Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT INTERDYSCYPLINARNY URZĘDU m.st. WARSZAWY WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Warszawa, kwiecień 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT INTERDYSCYPLINARNY URZĘDU m.st. WARSZAWY WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Warszawa, kwiecień 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT INTERDYSCYPLINARNY URZĘDU m.st. WARSZAWY WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Warszawa, kwiecień 2009 r.

2 PODMIOTY REALIZUJĄCE DZIAŁANIA Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej - głównie działania socjalno-opiekuńcze - ok. 20.000 korzysta z różnych form zasiłków pieniężnych - ok. 10.000 korzysta z usług opiekuńczych Dzienne Domy Pobytu Dzienne Domy Pobytu - 15 ośrodków dziennego wsparcia prowadzonych przez OPS-y - z oferty miesięcznie korzysta ok. 1000 osób Domy Pomocy Społecznej Domy Pomocy Społecznej - 18 placówek całodobowej opieki - ok. 1 900 miejsc Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe - Programy samopomocowe i integracyjne dla środowisk emeryckich i kombatanckich w ramach umów rocznych – ok. 600.000 zł POLITYKA SPOŁECZNA MIASTA na rzecz SENIORÓW

3 PODMIOTY REALIZUJĄCE DZIAŁANIA Uniwersytety Trzeciego Wieku Uniwersytety Trzeciego Wieku - dofinansowanie w ramach umów wieloletnich (2007-2010) 11 UTW prowadzonych przez NGO - kwota 1.200 000 zł 11 UTW prowadzonych przez NGO - kwota 1.200 000 zł - umowy roczne – 4 UTW – kwota 135.000 zł Biura Urzędu m.st. Warszawy Biura Urzędu m.st. Warszawy - - Biuro Sportu i Rekreacji – program Senior – starszy, sprawniejszy. - Biuro Polityki Zdrowotnej - programy: - Miejski System Opieki Geriatrycznej - Opieka zdrowotna nad kombatantami - Program: Szczepienia ochronne przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (65 +) Wydziały Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy Wydziały Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy - lokalne programy aktywizacji seniorów – Wola – Druga młodość – wolski program senioralny; Rembertów – Rembertowska Akademia Seniora; Mokotów – Aktywny i Bezpieczny Senior; Żoliborz – Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, POLITYKA SPOŁECZNA MIASTA cd.

4 Wstępna diagnoza sytuacji seniorów w Warszawie 1. 23% mieszkańców Warszawy to osoby w wieku powyżej 60 roku życia 1. 23% mieszkańców Warszawy to osoby w wieku powyżej 60 roku życia 2. Seniorzy warszawscy nie są grupą jednorodną- są zróżnicowani pod względem statusu społecznego, poziomu wykształcenia sytuacji rodzinnej i zdrowotnej 2. Seniorzy warszawscy nie są grupą jednorodną- są zróżnicowani pod względem statusu społecznego, poziomu wykształcenia sytuacji rodzinnej i zdrowotnej 3. Są narażeni na izolację społeczną z powodu ograniczonej aktywności zawodowej i społecznej 3. Są narażeni na izolację społeczną z powodu ograniczonej aktywności zawodowej i społecznej 4. Pomoc i wsparcie Miasta dociera do wąskich grup seniorów, głównie w ramach instytucjonalnych form pomocy społecznej. 4. Pomoc i wsparcie Miasta dociera do wąskich grup seniorów, głównie w ramach instytucjonalnych form pomocy społecznej. 4. Seniorzy warszawscy poszukują oferty wykraczającej poza sferę socjalną. 4. Seniorzy warszawscy poszukują oferty wykraczającej poza sferę socjalną.

5 Rozpoczęcie ogólnomiejskiej dyskusji na temat seniorów na seminarium w sierpniu 2007r Promowanie innowacyjnych ofert skierowanych do seniorów w 2008 Wspieranie programów NGO skierowanych do seniorów Rozpoczęcie współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku Organizacja ogólnomiejskiej imprezy SENIORALIA 2008 – integracja środowisk NGO Utworzenie Zespołu Zadaniowego do Programu WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM dotychczasowe działania

6 Aktywizacja i integracja społeczna Warszawskich Seniorów Aktywizacja i integracja społeczna Warszawskich Seniorów Wykorzystanie seniorów jako kapitału społecznego – wiedzy i doświadczenia ; Wykorzystanie seniorów jako kapitału społecznego – wiedzy i doświadczenia ; Przeciwdziałanie izolacji społecznej i marginalizacji ; Przeciwdziałanie izolacji społecznej i marginalizacji ; Promowanie działań interdyscyplinarnych i innowacyjnych odpowiadających na potrzeby seniorów; Promowanie działań interdyscyplinarnych i innowacyjnych odpowiadających na potrzeby seniorów; WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM cel projektu

