Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena stanu realizacji PO KL w zakresie Działań wdrażanych przez WUP Olsztyn ze szczególnym uwzględnieniem Działania 6.1 Narada z Dyrektorami PUP Święta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena stanu realizacji PO KL w zakresie Działań wdrażanych przez WUP Olsztyn ze szczególnym uwzględnieniem Działania 6.1 Narada z Dyrektorami PUP Święta."— Zapis prezentacji:

1 Ocena stanu realizacji PO KL w zakresie Działań wdrażanych przez WUP Olsztyn ze szczególnym uwzględnieniem Działania 6.1 Narada z Dyrektorami PUP Święta Lipka 2 – 3 października 2008r.

2 PO KL w roku 2008 – stan realizacji konkursów Konkursy zakończone: - Poddziałanie 6.1.1 – 26 czerwca - Poddziałanie 8.1.1 - 1 lipca - Poddziałanie 8.1.3 - 1 lipca Konkursy zawieszone – nabór wstrzymany: - Działanie 6.2 – 30 lipca - Działanie 6.3 – 30 września - Poddziałanie 8.1.2 – 8 sierpnia Konkurs w trakcie – 6.1.2 ( PUP)

3 Realizacja konkursów w PO KL w roku 2008 Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Alokacja Liczba złożonych wniosków w odpowiedzi na konkursy Wartość wszystkich złożonych wniosków Wnioski skierowane na KOP Wyniki oceny merytorycznej LiczbaWartośćLiczba pozytywnych formalnie i ich wartość Liczba wniosków pozytywnych i ich wartość Liczba podpisanych umów i ich wartość Priorytet VI22 082 799,90 265 266 466 113,15198172 741 453,03 109 103 187 226,414018 442 540,88 6.1.18 425 788,0010773 651 172,538961 710 244,136040 542 117,71127 971 378,89 6.1.215 000 000,00 1710 338 189,131710 338 189,13169 895 953,13169 895 953,13 6.212 527 985,0072179 061 918,854298 267 178,89 21 52 153 529,60-- 6.3937 612,00 69 3 414 832,64 50 2 425 840,8812595 625,9712575 208,86 Działanie 8.135 803 287,67226161 313 114,51168128 999 976,1386175 684 565,294123 672 265,74 8.1.1.25 198 909,16162123 385 450,6512093 952 332,467958 166 065,333420 120 934,12 8.1.29 929 193,356337 281 101,184734 401 080,992613 684 710,9363 166 349,94 8.1.3675 185,161646 562,681 1 1 OGÓŁEM57 886 087,57491427 779 227,66366301 741 429,16193278 871 791,708142 114 806,65 Stan na dzień 30.09.2008r.

4 Poddziałanie 6.1.3 - projekty systemowe PUP ( stan realizacji) Realizacja do końca roku, Wysoki poziom zaawansowania, Liczne zmiany w projektach – pełne wykorzystanie środków, Liczba osób objętych wsparciem – 12 610, Liczba udzielonych dotacji – 1523, Najwięcej środków na finansowanie staży i dotacji

5 Poddziałanie 6.1.2 - projekty PUP ( stan realizacji) Podpisaliśmy 16 umów ( lipiec i sierpień) Ostatnie wnioski będą złożone i ocenione w październiku Zmiana Dokumentacji konkursowej (od 1 października) Projekty realizowane pomiędzy 01.05.08r. a 31.05.15r. 70% środków na zatrudnienie pośredników i doradców 4 PUP realizują badania 226 pracowników kluczowych będzie przeszkolonych Zakontraktowanie całej alokacji

6 Podsumowanie Około 60% wniosków poprawnych formalnie uzyskuje pozytywną ocenę merytoryczną, Doświadczenie Beneficjentów – coraz lepsza jakość wniosków, Znaczący wzrost udziału: jst i NGO Utrudnienia we wdrażaniu: - zmiany przepisów i wytycznych! - fluktuacja kadry

7 Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL W ramach komponentu regionalnego wg stanu na dzień 31 sierpnia br. zostało podpisanych łącznie 2 596 umów. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wyniosła blisko 1,8 mld zł.

8 W ramach komponentu regionalnego od początku realizacji programu zatwierdzono 996 wniosków o płatność. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła prawie 235 mln zł.

9

10


Pobierz ppt "Ocena stanu realizacji PO KL w zakresie Działań wdrażanych przez WUP Olsztyn ze szczególnym uwzględnieniem Działania 6.1 Narada z Dyrektorami PUP Święta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google