Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Podsumowanie działalności Agencji Zatrudnienia z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w okresie od r. do r. Kamila Skalska Pośrednik pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Olsztyn 2010

2 Wykaz aktów prawnych obowiązujących agencje zatrudnienia
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie Agencji Zatrudnienia ( Dz. U. Nr 17 poz. 91.); Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn . zm.); Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz z późn . zm).

3 Działania WUP, związane z prowadzeniem rejestru agencji zatrudnienia 2009/2010 r.
1. Liczba starych certyfikatów wymienionych na nowe, zgodne z zał. 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia ( Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 91). 45 2. Liczba rozpatrzonych w 2009/20010 r. wniosków o wpis do KRAZ. 14 3. Liczba certyfikatów wydanych w 2009/2010 r. (stan na dzień r.) 4. Łączna liczba postępowań administracyjnych w sprawie wykreślenia z KRAZ, wszczętych w 2009/2010 r. 5. Liczba postępowań administracyjnych w sprawie wykreślenia, wszczętych z powodu niewykazania działalności za 2009 r. 1 (działalność za 2008 r.) 4 (działalność za 2009 r.) 6. Liczba decyzji administracyjnych w sprawie wykreślenia z KRAZ, wydanych na wniosek podmiotów. 3 7. Liczba decyzji administracyjnych w sprawie wykreślenia z KRAZ, wydanych z urzędu. 13 8. Liczba kontroli Agencji Zatrudnienia, przeprowadzonych w 2009 r. 9. W tym liczba stwierdzonych przypadków nieprzestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia. 1

4 Liczba czynnych agencji zatrudnienia w kraju, według stanu na dzień 21
Liczba czynnych agencji zatrudnienia w kraju, według stanu na dzień r.

5 Dane statystyczne za 2009 r. Informacja o działalności w zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP; 2008 rok 2009 rok Różnica (cały kraj) Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji zatrudnienia 1188 1338 (+150) w tym liczba kobiet 708 704 (- 4) 90 706

6 Nazwa grupy elementarnej zawodu
Zestawienie zbiorcze z działalności agencji zatrudnienia w 2009 r. według grup zawodów w wyniku pośrednictwa pracy na terenie RP (10 najczęściej występujących grup zawodów) L.P. Symbol Nazwa grupy elementarnej zawodu Ogółem Kobiety Mężczyźni 1. 9141 Gospodarze budynków 281 82 199 2. 5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 116 84 32 3. 5122 Kucharze 97 89 8 4. 5139 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 76 73 3 5. 9132 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 75 63 12 6. 3415 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 37 6 31 7. 4222 Recepcjoniści i rejestratorzy 35 34 1 8. 5123 Kelnerzy i pokrewni 29 17 9. 7212 Spawacze i pokrewni 25 10. 3432 Księgowi 23 2

7 Dane statystyczne za 2009 r. Informacja o działalności pośrednictwa pracy w zakresie kierowania osób do pracy za granicą; 2008 rok 2009 rok Różnica (w skali kraju) Liczba osób, które podjęły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych 674 500 (- 174) 97300 w tym liczba kobiet 265 152 (- 13) 26583

8 Nazwa grupy elementarnej zawodu
Zestawienie zbiorcze z działalności agencji zatrudnienia w 2009 r. według grup zawodów w wyniku pośrednictwa pracy za granicą L.P. Symbol Nazwa grupy elementarnej zawodu Ogółem Kobiety Mężczyźni 1. 8283 Monterzy sprzętu elektronicznego 210 60 150 2. 6213 Ogrodnicy, sadownicy i pokrewni 153 56 97 3. 4131 Magazynierzy i pokrewni 85 4. 9211 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 47 35 12 5. 7212 Spawacze i pokrewni 2 6. 3416 Zaopatrzeniowcy 1 7. 6131 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

9 Zestawienie zbiorcze z działalności agencji zatrudnienia w 2009 r
Zestawienie zbiorcze z działalności agencji zatrudnienia w 2009 r. – kraje, do których agencje kierowały obywateli polskich L.P. Nazwa kraju Ogółem Kobiety Mężczyźni 1. Norwegia 238 56 182 2. Republika Czeska 210 60 150 3. Niderlandy 49 35 14 4. Wielka Brytania 3 1 2 Razem: 500 152 348

10 Dane statystyczne za 2009 r. 3. Informacja z działalności agencji zatrudnienia – doradztwo personalne; 2008 rok 2009 rok (w skali kraju) Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie prowadzenia analizy zatrudnienia u pracodawców, określenia kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy 991 700 (- 291) 9 491 Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowisko pracy 98 68 (- 30) 10 932 Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji 62 57 (- 5) 9 175

11 Dane statystyczne za 2009 r. 4. Informacja z działalności agencji zatrudnienia – poradnictwo zawodowe; 2008 rok 2009 rok (w skali kraju) Liczba osób korzystających z pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia 2 568 2 876 (+308) 97 357 Liczba osób korzystających z informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia 1 067 3 895 (+2828) Liczba osób korzystających z grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 4 029 ( ) 51 456 Liczba pracodawców korzystających z pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności z udzielanej informacji i doradztwa w tym zakresie 142 64 (- 78) 8 638

12 Dane statystyczne za 2009 r. 5. Informacja z działalności agencji zatrudnienia – praca tymczasowa; 2008 rok 2009 rok (w skali kraju) Liczba osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej 1 185 393 (- 729) Liczba pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji zatrudnienia 16 24 (+8) 10 826

13 Zestawienie zbiorcze z działalności agencji zatrudnienia w 2009 r
Zestawienie zbiorcze z działalności agencji zatrudnienia w 2009 r. według grup zawodów w wyniku pracy tymczasowej (5 najczęściej występujących grup zawodów) L.P. Symbol Nazwa grupy elementarnej zawodu Ogółem Kobiety Mężczyźni 1. 4211 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 135 133 2 2. 5133 Pracownicy domowej opieki osobistej 81 3. 5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 70 38 32 4. 7411 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 43 35 8 5. 9321 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 40 18 22

14 Zestawienie zbiorcze z działalności agencji zatrudnienia w 2009 r
Zestawienie zbiorcze z działalności agencji zatrudnienia w 2009 r. – kraje, do których agencje kierowały obywateli polskich do pracy tymczasowej L.P. Nazwa kraju Ogółem Kobiety Mężczyźni 1. Polska 309 231 78 2. Belgia 3 1 2 3. Niemcy 81 Ogółem we wszystkich państwach: 393 313 80

15 UWAGA! Dla wszystkich agencji zatrudnienia istnieje możliwość wprowadzania rocznych danych z działalności za pomocą aplikacji „KRAZ”. Aby umożliwić agencjom wprowadzanie powyższych danych, każdemu z podmiotów został automatycznie nadany: login (nazwa użytkownika); hasło dostępu do aplikacji

16 Nazwa użytkownika dla agencji zatrudnienia została wpisana w bazie według takiej samej zasady dla wszystkich podmiotów: dwie litery „az”; podkreślnik dolny „_”; numer wpisu do rejestru np. az_10 Pierwsze hasło startowe dla istniejących podmiotów jest jednakowe „12345” i można je zmienić po pierwszym logowaniu do systemu.

17 OBSŁUGA INTERNETOWEGO WPROWADZANIA DANYCH Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Kamila Skalska Pośrednik pracy tel. 89/522 79 90,


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google