Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul
 Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka Police tel. (0-91)

2 „Razem w Europie" to projekt promujący zasady i idee wolontariatu wśród młodzieży, jednocześnie umożliwiający osobom bezrobotnym nabycie nowych umiejętności, zwiększając ich konkurencyjność na rynku pracy. W ramach projektu młodzi wolontariusze – uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach pomagają osobom bezrobotnym, ucząc ich języków obcych i obsługi komputera.

3 Cele projektu: wsparcie osób bezrobotnych w ich powrocie na rynek pracy, rozwijanie własnej znajomości języków obcych i obsługi komputera przez uczniów Zespołu Szkół poprzez nauczanie osób dorosłych, poznanie przez młodych ludzi specyfiki pracy nauczyciela, kształtowanie w młodych ludzi postaw przedsiębiorczości, odpowiedzialności i empatii, wsparcie uczniów w ich diagnozowaniu własnych uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń w kontaktach dwóch pokoleń (tj. nastolatków i dorosłych bezrobotnych), budowanie w młodych ludziach poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, budowanie szerokiej współpracy instytucji i stowarzyszeń Powiatu Polickiego na rzecz społeczności lokalnej, budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.  

4 Uczniowie na zajęciach prowadzą dzienniki lekcyjne, w których zapisują tematy zajęć oraz odnotowują postępy swoich kursantów. Nauczyciele wspierają uczniów merytorycznie, dostarczając im materiały dydaktyczne, wskazówki, zawsze służąc radą i pomocą. Nauczyciele ci stworzyli również dla projektu programy kursów oraz skrypty, z których uczniowie mogą korzystać w toku prowadzonych zajęć. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół, w salach lekcyjnych oraz w pracowni komputerowej. Powiatowy Urząd Pracy dokonuje rekrutacji osób bezrobotnych, zainteresowanych podjęciem nauki w celu poszerzenia własnej wiedzy i zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia. Są to osoby w wieku od 18 do 55 lat, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, głównie kobiety z Powiatu Polickiego, z podstawowym i średnim wykształceniem. Koordynatorzy z każdej z instytucji na bieżąco monitorują przebieg projektu, m.in. sprawdzają regularność i jakość odbywających się zajęć oraz frekwencję na zajęciach. Realizację projektu rozpoczyna się corocznie (od 2005 roku) na oficjalnym spotkaniu wszystkich uczestników, w trakcie którego bezrobotni są poinformowani o założeniach, zasadach i harmonogramie projektu oraz otrzymują materiały edukacyjne. Projekt ma również swoje oficjalne zakończenie, w trakcie którego osoby bezrobotne otrzymują certyfikaty uczestnictwa w kursach w ramach projektu, uczniowie - wolontariusze otrzymują certyfikaty potwierdzające ich pracę w projekcie, a inne zaangażowane osoby, m. in. nauczyciele i koordynatorzy - podziękowania.

5 Np. w roku szkolnym 2008/2009: 14 uczniów przeprowadziło 50 godzin zajęć lekcyjnych z bezrobotnymi i otrzymało certyfikaty potwierdzające ich działania w ramach wolontariatu, 3 nauczycieli wspierało merytorycznie wolontariuszy w prowadzeniu kursów, 83 bezrobotnych ukończyło jeden z kursów w ramach projektu i otrzymało stosowny certyfikat, w ramach każdego z 7 siedmiu kursów (2 grupy z języka angielskiego, 2 grupy z języka niemieckiego i 3 grupy z obsługi komputera) przeprowadzono 50 godzin lekcyjnych zajęć, 100% ankietowanych bezrobotnych pozytywnie oceniło swój udział w projekcie, 9 bezrobotnych, dzięki zdobyciu podstawowej znajomości języka obcego podjęło pracę zarobkową za granicą, 60 bezrobotnych zadeklarowało chęć udziału w kolejnych kursach językowych.

6 Wielkim sukcesem projektu jest fakt, że pomimo różnych trudności w realizacji inicjatywy, również związanych z jej finansowaniem, istnieje stałe zainteresowanie udziałem w projekcie okazywane zarówno przez osoby bezrobotne, jak i przez uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Bezrobotni uczestniczący w projekcie nie otrzymują żadnych dodatków szkoleniowych, tak jak to się dzieje w przypadku podejmowania przez nich innych szkoleń, organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, a jednak każdego roku są zainteresowani nauką języków i obsługi komputera. Niezwykle miłym zaskoczeniem w roku szkolnym 2008/2009 był fakt, iż grupa seniorów tworzących lokalne Koło Rencistów i Emerytów wystąpiła z prośbą o zorganizowanie także dla nich takiego projektu w zakresie obsługi komputera. W rezultacie jedną z trzech grup kursowych uczących się podstawowej obsługi komputera byli seniorzy. Uczniowie podkreślają niezwykłą wartość doświadczeń, jakie zdobywają w trakcie prowadzenia kursów i doceniają pracę wolontariusza i nauczyciela. .

7 Edycja rok szkolny wolontariuszy szkolonych opiekunowie przedmioty I 2005/06 - Karolina Bańka-Pociecha, - Grażyna Niegrebecka - język angielski, - język niemiecki II 2006/07 14 29 III 2007/08 - Grażyna Niegrebecka, - Rafał Głuszyk - język niemiecki, - technologia informacyjna IV 2008/09 83 V 2009/10 12 koordynator projektu – Monika Andrzejewska koordynator organizacyjny – Agnieszka Bąk

8

9

10


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul"

Podobne prezentacje


Reklamy Google