Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia i osiągnięcia programu Seniorzy realizowanego w latach 2005 – 2010 Poznań, 27 października 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia i osiągnięcia programu Seniorzy realizowanego w latach 2005 – 2010 Poznań, 27 października 2011."— Zapis prezentacji:

1

2 Założenia i osiągnięcia programu Seniorzy realizowanego w latach 2005 – 2010 Poznań, 27 października 2011

3 Priorytet zadaniowy zawarty w Miejskiej Strategii Polityki Społecznej: poprawa i ochrona jakości życia seniorów (Uchwała Rady Miasta Poznania nr XXXIII 2003 r. z dnia 18.11.2003r.) Zapisany w Planie Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2010 w priorytecie: Obywatelski Poznań jako program nr 28. (Uchwała Rady Miasta Poznania nr LVI/592/2004 z dnia 23.11.2004r.) Geneza powstania programu Seniorzy

4 Wsparcie najstarszych mieszkańców

5 Cel główny: Poprawa jakości życia mieszkańców Poznania w wieku poprodukcyjnym. Cele szczegółowe: stworzenie wielowariantowego programu mieszkaniowego adresowanego do osób starszych poszerzenie dostępu do systemu opieki geriatryczno – gerontologicznej zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji seniorów w społeczeństwie aktywizacja fizyczna likwidowanie barier w funkcjonowaniu seniorów zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osobistego osób starszych integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa wykorzystywanie potencjału osób starszych przeciwdziałanie negatywnym postawom wobec seniorów umożliwienie dostępu do społeczeństwa informacyjnego Cele programu Seniorzy

6 Planowane zadania: mieszkania w TBS opieka w lokalu komunalnym budowa DPS Planowane nakłady w latach 2005 - 2010: 11.031.680,00 zł Poniesione wydatki: 10.930.602,00 zł Projekt: Pomoc socjalno – bytowa

7 Projekt Pomoc socjalno – bytowa Osiągnięte efekty: Łącznie w latach realizacji programu pomocy mieszkaniowej udzielono 182 seniorom i ich rodzinom 141 lokali zostało przeznaczonych dla seniorów w budynkach TBS przy ul. Grabowej 22B i C oraz przy ul. Drewlańskiej 10 przeznaczonych wyłącznie dla osób starszych kierownik projektu: Renata Murczak (WGKiM UMP)

8

9 Projekt: Zdrowie Planowane zadania: utworzenie i działalność ośrodka geriatryczno – gerontologicznego Od juniora do seniora – badania seniorów i członków ich rodzin w kierunku otyłości Planowane nakłady w latach 2005 - 2010: 1.452.736,00 zł Poniesione wydatki: 1.347.652,00 zł

10 Projekt: Zdrowie Efekty realizacji projektu: Prowadzenie 2 ośrodków geriatryczno – gerontologicznych przez 2 ngo: Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej Hospicjum domowe Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie dla osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin Kierownik projektu: Urszula Piaszczyńska (WZiSS UMP)

11 Projekt: Bezpieczeństwo osobiste Planowane zadania: przygotowanie i wdrażanie programów edukacyjnych na temat przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z problemu uzależnień od alkoholu i współuzależnienia spotkania z seniorami mające na celu poprawę świadomości, zachowań i bezpieczeństwa osób starszych prowadzenie telefonu zaufania dla seniorów, których dotyka przemoc organizacja szkoleń wolontariuszy i zawodowych opiekunów osób starszych w zakresie bezpieczeństwa osobistego Planowane nakłady w latach 2005 - 2010: 468.891,00 zł Poniesione wydatki: 351.199,00 zł

12 Projekt: Bezpieczeństwo osobiste Osiągnięte efekty: W latach 2005 – 2010 przeszkolono 5.778 osób starszych, przyczyniło się to do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa osobistego najstarszych mieszkańców Poznania. W latach 2005 i 2006 działał telefon zaufania dla seniorów dotkniętych przemocą prowadzony przez fundację Familijny Poznań Kierownik projektu: do czerwca 2010 roku Artur Kokotkiewicz (WZiSS UMP)

13

14 Projekt: Aktywizacja fizyczna i psychiczna Planowane zadania: stworzenie ulg i zwiększenie dostępności dla poznańskich seniorów przy korzystaniu z pływalni organizacja różnorodnych form wypoczynku, które mają na celu integrację środowiska seniorów rozwijanie sieci dziennych placówek dla seniorów i wspieranie aktywności istniejących spartakiada dla seniorów przegląd twórczości artystycznej seniorów koncert w Teatrze Muzycznym z okazji dnia Seniora Z zakamarków pamięci i szuflad rozwijanie działalności informacyjno – doradczej dla osób starszych Planowane nakłady w latach 2005 - 2010: 2.283.470,00 zł Poniesione wydatki: 3.928.366,00 zł

