenie zasad pobierania próbek i metod analitycznych przez kontrolę urzędową Określenie poziomów zanieczyszczenia OA w wybranych przyprawach pochodzących z obrotu handlowego

31 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Współpraca pomiędzy laboratoriami PIS i NIZP-PZH - wartość dodana Wdrożenie i akredytacja nowych metod analitycznych Uczestnictwo laboratoriów PIS w badaniach biegłości Informacje o: –stosowanych metodach i ich charakterystyce (granice oznaczalności, wartość odzysku, niepewność) –pobieraniu próbek – zakres –sposobie przedstawiania wyników Podstawa do wytyczania przyszłych kierunków badań Dostosowanie programów szkoleń do bieżących potrzeb

32 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności Warszawa, 24 kwiecień 2009 Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku Narodowy Instytut Zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google