Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Paweł Dąbrowski pdabrow@wspiz.edu.pl Technika biurowa mgr Paweł Dąbrowski pdabrow@wspiz.edu.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Paweł Dąbrowski pdabrow@wspiz.edu.pl Technika biurowa mgr Paweł Dąbrowski pdabrow@wspiz.edu.pl."— Zapis prezentacji:

1 mgr Paweł Dąbrowski pdabrow@wspiz.edu.pl
Technika biurowa mgr Paweł Dąbrowski

2 Informatyzacja usług publicznych
Plan informatyzacji państwa na lata 2007 – 2010 – rozporządzenie Rady Ministrów; Projekty ponadsektorowe – projekty, których zakres obejmuje więcej niż jeden dział administracji; Projekty sektorowe – projekty informatyczne, których zakres mieści się tylko w jednym dziale administracji.

3 Projekty ponadsektorowe
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (E-PUAP); Sieć teleinformatyczna administracji publicznej (STAP); pl.Id – Polska ID Karta; SIS II, VIS;

4 Projekty sektorowe CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
E – deklaracje; PESEL II; Informatyzacja Ksiąg Wieczystych; Zintegrowany System Zarządzania Zadaniowym Budżetem Państwa; Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej.

5 Programy sektorowe i ponadsektorowe

6 E-deklaracje Obsługa deklaracje PIT, CIT, VAT, NIP, PCC;
Obsługa dokumentów innych niż deklaracje (np. podania); Sprawdzanie stanu sprawy; Dostęp do informacji o stanie rozliczeń podatnika; Aktualizacja danych o podmiocie; Potwierdzenie danych identyfikacyjnych podmiotu; Portal informacyjny i informacja dedykowana; Centralny Rejestr Podmiotów; Wydawanie zaświadczeń; Płatności elektroniczne.

7 E - deklaracje Podatnik przesyła zawiadomienie o zamiarze przesyłania deklaracji w formie elektronicznej do urzędu skarbowego oraz wskazuje osoby upoważnione do składania zeznań podatkowych. Osoba upoważniona przesyła do urzędu skarbowego zgłoszenie potwierdzające wolę składania deklaracji w imieniu podatnika. Naczelnik urzędu skarbowego weryfikuje poprawność danych w zawiadomieniu. Naczelnik wydaje zaświadczenie o możliwości składania dokumentów elektronicznych przez podatnika. Po otrzymaniu zaświadczenia, podatnik może wysyłać e-deklaracje podpisane bezpiecznym, certyfikowanym podpisem elektronicznym.

8 Przebieg składania e - deklaracji
Elektroniczne składanie deklaracji jest możliwe na trzy sposoby: bezpośrednio przez Portal dla Podatnika - gdzie deklaracja wypełniana jest on-line, z użyciem przeglądarki internetowej; przez aplikację off-line. Oczywiście w momencie wysyłania deklaracji na adres urzędu trzeba będzie nawiązać połączenie z siecią; z wykorzystaniem aplikacji dostarczonych przez producentów oprogramowania, które będą pozwalały na przesyłanie deklaracji podatkowych bezpośrednio z systemów księgowo-finansowych podatnika.

9 Przebieg cd. System generuje komunikat potwierdzający poprawność złożenia deklaracji; Brak komunikatu oznacza, że procedura złożenia deklaracji nie powiodła się;

10 Dostępność Od sierpnia 2006 możliwość przesyłania e­Deklaracji mieli jedynie przedsiębiorcy, których roczne przychody netto przekroczyły równowartość 5 mln euro, a więc ok. 7,5 tys. firm.; Spośród uprawnionych do skorzystania z rozliczania się z niektórych podatków przez internet za 2006 r. z możliwości tej skorzystało zaledwie 313 firm.

11 Jaka koncepcja informatyzacji państwa ? Przeciwstawne koncepcje
Państwo powinno dążyć do stworzenia niewielkiej ilości dużych systemów informatycznych, co pozwoli na lepszą koordynację działań administracyjnych i uprości procedury, zgodnie z zasadą move data not people. (Oleński 2005, Kieżun 2005); Państwo powinno unikać tworzenia dużych rejestrów (systemów informatycznych) gromadzących różnorakie dane, gdyż jest to zagrożenia dla istoty praw obywatelskich (Stawecki 2005).

12 Przeciwstawne koncepcje – odzwierciedlenie w prawie
Art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji:  Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu (…) nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Art. 35 ust. 4 ustawy o statystyce publicznej: Gromadzenie w jednym zbiorze lub bazie danych wszystkich zebranych przez służby statystyki publicznej danych osobowych dotyczących konkretnej osoby fizycznej, pochodzących z różnych badań statystycznych, które w połączeniu mogą służyć do charakterystyki lub oceny osoby jest zabronione.

13 Bariery informatyzacji urzędów w Polsce. Raport’2004

14 NIK negatywnie ocenia wykonanie strategii rządowych w tym zakresie;
Raport pokontrolny NIK – „Świadczenie usług publicznych przez niektóre organy administracji rządowej przy zastosowaniu mediów elektronicznych” NIK negatywnie ocenia wykonanie strategii rządowych w tym zakresie; Nie został zrealizowany sztandarowy projekt rządu „Wrota Polski” – utworzenia platformy internetowej, w celu świadczenia w drodze elektronicznej szeregu usług administracyjnych; Negatywnie oceniono realizację budowy „CEPIK” Negatywnie oceniono funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej.


Pobierz ppt "Mgr Paweł Dąbrowski pdabrow@wspiz.edu.pl Technika biurowa mgr Paweł Dąbrowski pdabrow@wspiz.edu.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google