Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi."— Zapis prezentacji:

1 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn 27 maja 2011 r.

2 Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach PO KL 1914 wniosków złożonych na konkursy na kwotę prawie 1,6 mld zł; Prawie 90% wniosków poprawnych formalnie (od 2010r ok.100%); Podpisaliśmy ponad 350 umów; W trakcie realizacji 149 projektów; WUP zakontraktował ponad 83% środków (Priorytet VI i Działanie 8.1);

3 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI * W tym ,00 zł na realizację projektów innowacyjnych oraz ,00 zł na realizację projektów współpracy ponadnarodowej. ** Konkursy wstrzymane z powodu przekroczenia alokacji w Działaniu 6.1 – projekty systemowe PUP 99,39% , , ,17Priorytet VI 50,52% , ,00** , ,83% , ,00** , ,54% , , , ,86 % ,370, , ,10% , ,00** , ,44% ,94** ,00* ,506.1 Zaangażowanie (%) Alokacja Rok 2011 Kontraktacja zaktualizowana o końcowe rozliczenie projektów Działanie /Poddziałanie

4 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII - Działanie 8.1 Kwota ,00 zł na realizację projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach 1 typu operacji w Poddziałaniu 8.1.1, ,00 zł na realizację projektów innowacyjnych oraz ,00 zł na realizację projektów ponadnarodowych w ramach typów operacji w Poddziałaniu (pochodzące ze środków Priorytetu VIII). 55,42% , , ,96 Działanie ,86% ,260, , ,67% ,790, , ,85% , , , ,55% , ,00* , Zaangażowanie (%) Alokacja Rok 2011Kontraktacja zaktualizowana o końcowe rozliczenie projektów Działanie /Poddziałanie

5 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL wg stanu na 30 kwietnia 2011 r. Źródło: informacja miesięczna z realizacji PO KL (na podstawie KSI SIMIK)

6 Konkursy w 2011 r. Zmiany w Systemie Wdrażania POKL po 1 stycznia 2011r.– przygotowanie Beneficjentów i pracowników WUP– szkolenia i spotkania informacyjne; Środki finansowe przeznaczone na konkursy - 88,5 mln zł, - 36,5 mln zł w Priorytecie VI, - 52 mln zł w Działaniu 8.1 PO KL Planowana liczba konkursów - 22: - 14 w Priorytecie VI - konkursy zawieszone z powodu nadkontraktacji w Działaniu 6.1 – możliwe ogłoszenie w III - IV kwartale za zgodą IZ. Dotychczas podpisano tylko aneksy do umów z PUP na realizacje projektów systemowych na kwotę zł. ; - 8 w Działaniu 8.1- terminy ogłaszania konkursów: 15 marca (2), 31 marca (1), 24 maja (3), 2 sierpnia (2);

7 Działanie / PoddziałanieTermin ogłoszeniaAlokacja Poddziałanie (konkurs otwarty na 1 i 2 typ operacji) 15 marca w trakcie oceny merytorycznej zł Poddziałanie (konkurs otwarty na 1 i 2 typ; p-kty konsultacyjne) 24 maja zł Poddziałanie PWP (konkurs otwarty na 1 typ operacji) 24 maja zł Poddziałanie (konkurs otwarty na 5 typ operacji) 15 marca w trakcie oceny merytorycznej zł Poddziałanie (konkurs otwarty szybka ścieżka; outplacement) 31 marca w trakcie oceny merytorycznej zł Poddziałanie (konkurs otwarty na 4 typ operacji) 2 sierpnia zł Działanie PWP (konkurs zamknięty na 1,2 i 3 typ operacji z ) 2 sierpnia zł Działanie 8.1 – projekty innowacyjne (konkurs zamknięty dot. wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa) 24 maja zł

8 Krajowa Rezerwa Wykonania Pierwsze miejsce w kraju – dodatkowa kwota dla regionu – ponad 68 mln EURO (22,9% dotychczasowych środków) tj ok.270 mln. zł. Pozostałe 7 regionów: zachodniopomorskie, opolskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie, pomorskie; IZ podzieliła w sumie ponad 350 mln euro. Podział KRW w regionie: ponad 60% dla WUP ( ok 165 mln zł.) w szczególności na: – – ok. 90,5 mln zł. – – ok. 2 mln.zł. – 6.2 – ok. 49,2 mln. zł – – ok. 23,5 mln zł. Planowany termin uruchomienia środków KRW – 2012r.

9 Krajowa Rezerwa Wykonania – możliwe kierunki wykorzystania - Przeciwdziałanie marginalizacji osób młodych (6.1.1, 6.1.2, 6.2) Promocja i rozwój przedsiębiorczości (6.2) Długotrwały model wsparcia osób w wieku 50+ i niepełnosprawnych (6.1.1, 6.1.2, 6.2, 8.1.1) Rozwój umiejętności miękkich ( osoby wchodzące i powracające na rynek pracy) - P.VI, Rozwój branż strategicznych dla regionu – szkolenia na potrzeby przedsiębiorców działających w tych branżach (8.1.1).

10 Zmiany w PO KL – przegląd śródokresowy kwestie horyzontalne Konsolidacja oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach jednego Priorytetu; Zwiększenie efektywności działań adresowanych do osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (zwłaszcza 45+/50+); Zwiększenie efektywności i dostępności wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych.

11 Zmiany m.in - nowa forma wsparcia – instrumenty zwrotne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (pilotaż)- Działanie 6.2; - rezygnacja z dalszej realizacji Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – wysoki poziom realizacji wskaźnika; - zakończenie realizacji 3 typu operacji w Poddzialaniu ( kształcenie ustawiczne w Priorytecie IX – ICT i szkolenia językowe - skupienie w jednym Priorytecie kształcenia dorosłych). - dezagregacja wartości docelowych wskaźników w komponencie regionalnym PO KL; - zwiększenie alokacji w Działaniach w niektórych regionach o KRW

12 Harmonogram zatwierdzania zmian – robocze konsultacje z KE propozycji zmian PO KL wypracowanych w ramach przeglądu śródokresowego - maj 2011 – przedstawienie i zatwierdzenie propozycji zmian treści PO KL, w tym zmian wynikających z podziału KRW - KM PO KL - czerwiec 2011 – oficjalne przekazanie propozycji zmian w PO KL do KE - Czerwiec 2011 – decyzja KE ws. zmiany PO KL - Koniec 2011

13 Plany działania na 2012 rok Uwzględnienie m.in. kierunków wykorzystania KRW, wyników badań, rekomendacji IZ i Komisji Europejskiej, stopnia osiągnięcia wskaźników; Priorytetowe kierunki wsparcia na rok 2012 w poszczególnych obszarach – IZ, KE – maj ; Pierwsze wersje dokumentów - czerwiec; Konsultacje z grupami roboczymi i konsultacje społeczne poprzez strony internetowe) -czerwiec/lipiec i wrzesień/październik; Zatwierdzenie Planów przez IZ – grudzień.

14 14 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, Olsztyn Tel , Fax Punkt informacyjny EFS, tel ,


Pobierz ppt "1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podsumowanie i najbliższe plany - Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google