Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrakty typu „zaprojektuj i wybuduj” – prawa i obowiązki Stron

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrakty typu „zaprojektuj i wybuduj” – prawa i obowiązki Stron"— Zapis prezentacji:

1 Kontrakty typu „zaprojektuj i wybuduj” – prawa i obowiązki Stron
Realizacja kontraktów drogowych GDDKiA w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC – wymiana doświadczeń w świetle planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych Kontrakty typu „zaprojektuj i wybuduj” – prawa i obowiązki Stron Warszawa, 23 marca 2012 P.E. Zejer

2 Specyfika kontraktu „zaprojektuj i wybuduj”
Wykonawca projektuje i dostarcza urządzenia czy też roboty, które mogą obejmować wszelkie połączenia robót inżynieryjnych, mechanicznych, elektrycznych czy też budowlanych, zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego W przypadku, kiedy Roboty mogą być zaprojektowane przez Zamawiającego, to znaczy kiedy Zamawiający jest w stanie optymalnie dobrać rozwiązania, winny być przez niego, czy na jego zlecenie zaprojektowane

3 Dlaczego realizujemy inwestycje w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
?

4 Program funkcjonalno-użytkowy w systemie „projektuj i buduj”
Zamawiający w programie funkcjonalno-użytkowym opisuje zadanie budowlane, podaje przeznaczenie ukończonych robót budowlanych, oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne, materiałowe i funkcjonalne (art. 31 ust. 3 Pzp) Wymagania zamawiającego powinny być określone przez podanie wymagań dotyczących przygotowania terenu budowy, architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia i zagospodarowania terenu. PFU musi zawierać warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

5 Prawa i obowiązki projektanta projektu budowlanego.
Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość Autonomiczne uprawnienia projektanta wynikające z ustawy Prawo budowlane nie mogą być zmieniane, czy też podważane czynnością prawną.

6 Warunki Kontraktowe FIDIC w procedurze „projektuj i buduj”
Zmiany w Kontraktach.- Kl. 13. W jaki sposób zatwierdzać Dokumenty Wykonawcy? Uprawnienia Inżyniera do zmian w dokumentacji technicznej (projekcie) Jak interpretować PFU i Warunki Kontraktu?

7 Podsumowanie i wnioski…
Kiedy stosować kontrakty „zaprojektuj i wybuduj”? W jaki sposób opisywać przedmiot zamówienia? Co może Inżynier i czego się od niego oczekuje? Co jest przyczyną sporów w kontraktach „zaprojektuj i wybuduj”?


Pobierz ppt "Kontrakty typu „zaprojektuj i wybuduj” – prawa i obowiązki Stron"

Podobne prezentacje


Reklamy Google