Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Podsumowanie działalności Agencji Zatrudnienia z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w okresie od 31.01.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Podsumowanie działalności Agencji Zatrudnienia z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w okresie od 31.01.2009."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Podsumowanie działalności Agencji Zatrudnienia z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w okresie od r. do r. Kamila Skalska Pośrednik pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Olsztyn 2010

2 Wykaz aktów prawnych obowiązuj Wykaz aktów prawnych obowiązujących agencje zatrudnienia 1.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami); 2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie Agencji Zatrudnienia ( Dz. U. Nr 17 poz. 91.); 3.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095); 4.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.); 5. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz z późn. zm).

3 Działania WUP, związane z prowadzeniem rejestru agencji zatrudnienia 2009/2010 r. 1. Liczba starych certyfikatów wymienionych na nowe, zgodne z zał. 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia ( Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 91) Liczba rozpatrzonych w 2009/20010 r. wniosków o wpis do KRAZ Liczba certyfikatów wydanych w 2009/2010 r. (stan na dzień r.) Łączna liczba postępowań administracyjnych w sprawie wykreślenia z KRAZ, wszczętych w 2009/2010 r Liczba postępowań administracyjnych w sprawie wykreślenia, wszczętych z powodu niewykazania działalności za 2009 r. - 1 (działalność za 2008 r.) - 4 (działalność za 2009 r.) 6. Liczba decyzji administracyjnych w sprawie wykreślenia z KRAZ, wydanych na wniosek podmiotów Liczba decyzji administracyjnych w sprawie wykreślenia z KRAZ, wydanych z urzędu Liczba kontroli Agencji Zatrudnienia, przeprowadzonych w 2009 r W tym liczba stwierdzonych przypadków nieprzestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia. 1

4 Liczba czynnych agencji zatrudnienia w kraju, według stanu na dzień r.

5 Dane statystyczne za 2009 r. 1.Informacja o działalności w zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP; 2008 rok 2009 rok Różnica 2009 rok (cały kraj) Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji zatrudnienia (+150) w tym liczba kobiet (- 4)

6 Zestawienie zbiorcze z działalności agencji zatrudnienia w 2009 r. według grup zawodów w wyniku pośrednictwa pracy na terenie RP (10 najczęściej występujących grup zawodów) L.P.Symbol Nazwa grupy elementarnej zawodu OgółemKobietyMężczyźni Gospodarze budynków Sprzedawcy i demonstratorzy Kucharze Pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) Recepcjoniści i rejestratorzy Kelnerzy i pokrewni Spawacze i pokrewni Księgowi25232

7 Dane statystyczne za 2009 r. 2. Informacja o działalności pośrednictwa pracy w zakresie kierowania osób do pracy za granicą; 2008 rok2009 rokRóżnica 2009 rok (w skali kraju) Liczba osób, które podjęły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych (- 174)97300 w tym liczba kobiet (- 13)26583

8 Zestawienie zbiorcze z działalności agencji zatrudnienia w 2009 r. według grup zawodów w wyniku pośrednictwa pracy za granicą L.P.Symbol Nazwa grupy elementarnej zawodu OgółemKobietyMężczyźni Monterzy sprzętu elektronicznego Ogrodnicy, sadownicy i pokrewni Magazynierzy i pokrewni Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni Spawacze i pokrewni Zaopatrzeniowcy Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 101

9 Zestawienie zbiorcze z działalności agencji zatrudnienia w 2009 r. – kraje, do których agencje kierowały obywateli polskich L.P. Nazwa kraju OgółemKobietyMężczyźni 1.Norwegia Republika Czeska Niderlandy Wielka Brytania312 Razem:

10 Dane statystyczne za 2009 r. 3. Informacja z działalności agencji zatrudnienia – doradztwo personalne; 2008 rok2009 rok (w skali kraju) Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie prowadzenia analizy zatrudnienia u pracodawców, określenia kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy (- 291) Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowisko pracy9868 (- 30) Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji6257 (- 5) 9 175

11 Dane statystyczne za 2009 r. 4. Informacja z działalności agencji zatrudnienia – poradnictwo zawodowe; 2008 rok2009 rok (w skali kraju) Liczba osób korzystających z pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia (+308) Liczba osób korzystających z informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia (+2828) Liczba osób korzystających z grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy ( ) Liczba pracodawców korzystających z pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności z udzielanej informacji i doradztwa w tym zakresie (- 78) 8 638

12 Dane statystyczne za 2009 r. 5. Informacja z działalności agencji zatrudnienia – praca tymczasowa; 2008 rok2009 rok (w skali kraju) Liczba osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej (- 729) Liczba pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji zatrudnienia 1624 (+8)

13 Zestawienie zbiorcze z działalności agencji zatrudnienia w 2009 r. według grup zawodów w wyniku pracy tymczasowej (5 najczęściej występujących grup zawodów) L.P.Symbol Nazwa grupy elementarnej zawodu OgółemKobietyMężczyźni Kasjerzy i sprzedawcy biletów Pracownicy domowej opieki osobistej Sprzedawcy i demonstratorzy Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle

14 Zestawienie zbiorcze z działalności agencji zatrudnienia w 2009 r. – kraje, do których agencje kierowały obywateli polskich do pracy tymczasowej L.P. Nazwa kraju OgółemKobietyMężczyźni 1. Polska Belgia Niemcy81 0 Ogółem we wszystkich państwach:

15 Dla wszystkich agencji zatrudnienia istnieje możliwość wprowadzania rocznych danych z działalności za pomocą aplikacji KRAZ. Aby umożliwić agencjom wprowadzanie powyższych danych, każdemu z podmiotów został automatycznie nadany: Dla wszystkich agencji zatrudnienia istnieje możliwość wprowadzania rocznych danych z działalności za pomocą aplikacji KRAZ. Aby umożliwić agencjom wprowadzanie powyższych danych, każdemu z podmiotów został automatycznie nadany: login (nazwa użytkownika); hasło dostępu do aplikacji UWAGA!

16 Nazwa użytkownika dla agencji zatrudnienia została wpisana w bazie według takiej samej zasady dla wszystkich podmiotów: dwie litery az; podkreślnik dolny _; numer wpisu do rejestru np. az_10 Pierwsze hasło startowe dla istniejących podmiotów jest jednakowe i można je zmienić po pierwszym logowaniu do systemu.

17 OBSŁUGA INTERNETOWEGO WPROWADZANIA DANYCH Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ UWAGĘ! Kamila Skalska Pośrednik pracy tel. 89/ ,


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Podsumowanie działalności Agencji Zatrudnienia z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w okresie od 31.01.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google