15

16 Projekt: Aktywizacja fizyczna i psychiczna Osiągnięte efekty: średnio 2.986 osób korzystało w ciągu roku z utworzonych placówek działalności informacyjno – doradczej (od 1.500 do 4.704 osób rocznie) około 30 seniorów tygodniowo korzystało bezpłatnie z pływalni przy ul. Chwiałkowskiego odbyło się 5 Spartakiad (w każdym roku trwania programu), średnio 110 osób uczestniczyło w spartakiadzie seniorów (od 69 do 161 osób rocznie) średnio 3.656 osób rocznie brało udział w imprezach kulturalno – artystycznych (od 1.936 do 6.781 osób rocznie) w tym poprzez: korzystanie z różnorodnych form wypoczynku – średnio 1.071 os./rok udział w dziennych placówkach dla seniorów – średnio 1.081 os./rok udział w przeglądzie twórczości artystycznej – średnio 1.162 os./rok udział w Koncercie z okazji Dnia Seniora (5 koncertów w Teatrze Muzycznym) – średnio 340 os./rok Kierownik projektu: Ewa Wachowska (MOPR)

17

18 Projekt: Edukacja społeczna Planowane zadania: warsztaty artystyczne, udział w koncertach, przedstawieniach organizowanych przez placówki oświatowe międzypokoleniowa integracja seniorów z dziećmi oraz młodzieżą poprzez wspieranie dzieci w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych kawiarenki internetowe dla seniorów działania mające na celu przełamywanie stereotypów na temat starości (konferencje, kampanie społeczne) Planowane nakłady w latach 2005 - 2010: 245.000,00 zł Poniesione wydatki: 211.800,00 zł

19 Projekt: Edukacja społeczna Osiągnięte efekty: zrealizowano 34 warsztaty artystyczne dla seniorów zakończone wernisażem prac wykonanych przez seniorów, zorganizowano 7 koncertów oraz 5 wystaw, od 2006 roku rozpoczęto współpracę z 5 szkołami, w których organizowano zajęcia z rękodzieła artystycznego prowadzone przez seniorów dla dzieci, uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Niepodległości oraz Święta konstytucji 3 Maja, Klub Seniora 82 działający przy SP nr 82 organizował opiekę dla dzieci uczących się młodych matek oraz pomoc w opiece nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych,

20

21 Projekt: Edukacja społeczna c.d. osiągnięte efekty: od 2005 roku do 2007 roku funkcjonowało 6 kawiarenek internetowych, od 2008 do końca projektu 7 kawiarenek internetowych, średnio tygodniowo korzystało 90 seniorów konferencje, wystawa fotograficzna Portret seniora przyczyniły się do przełamywania stereotypów na temat starości, uświadamiając jaki potencjał posiadają osoby starsze i ile wnoszą w różnych dziedzinach; realizatorem zadania do 2007 roku były 3 ngo, od 2008 roku Fundacja SIC! Kierownik projektu: Aldona Karcz (Wydział Oświaty UMP)

22

23 jedyny do tej pory w Polsce miejski program kierowany do wszystkich seniorów z terenu zamieszkania społeczności lokalnej prezentował holistyczne podejście do spraw osób starszych realizacja programu opierała się o współpracę wielu podmiotów, które do tej pory wspólnie nie działały w rozwiązywaniu spraw seniorów zadania zawarte w programie przewidziane do realizacji przez organizacje pozarządowe spowodowały, że w latach 2005 – 2010 w budżecie Miasta były zagwarantowane środki na ich realizację; zapewnienie stabilności finansowania prowadzonych działań przyczyniło się do wzrostu zainteresowania organizacji projektami kierowanymi do seniorów (organizacje wcześniej nie zajmujące się seniorami poszerzyły spektrum swojego działania) funkcjonowanie programu przyczyniło się do zmian świadomości władz Poznania, co do wagi wzrastającej liczby osób starszych wśród mieszkańców Poznania (decyzja o powołaniu Miejskiej Rady Seniorów i Centrum Inicjatyw Senioralnych) Wartość dodana osiągnięta dzięki realizacji programu Seniorzy

24 Dane z 31.12.2010r. Wśród ogółu mieszkańców Polski 16,7 % stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym Wśród ogółu mieszkańców Poznania 18,9 % stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym Wsparcie najstarszych mieszkańców

25


Pobierz ppt "Założenia i osiągnięcia programu Seniorzy realizowanego w latach 2005 – 2010 Poznań, 27 października 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google