7 Trzy grupy odbiorców planowanego programu I grupa seniorzy samotni, niepełnosprawni wymagający pomocy socjalno-usługowej II grupa seniorzy aktywnie działający w organizacjach kombatanckich i emeryckich w UTW,stanowiący dla siebie grupę inicjującą aktywność i działania samopomocowe III grupa seniorzy chętnie korzystający z oferowanych przez Miasto działań twórczych, rozrywki intelektualnej ( np. noc muzeów, ogrody muzyczne), seniorzy, o często niskich dochodach tzw. stary portfel emerycki, stanowiący grupę o bezcennych wartościach wypływających z doświadczeń życiowych i zawodowych z potencjałem intelektualnym do wykorzystania w realizacji lokalnych programów społecznych ( seniorzy mają czas i energię oraz doświadczenie często bardzo wysokie kwalifikacje). WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM odbiorcy projektu

8 uruchomienie kampanii społecznej Warszawa przyjazna seniorom z udziałem mediów, lokalnej prasy, NGO uruchomienie kampanii społecznej Warszawa przyjazna seniorom z udziałem mediów, lokalnej prasy, NGO opracowanie i promocja miejskiego, przyjaznego systemu informacji odpowiadającego potrzebom i oczekiwaniom seniorów; opracowanie i promocja miejskiego, przyjaznego systemu informacji odpowiadającego potrzebom i oczekiwaniom seniorów; przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy i liderów lokalnych programów na rzecz seniorów; przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy i liderów lokalnych programów na rzecz seniorów; WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM planowane działania

9 zorganizowanie krajowej i międzynarodowej wymiany przykładów dobrych praktyk w dziedzinie aktywizacji seniorów zorganizowanie krajowej i międzynarodowej wymiany przykładów dobrych praktyk w dziedzinie aktywizacji seniorów organizowanie seminariów i konferencji na temat seniorów i z seniorami - tworzenie pozytywnego wizerunku Seniora Warszawskiego organizowanie seminariów i konferencji na temat seniorów i z seniorami - tworzenie pozytywnego wizerunku Seniora Warszawskiego rozwijanie interdyscyplinarnych działań na rzecz seniorów, wykorzystujących zasoby publicznych instytucji miejskich: sztuki, kultury, sportu, rekreacji, edukacji; rozwijanie interdyscyplinarnych działań na rzecz seniorów, wykorzystujących zasoby publicznych instytucji miejskich: sztuki, kultury, sportu, rekreacji, edukacji; Współpraca z placówkami naukowymi - porozumienia o współpracy Miasta z warszawskimi uczelniami. Współpraca z placówkami naukowymi - porozumienia o współpracy Miasta z warszawskimi uczelniami. WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM planowane działania

10 budowanie społeczeństwa obywatelskiego z udziałem wszystkich grup społecznych i wielu pokoleń budowanie społeczeństwa obywatelskiego z udziałem wszystkich grup społecznych i wielu pokoleń ożywienie aktywności społecznej w środowiskach lokalnych ożywienie aktywności społecznej w środowiskach lokalnych rozszerzenie oferty usług dla mieszkańców Warszawy rozszerzenie oferty usług dla mieszkańców Warszawy realizacja lokalnych projektów społecznych, udział seniorów w tych programach realizacja lokalnych projektów społecznych, udział seniorów w tych programach poprawa jakości ofert warszawskich placówek funkcjonujących w systemie pomocy społecznej poprawa jakości ofert warszawskich placówek funkcjonujących w systemie pomocy społecznej WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM rezultaty

11 BIURO KOORDYNUJĄCE: Biuro Polityki Społecznej WSPÓŁPRACA: Biura Urzędu m. st. Warszawy: Edukacji, Kultury, Polityki Zdrowotnej, Sportu i Rekreacji Biura Urzędu m. st. Warszawy: Edukacji, Kultury, Polityki Zdrowotnej, Sportu i Rekreacji Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy Organizacje pozarządowe (m.in.. Fundacja JA KOBIETA, FORUM 50+; PKPS, ZHP, Fundacja Świat na tak, organizacje kombatanckie, Uniwersytety III-go wieku) Organizacje pozarządowe (m.in.. Fundacja JA KOBIETA, FORUM 50+; PKPS, ZHP, Fundacja Świat na tak, organizacje kombatanckie, Uniwersytety III-go wieku) Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Pałac Młodzieży i Młodzieżowe Domy Kultury Pałac Młodzieży i Młodzieżowe Domy Kultury Warszawskie wyższe uczelnie, (m.in.: Akademia Pedagogiki Specjalnej i Akademia Wychowania Fizycznego) Warszawskie wyższe uczelnie, (m.in.: Akademia Pedagogiki Specjalnej i Akademia Wychowania Fizycznego) Warszawskie placówki kultury, ośrodki sportu Warszawskie placówki kultury, ośrodki sportu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programy europejskie, w szczególności program Grundvig Programy europejskie, w szczególności program Grundvig WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM partnerzy

12 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "PROJEKT INTERDYSCYPLINARNY URZĘDU m.st. WARSZAWY WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Warszawa, kwiecień 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google