Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Operacja, aby mogła być realizowana w ramach LSR musi wpisywać się w cele horyzontalne osi 4 PROW 2007 – 2013; Spełniać kryteria przyznania pomocy i kryteria.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Operacja, aby mogła być realizowana w ramach LSR musi wpisywać się w cele horyzontalne osi 4 PROW 2007 – 2013; Spełniać kryteria przyznania pomocy i kryteria."— Zapis prezentacji:

1

2 Operacja, aby mogła być realizowana w ramach LSR musi wpisywać się w cele horyzontalne osi 4 PROW 2007 – 2013; Spełniać kryteria przyznania pomocy i kryteria wyboru właściwe dla małych projektów; Musi realizować cele LSR: ogólne, szczegółowe oraz wpisywać się w konkretne przedsięwzięcia; Musi spełniać lokalne kryteria wyboru przyjęte przez LGD zapisane w LSR. Warunki przyznania pomocy:

3 Cele: Celem osi czwartej PROW 2007 – 2013 jest budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania na obszarach wiejskich nowych miejsc pracy, a także polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. Realizacja LSR powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

4 Procedura przyznawania pomocy: Operacje wybierane są w naborze zamkniętym (konkurs); Wnioski dotyczące wyboru operacji składane są w siedzibie LGD; Wyboru operacji dokonuje organ decyzyjny LGD; Operacje oceniane są pod względem zgodności z celami LSR i lokalnymi kryteriami wyboru. Do finansowania wybrane zostaną operacje uznane za zgodne z LSR.

5 Specyfika: Pomoc przyznawana jest według kolejności na liście operacji wybranych przez LGD; Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na obszarze objętym LSR lub realizuje operacje na obszarze objętym LSR – Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Tuczępy.

6 Efektowne aplikowanie o pomoc : Aby wniosek o wsparcie operacji w ramach LSR mógł otrzymać dofinansowanie, oprócz spełnienia wymogów określonych w PROW 2007-2013 oraz właściwych dla danej operacji aktach prawnych, musi także realizować cele ogólne, szczegółowe i wpisywać się w przedsięwzięcia określone w LSR oraz uzyskać wysoką ocenę merytoryczną organu decyzyjnego(Rada) pod względem spełnienia tzw. lokalnych kryteriów wyboru.

7 Cele i przedsięwzięcia:

8

9 Zapraszamy do składania wniosków!!! Szczegółowe informacje na stronie www.dorzeczewisly.pl w zakładce Nabór wniosków- Małe projekty.www.dorzeczewisly.pl


Pobierz ppt "Operacja, aby mogła być realizowana w ramach LSR musi wpisywać się w cele horyzontalne osi 4 PROW 2007 – 2013; Spełniać kryteria przyznania pomocy i kryteria."

Podobne prezentacje


Reklamy Google