Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Technika biurowa mgr Paweł Dąbrowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Technika biurowa mgr Paweł Dąbrowski"— Zapis prezentacji:

1 1 Technika biurowa mgr Paweł Dąbrowski pdabrow@wspiz.edu.pl

2 2 Informatyzacja usług publicznych Plan informatyzacji państwa na lata 2007 – 2010 – rozporządzenie Rady Ministrów; Plan informatyzacji państwa na lata 2007 – 2010 – rozporządzenie Rady Ministrów; Projekty ponadsektorowe – projekty, których zakres obejmuje więcej niż jeden dział administracji; Projekty ponadsektorowe – projekty, których zakres obejmuje więcej niż jeden dział administracji; Projekty sektorowe – projekty informatyczne, których zakres mieści się tylko w jednym dziale administracji. Projekty sektorowe – projekty informatyczne, których zakres mieści się tylko w jednym dziale administracji.

3 3 Projekty ponadsektorowe Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (E-PUAP); Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (E-PUAP); Sieć teleinformatyczna administracji publicznej (STAP); Sieć teleinformatyczna administracji publicznej (STAP); pl.Id – Polska ID Karta; pl.Id – Polska ID Karta; SIS II, VIS; SIS II, VIS;

4 4 Projekty sektorowe CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; E – deklaracje; E – deklaracje; PESEL II; PESEL II; Informatyzacja Ksiąg Wieczystych; Informatyzacja Ksiąg Wieczystych; Zintegrowany System Zarządzania Zadaniowym Budżetem Państwa; Zintegrowany System Zarządzania Zadaniowym Budżetem Państwa; Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej. Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej.

5 5 Programy sektorowe i ponadsektorowe

6 6 E-deklaracje Obsługa deklaracje PIT, CIT, VAT, NIP, PCC; Obsługa deklaracje PIT, CIT, VAT, NIP, PCC; Obsługa dokumentów innych niż deklaracje (np. podania); Obsługa dokumentów innych niż deklaracje (np. podania); Sprawdzanie stanu sprawy; Sprawdzanie stanu sprawy; Dostęp do informacji o stanie rozliczeń podatnika; Dostęp do informacji o stanie rozliczeń podatnika; Aktualizacja danych o podmiocie; Aktualizacja danych o podmiocie; Potwierdzenie danych identyfikacyjnych podmiotu; Potwierdzenie danych identyfikacyjnych podmiotu; Portal informacyjny i informacja dedykowana; Portal informacyjny i informacja dedykowana; Centralny Rejestr Podmiotów; Centralny Rejestr Podmiotów; Wydawanie zaświadczeń; Wydawanie zaświadczeń; Płatności elektroniczne. Płatności elektroniczne.

7 7 E - deklaracje Podatnik przesyła zawiadomienie o zamiarze przesyłania deklaracji w formie elektronicznej do urzędu skarbowego oraz wskazuje osoby upoważnione do składania zeznań podatkowych. Podatnik przesyła zawiadomienie o zamiarze przesyłania deklaracji w formie elektronicznej do urzędu skarbowego oraz wskazuje osoby upoważnione do składania zeznań podatkowych. Osoba upoważniona przesyła do urzędu skarbowego zgłoszenie potwierdzające wolę składania deklaracji w imieniu podatnika. Osoba upoważniona przesyła do urzędu skarbowego zgłoszenie potwierdzające wolę składania deklaracji w imieniu podatnika. Naczelnik urzędu skarbowego weryfikuje poprawność danych w zawiadomieniu. Naczelnik urzędu skarbowego weryfikuje poprawność danych w zawiadomieniu. Naczelnik wydaje zaświadczenie o możliwości składania dokumentów elektronicznych przez podatnika. Naczelnik wydaje zaświadczenie o możliwości składania dokumentów elektronicznych przez podatnika. Po otrzymaniu zaświadczenia, podatnik może wysyłać e- deklaracje podpisane bezpiecznym, certyfikowanym podpisem elektronicznym. Po otrzymaniu zaświadczenia, podatnik może wysyłać e- deklaracje podpisane bezpiecznym, certyfikowanym podpisem elektronicznym.

