Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1Paweł Zejer Realizacja kontraktów drogowych GDDKiA w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC – wymiana doświadczeń w świetle planowanej realizacji Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1Paweł Zejer Realizacja kontraktów drogowych GDDKiA w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC – wymiana doświadczeń w świetle planowanej realizacji Programu."— Zapis prezentacji:

1 1Paweł Zejer Realizacja kontraktów drogowych GDDKiA w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC – wymiana doświadczeń w świetle planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych Warszawa, 23 marca 2012 Kontrakty typu zaprojektuj i wybuduj – prawa i obowiązki Stron P.E. Zejer

2 2Paweł Zejer Specyfika kontraktu zaprojektuj i wybuduj Wykonawca projektuje i dostarcza urządzenia czy też roboty, które mogą obejmować wszelkie połączenia robót inżynieryjnych, mechanicznych, elektrycznych czy też budowlanych, zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego W przypadku, kiedy Roboty mogą być zaprojektowane przez Zamawiającego, to znaczy kiedy Zamawiający jest w stanie optymalnie dobrać rozwiązania, winny być przez niego, czy na jego zlecenie zaprojektowane

3 3Paweł Zejer Dlaczego realizujemy inwestycje w systemie zaprojektuj i wybuduj ?

4 4Paweł Zejer Program funkcjonalno-użytkowy w systemie projektuj i buduj Zamawiający w programie funkcjonalno-użytkowym opisuje zadanie budowlane, podaje przeznaczenie ukończonych robót budowlanych, oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne, materiałowe i funkcjonalne (art. 31 ust. 3 Pzp) Wymagania zamawiającego powinny być określone przez podanie wymagań dotyczących przygotowania terenu budowy, architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia i zagospodarowania terenu. PFU musi zawierać warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

5 5Paweł Zejer Prawa i obowiązki projektanta projektu budowlanego. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość Autonomiczne uprawnienia projektanta wynikające z ustawy Prawo budowlane nie mogą być zmieniane, czy też podważane czynnością prawną.

6 6Paweł Zejer Warunki Kontraktowe FIDIC w procedurze projektuj i buduj Zmiany w Kontraktach.- Kl. 13. W jaki sposób zatwierdzać Dokumenty Wykonawcy? Uprawnienia Inżyniera do zmian w dokumentacji technicznej (projekcie) Jak interpretować PFU i Warunki Kontraktu?

7 7Paweł Zejer Podsumowanie i wnioski… - Kiedy stosować kontrakty zaprojektuj i wybuduj? - W jaki sposób opisywać przedmiot zamówienia? - Co może Inżynier i czego się od niego oczekuje? - Co jest przyczyną sporów w kontraktach zaprojektuj i wybuduj?


Pobierz ppt "1Paweł Zejer Realizacja kontraktów drogowych GDDKiA w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC – wymiana doświadczeń w świetle planowanej realizacji Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google