Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odstępstwa od wymogu uzyskania zatwierdzenia Patricia Lallement DGAL/SDSSA/ Komórka ds. działań horyzontalnych Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odstępstwa od wymogu uzyskania zatwierdzenia Patricia Lallement DGAL/SDSSA/ Komórka ds. działań horyzontalnych Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa."— Zapis prezentacji:

1 Odstępstwa od wymogu uzyskania zatwierdzenia Patricia Lallement DGAL/SDSSA/ Komórka ds. działań horyzontalnych Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa

2 Plan Przepisy: Europejskie Krajowe = odstępstwa od wymogu uzyskania zatwierdzenia Warunki stosowania Kwestie pokrewne

3 Artykuł 1 rozporządzenia (CE) nr 853/2004: rozporządzenie nie mające zastosowania do handlu detalicznego, o ile nie nie zaopatruje innych zakładów, chyba, że jest to działalność marginalna, lokalna i ograniczona do potrzeb innego zakładu detalicznego. W takim przypadku zastosowanie ma wyłącznie rozporządzenie 852/2004. Państwa członkowskie mogą dostosować krajowe środki działania w ramach stosowania wymogów niniejszego rozporządzenia do zakładów handlu detalicznego usytuowanych na ich terytorium Przepisy europejskie

4 Rozporządzenie z dnia 08 czerwca 2006 dotyczące zatwierdzenia lub zezwolenia dla zakładów wprowadzających na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty spożywcze zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego Warunki: Przestrzeganie rozporządzenia 852/2004 Deklaracja i wpis na listę Kategorie produktów Ograniczona ilość wagowa i procentowa Ograniczony zasięg dostaw Inspekcja: zakłady korzystające ze zwolnienia włączone do programu kontroli Przepisy krajowe

5 Wzór deklaracji + tryby stosowania Zestawienie ilości wagowej i procentowej Możliwe sankcje Przypadki graniczne Wymiany w ramach UE Warunki stosowania: Nota służbowa

6 Obowiązki Deklaracja : Wzór Odnawianie coroczne Wpis na listę urzędową Śledzenie przemieszczeń

7 Kategorie produktów i ilości wagowe siQC/QP<30% Mięso rzeźne=800kg Inne mięsa i produkty przetworzone=250kg Mleko po obróbce termicznej=800l Produkty mleczne=250kg Produkty rybołówstwa nie przetworzone=250kg Produkty rybołówstwa przetworzone =250kg Ślimaki=100kg Posiłki lub części posiłków=400posiłk. powstałe z wyżej wymienionych produktów siQC/QP>30% =250kg =100kg =250l =100kg =30kg =150 posiłków

8 Obowiązki (ciąg dalszy) Zasięg dostawy=80km( 200km) Sankcje: Przy przekroczeniu ilości wagowej i/lub zasięgu: działanie bez zezwolenia = wykroczenie Przy niezgodności w zakresie higieny: sankcje karne i/lub administracyjne «normalne» Wykreślenie z listy

9 Ilość procentowa 100% = zakład posiadający zatwierdzenie? Dostawa dla zatwierdzonych kuchni centralnych : możliwe przedtem, niemożliwe teraz Ilość wagowa tygodniowa a nie średnia roczna: problem działalności sezonowej Wymiany w ramach UE: swoboda obiegu? Występujące problemy


Pobierz ppt "Odstępstwa od wymogu uzyskania zatwierdzenia Patricia Lallement DGAL/SDSSA/ Komórka ds. działań horyzontalnych Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google