Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE zmiany

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE zmiany"— Zapis prezentacji:

1 Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE zmiany

2 Terminy

3 Terminy

4

5 Zakres 1.Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do : a) maszyn; b) wyposażenia wymiennego; c) elementów bezpieczeństwa; d) osprzętu do podnoszenia; e) łańcuchów, lin i pasów; f) odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu; g) maszyn nieukończonych.

6 Zastosowanie mają następujące definicje:
„maszyna” oznacza: zespół wyposażony lub który można wyposażyć w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna jest ruchoma, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie, zespół o którym mowa powyżej, jedynie z pominięciem elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł energii i napędu,

7 „maszyna” oznacza też, cd.:
c) zespół określony w a i b, gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania w danym stanie jedynie w przypadku gdy jest zamontowany na środkach transportu lub zainstalowany w jakimś budynku lub na konstrukcji, d) zespoły maszyn określone w a, b, c lub maszyny nieukończone określone w g), które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego, zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość,

8 „maszyna” oznacza, cd.: g) zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jeden jest ruchomy, połączonych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, a którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły mięśni ludzkich,

9 "Zespół sprzężonych części lub elementów„
zasadniczo wyklucza pojedyncze elementy, z wyjątkiem takich, które są uważane za elementy bezpieczeństwa, takie jak np. haki i inne elementy osprzętu nośnego. "Części/podzespoły muszą być wzajemnie połączone" w gotowej do użytku maszynie. Nie wyklucza to dostaw maszyn w stanie zdemontowanym, przy czym zarówno demontaż, jak i montaż maszyn nie może powodować zagrożeń.

10 zawiesia i ich elementy również są uznawane za osprzęt do podnoszenia;
„osprzęt do podnoszenia” - oznacza element lub wyposażenie niezwiązane z maszyną podnoszącą, umożliwiające utrzymanie ładunku, umieszczone pomiędzy maszyną a ładunkiem lub na samym ładunku lub mogące stanowić integralną część ładunku i które jest wprowadzane do obrotu niezależnie; zawiesia i ich elementy również są uznawane za osprzęt do podnoszenia;

11 Maszyna oznacza również zespół maszyn,
które w celu konkretnego zastosowania zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, aby działały jako jedna całość. Określenie to powoduje włączenie w zakres obowiązywania Dyrektywy również instalacji złożonych, takich jak instalacje zrobotyzowane czy automatyczne zespoły produkcyjne.

12

13

14

15

16

17 Nowy załącznik VI Instrukcja montażu maszyny nieukończonej
Nowy załącznik VIII Ocena zgodności połączona z kontrolą wewnętrzną w fazie wytwarzania maszyny Nowy załącznik X Pełne zapewnienie jakości

18 Ocena zgodności

19

20

21

22

23 Nadzór rynku

24

25

26

27

28

29

30

31 DYREKTYWY RADY 89/655/EWG+95/63/WE+2001/45/WE dotyczące minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń przez pracowników podczas pracy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Dz.U. nr 191 poz zmiany Dz.U. 178, poz.1745 CEL: zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników poprzez zapewnienie aby udostępnienie im do wykonywania pracy maszyny i inne urządzenia techniczne były : - zgodne z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonymi w tych dyrektywach - użytkowane według ustalonych w nich zasad


Pobierz ppt "Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE zmiany"

Podobne prezentacje


Reklamy Google