Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1/29 Metody inspekcji w dziedzinie Bezpieczeństwa Sanitarnego Produktów Żywnościowych Patricia Lallement SDSSA/BERD/komórka ds. działań horyzontalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1/29 Metody inspekcji w dziedzinie Bezpieczeństwa Sanitarnego Produktów Żywnościowych Patricia Lallement SDSSA/BERD/komórka ds. działań horyzontalnych."— Zapis prezentacji:

1 1/29 Metody inspekcji w dziedzinie Bezpieczeństwa Sanitarnego Produktów Żywnościowych Patricia Lallement SDSSA/BERD/komórka ds. działań horyzontalnych

2 Obowiązki wynikające z Rozporządzenia (CE)N° 882/2004 :kompetentne władze przeprowadzają kontrole urzędowe zgodnie z procedurami opartymi na dokumentach… Zapewnienie Normy Jakości ISO 17020 - Pilotowanie na szczeblu lokalnym i krajowym poprzez wykorzystanie wyników inspekcji korzyść dla pracowników szczebla kierowniczego Pomoc w przeprowadzaniu inspekcji od etapu przejścia do pakietu higieny korzyść dla inspektora Równość traktowania podmiotów poddanych inspekcji Większa niezawodność procesów inspekcji, poprawa wiarygodności, komunikacji… CELE

3 Wewnętrzne punkty odniesienia w przedsiębiorstwie: - PMS (Plan Nadzoru Sanitarnego) Audyt - Zobowiązania na poziomie wyników - Zalecenia techniczne (np. Powiązania czas/temperatura) Zestaw Przepisów stanowiący Punkt Odniesienia Kontrola urzędowa Punkty organizacyjne Ocena Pobieranie próbek, badania i weryfikacje Inspekcja Inspekcja w ramach Pakietu Higieny

4 Zadania przypadające odpowiednio przedstawicielom danej branży i słuzbom kontrolnym Przedsiębiorstwo : - wprowadza analizę zagrożeń - wprowadza środki ich kontroli - stosuje własny PMS (plan nadzoru sanitarnego) i weryfikuje jego skuteczność Słuzby kontrolne: - sprawdzają, czy przedstawiciel branży wprowadził analizę zagrożeń i środki ich kontroli - sprawdzają, czy przedstawiciel danej branży wprowadził swój PMS - sprawdzają, czy przedstawiciel danej branży sprawdził skuteczność PMS Narzędzia GBPH, dokumentacja ośrodków technicznych,… metody = podręcznik audytu i oceny Inspekcja w ramach Pakietu Higieny

5 Metody

6 6/29 - ogólny podręcznik inspekcji - Schemat ogólny inspekcji - Przewodniki i schematy dla poszczególnych branż Załaczniki: - Temperatura - Pobieranie - Sprawozdanie z inspekcji - Słownik pojęć Metody

7 7/29 Przewodnik ogólny inspekcji Tryby przeprowadzania inspekcji od zaplanowania do opracowania sprawozdania. Kompetencje, bezpieczeństwo, sposób postępowania, przebieg inspekcji (fizyczny i na poziomie dokumentów), pobieranie próbek, konsekwencje, sprawozdanie z inspekcji. Słownik pojęć (= definicje) Wzór schematu i sprawozdania Badania urzędowe Kontrola temperatur

8 8/29 Schemat inspekcji « 5 S » : -Środowisko: A = pomieszczenia -Sprzęt: B = wyposażenie -Siła robocza: C= personel -Surowce : D = Surowce -Sposób: E = Metoda działania F= zezwolenie, upoważnienia, zwolnienia,deklaracje G = Dokumenty prowadzone na bieżąco H = Plan nadzoru sanitarnego Inspekcja w zakładzie Inspekcja na poziomie dokumentów

9 9/29 Schemat inspekcji

10 Pozycja C1 Słowa kluczowe = uścislenie kierunku inspekcji A1 Co mówią przepisy Cel opinii ekspertów W przypadku każdego członka personelu mającego dostęp do strefy czystej: - ubrania: powinny być czyste, przypisane do danej osoby, w jasnych kolorach, zakrywające strój prywatny. Powinny być zmieniane tak często, jak to konieczne. Należy zabronić samodzielnego prania ubrań robocznych przez pracowników. - zakazuje się noszenia biżuterii innej niż gładka obrączka. Zabrania się noszenia zegarków. Kolczyki są dozwolone, o ile zakrywa je nakrycie głowy; - ręce powinny być czyste, paznokcie krótkie, nie malowane i czyste; -nakrycie głowy: powinno zakrywać wszystkie włosy (nakrycie typu furażerka jest niewystarczające) i należy dbać o prawidłowy sposób jego noszenia. C1:higiena ogólna personelu Każda osoba pracująca w strefie przechowywania produktów spożywczych powina przestrzegać wysokiego poziomu czystości osobistej i nosić czyste, odpowiednie ubrania zapewniające, o ile to konieczne, jej ochronę. Przykład CQEA Przewodniki

11 11/29 Przewodnik i opinia ekspertów Opinia ekspertów Cel: objaśnienie przepisów, Oczekiwania: Opis środków adekwatny do celu – stanowiący interpretację tekstu Metodologia :Punkty charakterystyczne do sprawdzenia na poziomie minimum i jak elastyczność W powiązaniu z GBPH przewodniki

12 12/29 Sprzedaż bezpośrednia Żywienie zbiorowe Zawody związane z odżywianiem Żywienie na poziomie handlowym Transport Składy Produkty na bazie mięsa Ubój drobiu (problematyka tuczenia płetwonogich) Zakłady rozbioru mięsa, mięso mielone, przygotowanie mięsa, VSM Ośrodki pakowania jaj Centra przetarrgowe Manipulowanie produktami rybołostwa / czyszczenie, wysylka Statki Surowce mleczarskie Opracowywanie przewodników (26) 2007 i kolejne… Tworzenie zestawów punktór referencyjnych dla każdej branży Rozpowszechnianie schematów i przewodników na rok 2008 Przewodniki

13 Szkolenie w kwestii oceny Planu nadzoru sanitarnego Od maja 2006 do maja 2008 Opieka i nadzór Bieżace dziedziny: Posługiwanie się przewodnikami w terenie w celu oceny (październik 2008) Optymalizacja inspekcji (okreslenie punktów niemozliwych do pominięcia ?) Uzgodnienie inspekcji w ramach służb inspekcyjnych Szkolenie

14 14/29 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "1/29 Metody inspekcji w dziedzinie Bezpieczeństwa Sanitarnego Produktów Żywnościowych Patricia Lallement SDSSA/BERD/komórka ds. działań horyzontalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google