Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ocena realizacji PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Zdzisław Szczepkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie IV posiedzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ocena realizacji PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Zdzisław Szczepkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie IV posiedzenie."— Zapis prezentacji:

1 1 Ocena realizacji PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Zdzisław Szczepkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie IV posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 kwietnia 2009 r.

2 2 Plan prezentacji Podsumowanie konkursów PO KL z lat Stan wdrażania PO KL w regionie na podstawie informacji miesięcznej z dnia r. Stan realizacji 7 konkursów PO KL ogłoszonych w dniu r. Działania podejmowane przez WUP w ramach programu antykryzysowego.

3 3 Podsumowanie konkursów lat Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Alokacja Wnioski złożone w odpowiedzi na konkursy Wnioski skierowane na KOP Wyniki oceny merytorycznej LiczbaWartość Liczba pozytywnych formalnie i ich wartość Liczba wniosków pozytywnych i ich wartość Liczba podpisanych umów i ich wartość Priorytet VI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18* pilotaż , , , , ,00 Działanie , , , , , , , , , , , , , , , , , pilotaż , , , , ,20 OGÓŁEM , , , , ,87 * Ostatnia umowa z alokacji podpisana w dniu , na kwotę 50 tys. zł.

4 4

5 5 Poziom kontraktacji i płatności w komponencie regionalnym - komentarz Najwyższy poziom kontraktacji mierzony pod względem stopnia wykorzystania alokacji ma województwo warmińsko-mazurskie (21,1%) przy średniej krajowej 10,9%. Najwyższy poziom płatności mierzony pod względem stopnia wykorzystania alokacji ma województwo warmińsko-mazurskie (7,4%) przy średniej krajowej 4,1%.

6 6

7 7 Poziom kontraktacji i płatności w Priorytecie VI - komentarz Najwyższy poziom kontraktacji mierzony pod względem stopnia wykorzystania alokacji ma województwo warmińsko-mazurskie (35,5%) przy średniej krajowej 17,1%. Najwyższy poziom płatności mierzony pod względem stopnia wykorzystania alokacji ma województwo warmińsko-mazurskie (16,3%) przy średniej krajowej 9,9%.

8 8

9 9 Poziom kontraktacji i płatności w Priorytecie VIII - komentarz Najwyższy poziom kontraktacji mierzony pod względem stopnia wykorzystania alokacji ma województwo świętokrzyskie (17,2%) przy średniej krajowej 8,1%. Województwo warmińsko-mazurskie jest na 2 miejscu (15,1%). Poziom kontraktacji w regionie w ramach Działania 8.1 wynosi 13,73%. Najwyższy poziom płatności mierzony pod względem stopnia wykorzystania alokacji ma województwo świętokrzyskie (3,2%) przy średniej krajowej 1,1%. Województwo warmińsko-mazurskie jest na 2 miejscu (3,1%). Poziom płatności w regionie w ramach Działania 8.1 wynosi 3,45%.

10 10 Realizacja konkursów PO KL 2009 – stan na 14 kwietnia 2009 r. Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Liczba złożonych wniosków w odpowiedzi na konkursy. Wnioski skierowane na KOP Alokacja Wartość wszystkich złożonych wniosków LiczbaWartość Liczba pozytywnych formalnie i ich wartość Priorytet VI , , , , , , B , , , , , , , , ,62 Działanie , , , , , , , , , , , ,70 OGÓŁEM , , ,51

11 11 Działania podejmowane przez WUP w ramach programu antykryzysowego (1) Działania zrealizowane: Zwiększono w 2008 r. alokację przeznaczona na projekty systemowe powiatowych urzędów pracy ( Poddziałanie ) z 45 mln zł. do 72 mln zł tj. o 27 mln zł. W 2009 r. ponownie zwiększono alokację w Poddziałaniu do 76 mln zł. (pierwotnie zakładano 6 mln mniej ). Z pozyskanych na 2009r. środków Funduszu Pracy 17,7 mln zł – o ponad 10 mln zł więcej niż w roku ubiegłym – pozostających w dyspozycji samorządu województwa (tzw. rezerwa Marszalka) zostało przeznaczonych na wsparcie działań głównie outplacementowych realizowanych przez pup.

12 12 Działania podejmowane przez WUP w ramach programu antykryzysowego (2) Działania zrealizowane: Z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej w regionie warmińsko – mazurskim, przyspieszone zostały konkursy w ramach Priorytetu VI i Działania 8.1 PO KL, w których do zakontraktowania w roku 2009 jest 72,6 mln zł, w tym w ramach Poddziałania przeznaczono 30 mln zł. na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwoju kwalifikacji kadr i w zakresie doradztwa.

13 13 Działania podejmowane przez WUP w ramach programu antykryzysowego (3) Działania zrealizowane: W ramach działania 6.2 PO KL przeznaczono 15 mln zł (o 3 mln zł. więcej niż w roku ubiegłym) na wspieranie przedsiębiorczości w regionie. Również w ramach projektów systemowych realizowanych przez PUP, w ramach zwiększonej alokacji, istnieje możliwość dofinansowania kwotą do prawie 18 tys. zł, osób bezrobotnych, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą.

14 14 Działania podejmowane przez WUP w ramach programu antykryzysowego (4) Działania zrealizowane: Podjęto działania zmierzające do jak najpełniejszego wsparcia Projektodawców z terenu Warmii i Mazur - preferowanie Beneficjentów z naszego regionu (dodatkowe punkty na ocenie merytorycznej) - pieniądze przeznaczone na realizację komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w części dotyczącej obsługi i zarządzania projektami zostają w regionie.

15 15 Działania podejmowane przez WUP w ramach programu antykryzysowego (5) Działania zrealizowane: Zastosowanie ułatwień i usprawnień - możliwość uzupełniania drobnych uchybień i błędów oczywistych we wnioskach na etapie oceny formalnej – dzięki temu ok. 90% wniosków jako poprawne formalnie przekazywanych jest do oceny merytorycznej. Szeroki dostęp do informacji oraz wsparcie na etapie przygotowywania wniosków: - spotkania informacyjne, - szkolenia dla Projektodawców zgodne z ich zapotrzebowaniem m.in. z zakresu tworzenia, zarządzania i rozliczania projektów oraz pomocy publicznej.

16 16 Działania podejmowane przez WUP w ramach programu antykryzysowego (6) Najbliższe plany: Jak najszybsze zakończenie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach dotychczas ogłoszonych 7 konkursów – przewidywany termin zakończenia oceny merytorycznej: I połowa maja br. Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków (316 na kwotę ponad 264 mln zł), których wartość w niektórych Działaniach/Poddziałaniach znacznie przekracza dostępne alokacje, prawdopodobnie konkursy zostaną zakończone po pierwszych posiedzeniach KOP.

17 17 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "1 Ocena realizacji PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Zdzisław Szczepkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie IV posiedzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google