Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium CO O RECYKLINGU POWINIEN WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA Wprowadzenie do problematyki ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz proces.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium CO O RECYKLINGU POWINIEN WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA Wprowadzenie do problematyki ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz proces."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium CO O RECYKLINGU POWINIEN WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA Wprowadzenie do problematyki ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz proces implementacji WEEE w Polsce Marek Szymański i Cezary Sowiński, PricewaterhouseCoopers Warszawa, 14 lutego 2006 r.

2 Polityka ekologiczna Wspólnoty Europejskiej WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 2 Luty 2006 Cele i obowiązki przyjęte przez Wspólnotę w zakresie równomiernego wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska naturalnego determinują rozwiązania prawne Zasady polityki Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska: -ostrożność -działanie zapobiegawcze -naprawianie szkody u źródła -zanieczyszczający płaci

3 Dyrektywa WEEE jako realizacja zasad polityki ekologicznej Wspólnoty Harmonogram WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 3 Luty 2006 Dotyczy obszaru, w którym wymagane są zmiany w odniesieniu do wzorców rozwoju, produkcji i konsumpcji Kierowana do państw członkowskich, lecz oddziałująca na przedsiębiorców prowadzących obrót sprzętem elektrycznym i elektronicznym, jak i na konsumentów tego sprzętu

4 Dyrektywa WEEE jako realizacja zasad polityki ekologicznej Wspólnoty Wpływ dyrektywy na zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa powinien być realizowany dwukanałowo: –poprzez oddziaływanie na producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zachęta do projektowania oraz produkcji w sposób pozwalający ich naprawę, ponowne użycie, recykling) –poprzez oddziaływanie na konsumentów (selektywna zbiórka przy wykorzystaniu ustanowionej dla nich dogodnej infrastruktury zwrotu WEEE) Realizacja zasady zanieczyszczający płaci opiera się na nałożeniu na przedsiębiorców obowiązków zapewniających wysoki poziom odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ograniczenie ilości odpadów powstających z tego sprzętu WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 4 Luty 2006

5 Dyrektywa WEEE jako realizacja zasad polityki ekologicznej Wspólnoty Zasada odpowiedzialności producenta za finansowanie zarządzania odpadami powstałymi z jego wyrobów począwszy od dnia 13 sierpnia 2005 r. Wspólna proporcjonalna odpowiedzialność za finansowanie zbierania i odzysku starego złomu Średni wskaźnik selektywnej zbiórki: co najmniej 4 kg na mieszkańca rocznie (od 2007 r.; Polska 2009 r.) WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 5 Luty 2006

6 Proces implementacji regulacji w zakresie WEEE w Polsce Dyrektywa nr 2002/96/WE w wersji ustanowionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/108/WE z dnia 8 grudnia 2003 r. zmieniającą dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, specjalne wydanie polskie, 15/t. 7, s. 692 i nast. –dyrektywa WEEE). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r., nr 180, poz. 1495 – ustawa o WEEE) Rozporządzenia wykonawcze WEEE PricewaterhouseCoopers Strona 6 Luty 2006

7 Dziękujemy


Pobierz ppt "Seminarium CO O RECYKLINGU POWINIEN WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA Wprowadzenie do problematyki ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz proces."

Podobne prezentacje


Reklamy Google