8 8 Przebieg składania e - deklaracji Elektroniczne składanie deklaracji jest możliwe na trzy sposoby: Elektroniczne składanie deklaracji jest możliwe na trzy sposoby: bezpośrednio przez Portal dla Podatnika - gdzie deklaracja wypełniana jest on-line, z użyciem przeglądarki internetowej; bezpośrednio przez Portal dla Podatnika - gdzie deklaracja wypełniana jest on-line, z użyciem przeglądarki internetowej; przez aplikację off-line. Oczywiście w momencie wysyłania deklaracji na adres urzędu trzeba będzie nawiązać połączenie z siecią; przez aplikację off-line. Oczywiście w momencie wysyłania deklaracji na adres urzędu trzeba będzie nawiązać połączenie z siecią; z wykorzystaniem aplikacji dostarczonych przez producentów oprogramowania, które będą pozwalały na przesyłanie deklaracji podatkowych bezpośrednio z systemów księgowo-finansowych podatnika. z wykorzystaniem aplikacji dostarczonych przez producentów oprogramowania, które będą pozwalały na przesyłanie deklaracji podatkowych bezpośrednio z systemów księgowo-finansowych podatnika.

9 9 Przebieg cd. System generuje komunikat potwierdzający poprawność złożenia deklaracji; System generuje komunikat potwierdzający poprawność złożenia deklaracji; Brak komunikatu oznacza, że procedura złożenia deklaracji nie powiodła się; Brak komunikatu oznacza, że procedura złożenia deklaracji nie powiodła się;

10 10 Dostępność Od sierpnia 2006 możliwość przesyłania e­ Deklaracji mieli jedynie przedsiębiorcy, których roczne przychody netto przekroczyły równowartość 5 mln euro, a więc ok. 7,5 tys. firm.; Od sierpnia 2006 możliwość przesyłania e­ Deklaracji mieli jedynie przedsiębiorcy, których roczne przychody netto przekroczyły równowartość 5 mln euro, a więc ok. 7,5 tys. firm.; Spośród uprawnionych do skorzystania z rozliczania się z niektórych podatków przez internet za 2006 r. z możliwości tej skorzystało zaledwie 313 firm. Spośród uprawnionych do skorzystania z rozliczania się z niektórych podatków przez internet za 2006 r. z możliwości tej skorzystało zaledwie 313 firm.

11 11 Jaka koncepcja informatyzacji państwa ? Przeciwstawne koncepcje 1. Państwo powinno dążyć do stworzenia niewielkiej ilości dużych systemów informatycznych, co pozwoli na lepszą koordynację działań administracyjnych i uprości procedury, zgodnie z zasadą move data not people. (Oleński 2005, Kieżun 2005); 2. Państwo powinno unikać tworzenia dużych rejestrów (systemów informatycznych) gromadzących różnorakie dane, gdyż jest to zagrożenia dla istoty praw obywatelskich (Stawecki 2005).

12 12 Przeciwstawne koncepcje – odzwierciedlenie w prawie Art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji: Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu (…) nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Art. 35 ust. 4 ustawy o statystyce publicznej: Gromadzenie w jednym zbiorze lub bazie danych wszystkich zebranych przez służby statystyki publicznej danych osobowych dotyczących konkretnej osoby fizycznej, pochodzących z różnych badań statystycznych, które w połączeniu mogą służyć do charakterystyki lub oceny osoby jest zabronione.

13 13 Bariery informatyzacji urzędów w Polsce. Raport2004

14 14 Raport pokontrolny NIK – Świadczenie usług publicznych przez niektóre organy administracji rządowej przy zastosowaniu mediów elektronicznych NIK negatywnie ocenia wykonanie strategii rządowych w tym zakresie; NIK negatywnie ocenia wykonanie strategii rządowych w tym zakresie; Nie został zrealizowany sztandarowy projekt rządu Wrota Polski – utworzenia platformy internetowej, w celu świadczenia w drodze elektronicznej szeregu usług administracyjnych; Nie został zrealizowany sztandarowy projekt rządu Wrota Polski – utworzenia platformy internetowej, w celu świadczenia w drodze elektronicznej szeregu usług administracyjnych; Negatywnie oceniono realizację budowy CEPIK Negatywnie oceniono realizację budowy CEPIK Negatywnie oceniono funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej. Negatywnie oceniono funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej.


Pobierz ppt "1 Technika biurowa mgr Paweł Dąbrowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google