Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SDSSA/BERD/komórka ds. działań horyzontalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SDSSA/BERD/komórka ds. działań horyzontalnych"— Zapis prezentacji:

1 SDSSA/BERD/komórka ds. działań horyzontalnych
Metody inspekcji w dziedzinie Bezpieczeństwa Sanitarnego Produktów Żywnościowych Patricia Lallement SDSSA/BERD/komórka ds. działań horyzontalnych

2 CELE Obowiązki wynikające z Rozporządzenia (CE)N° 882/2004 :”kompetentne władze przeprowadzają kontrole urzędowe zgodnie z procedurami opartymi na dokumentach…” Zapewnienie Normy Jakości ISO 17020 - Pilotowanie na szczeblu lokalnym i krajowym poprzez wykorzystanie wyników inspekcji korzyść dla pracowników szczebla kierowniczego Pomoc w przeprowadzaniu inspekcji od etapu przejścia do pakietu higieny korzyść dla inspektora Równość traktowania podmiotów poddanych inspekcji Większa niezawodność procesów inspekcji, poprawa wiarygodności, komunikacji…

3 Kontrola urzędowa Inspekcja w ramach Pakietu Higieny
Zestaw Przepisów stanowiący Punkt Odniesienia Punkty organizacyjne Wewnętrzne punkty odniesienia w przedsiębiorstwie: - PMS (Plan Nadzoru Sanitarnego) - Zobowiązania na poziomie wyników Zalecenia techniczne (np. Powiązania czas/temperatura)‏ Ocena Pobieranie próbek, badania i weryfikacje Inspekcja Audyt Kontrola urzędowa

4 Inspekcja w ramach Pakietu Higieny
Zadania przypadające odpowiednio przedstawicielom danej branży i słuzbom kontrolnym Przedsiębiorstwo : wprowadza analizę zagrożeń wprowadza środki ich kontroli stosuje własny PMS (plan nadzoru sanitarnego) i weryfikuje jego skuteczność Słuzby kontrolne: sprawdzają, czy przedstawiciel branży wprowadził analizę zagrożeń i środki ich kontroli sprawdzają, czy przedstawiciel danej branży wprowadził swój PMS sprawdzają, czy przedstawiciel danej branży sprawdził skuteczność PMS Narzędzia GBPH, dokumentacja ośrodków technicznych,… metody = podręcznik audytu i oceny

5 Metody

6 Metody ogólny podręcznik inspekcji Schemat ogólny inspekcji
Przewodniki i schematy dla poszczególnych branż Załaczniki: Temperatura Pobieranie Sprawozdanie z inspekcji Słownik pojęć

7 Przewodnik ogólny inspekcji
Tryby przeprowadzania inspekcji od zaplanowania do opracowania sprawozdania. Kompetencje, bezpieczeństwo, sposób postępowania, przebieg inspekcji (fizyczny i na poziomie dokumentów), pobieranie próbek, konsekwencje, sprawozdanie z inspekcji. Słownik pojęć (= definicje)‏ Wzór schematu i sprawozdania Badania urzędowe Kontrola temperatur

8 Schemat inspekcji « 5 S » : Środowisko: A = pomieszczenia
Sprzęt: B = wyposażenie Siła robocza: C= personel Surowce : D = Surowce Sposób: E = Metoda działania F= zezwolenie, upoważnienia, zwolnienia,deklaracje G = Dokumenty prowadzone na bieżąco H = Plan nadzoru sanitarnego Inspekcja w zakładzie Inspekcja na poziomie dokumentów

9 Schemat inspekcji

10 Przewodniki Przykład CQEA
Słowa kluczowe = uścislenie kierunku inspekcji A1 Cel opinii ekspertów Pozycja C1 Co mówią przepisy C1:higiena ogólna personelu Każda osoba pracująca w strefie przechowywania produktów spożywczych powina przestrzegać wysokiego poziomu czystości osobistej i nosić czyste, odpowiednie ubrania zapewniające, o ile to konieczne, jej ochronę. W przypadku każdego członka personelu mającego dostęp do strefy czystej: - ubrania: powinny być czyste, przypisane do danej osoby, w jasnych kolorach, zakrywające strój prywatny. Powinny być zmieniane tak często, jak to konieczne. Należy zabronić samodzielnego prania ubrań robocznych przez pracowników. - zakazuje się noszenia biżuterii innej niż gładka obrączka. Zabrania się noszenia zegarków. Kolczyki są dozwolone, o ile zakrywa je nakrycie głowy; - ręce powinny być czyste, paznokcie krótkie, nie malowane i czyste; nakrycie głowy: powinno zakrywać wszystkie włosy (nakrycie typu furażerka jest niewystarczające) i należy dbać o prawidłowy sposób jego noszenia.

11 Przewodnik i opinia ekspertów
Cel: objaśnienie przepisów, Oczekiwania: Opis środków adekwatny do celu – stanowiący interpretację tekstu Metodologia :Punkty charakterystyczne do sprawdzenia na poziomie minimum i jak elastyczność  W powiązaniu z GBPH

12 Przewodniki 2007 i kolejne… Opracowywanie przewodników (26)‏
Tworzenie zestawów punktór referencyjnych dla każdej branży Rozpowszechnianie schematów i przewodników na rok 2008 Sprzedaż bezpośrednia Żywienie zbiorowe Zawody związane z odżywianiem Żywienie na poziomie handlowym Transport Składy Produkty na bazie mięsa Ubój drobiu (problematyka tuczenia płetwonogich)‏ Zakłady rozbioru mięsa, mięso mielone, przygotowanie mięsa, VSM Ośrodki pakowania jaj Centra przetarrgowe Manipulowanie produktami rybołostwa / czyszczenie, wysylka Statki Surowce mleczarskie

13 Szkolenie w kwestii oceny Planu nadzoru sanitarnego
Od maja 2006 do maja 2008 Opieka i nadzór Bieżace dziedziny: Posługiwanie się przewodnikami w terenie w celu oceny (październik 2008)‏ Optymalizacja inspekcji (okreslenie punktów niemozliwych do pominięcia ?)‏ Uzgodnienie inspekcji w ramach służb inspekcyjnych

14 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "SDSSA/BERD/komórka ds. działań horyzontalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google